Consafe Logistics usprawnia zarządzanie magazynem firmy Platon Sp. z o.o.

CONSAFE LOGISTICS - systemy WMS, Warehouse Management System,Consafe Logistics wdrożył Effect 3.0. – rozwiązanie klasy WMS (Warehouse Management System) do zarządzania magazynem, w firmie Platon Sp. z o.o. zajmującej się hurtową sprzedażą książek oraz ich dystrybucją na terenie całego kraju. System dostarczony przez Consafe Logistics zapewnia przejrzysty obraz stanów magazynowych. Od września br., Effect 3.0. działa w nowym kompleksie biurowo – magazynowym firmy Platon. Implementacja rozwiązania trwała jeden miesiąc.
Zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązania WMS firmy Consafe Logistics – mówi Marek Pakuła kierownik projektu firmy Platon Sp. o.o. - ze względu na konieczność integracji systemu do zarządzania magazynem z transporterami kartonów na książki, wagami, sorterami oraz aplikacją firmy spedycyjnej UPS. Na realizację tego innowacyjnego projektu, firma Platon dostała wsparcie z Unii Europejskiej.
Ciągły rozwój firmy Platon, wzrost realizowanych przyjęć i wydań magazynowych, wymagały kompleksowego rozwiązania, które zapewniłoby zarówno integrację z taśmociągami magazynowymi, po których transportowane były książki, jak i dokładną kontrolę nad kompletacją towaru.
Podjęliśmy się wyzwania jakim była integracja WMS z transporterami wewnętrznymi w firmie Platon.– mówi Piotr Chmielewski, Kierownik Projektu firmy Consafe Logistics - Przed pełną implementacją systemu, rozpoczęliśmy prace polegające na przygotowaniu pełnej analizy przedwdrożeniowej, przedstawieniu projektu funkcjonalnego, przeprowadzeniu szkoleń pracowników. Dzięki tym działaniom, firma Platon posiada obecnie zintegrowany i w pełni funkcjonalny system wspierający codzienną pracę magazynu.
Effect 3.0. oparty jest całkowicie na realizacji zadań, co w przyszłości umożliwi optymalizację pustych przebiegów. W systemie odwzorowane zostały różne rodzaje składowania towarów:
  • Regały paletowe standardowe,
  • Regały półkowe na antresoli z obsługą składowania nośników,
  • Regały półkowe na antresoli bez obsługi składowania nośników.
Każdy artykuł i miejsce posiada zdefiniowaną objętość w dowolnej jednostce. System uwzględnia te dane przy przydzielaniu miejsc kompletacyjnych lub buforowych. Ponadto, podczas wydań, Effect 3.0. bierze pod uwagę objętość, wagę książek oraz objętość i maksymalną dopuszczalną wagę kartonu kompletacyjnego. Na tej podstawie, system podpowiada ilość potrzebnych kartonów do danego wydania.

Informacje zgromadzone w bazie Effect 3.0. można wizualizować za pomocą kolorów. – dodaje Chmielewski. Wyróżnianie kolorami, zapewnia łatwiejszy podgląd takich danych jak: wolne lokalizacje, stany jakościowe towarów, dokumenty w trakcie realizacji. Do obsługi aplikacji wykorzystano terminale mobilne dostarczone przez firmę Consafe Logistics.

Z korzyści z wdrożenia rozwiązania Effect 3.0., warto wyróżnić stały dostęp do informacji w czasie rzeczywistym o procesach zachodzących w magazynie.

System działa na platformie MS Windows i został zintegrowany z systemem ERP SoftLab firmy Asseco.

Źródło: www.consafelogistics.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top