Gavdi Polska i SIGNIUS ogłaszają nawiązanie strategicznej współpracy. W jej ramach funkcjonalności rozwiązania Gavdi eTeczka dla SAP HCM rozszerzono o podpis elektroniczny od SIGNIUS. W efekcie wspiera to kompleksową digitalizację akt pracowniczych w organizacjach poszukujących sprawnego zarządzania dokumentacją HR.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Wspólne rozwiązanie umożliwia firmom w Polsce przechowywanie i podpisywanie dokumentów pracowniczych bezpośrednio w e-teczkach osobowych pracowników oraz zapewnia bezpieczeństwo usługi w zgodności z RODO, eIDAS oraz polskim ustawodawstwem. Dzięki możliwości podpisywania masowego oraz w czasie rzeczywistym bez konieczności przesyłania dokumentów poza system, proces staje się nie tylko efektywny, ale również w pełni bezpieczny.

Organizacje już korzystające z Gavdi eTeczki mogą łatwo dodać podpis elektroniczny SIGNIUS do swojego środowiska - integracja obu usług jest już gotowa, co umożliwia natychmiastowe wdrożenie.

Wspólne rozwiązanie Gavdi Polska i SIGNIUS stanowi krok naprzód w kierunku cyfrowej transformacji zarządzania zasobami ludzkimi, zapewniając firmom nowoczesne i efektywne narzędzie do obsługi dokumentacji pracowniczej.” – komentuje Jack Piekarski, Współzałożyciel SIGNIUS.


To rozwiązanie, które zarówno usprawnia procesy administracyjne i pracę działów HR, zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie wszystkich dokumentów, również podpisanych, w jednym miejscu, jak również pozwala na redukcję kosztów związanych z obsługą dokumentacji papierowej.” – dodaje Ireneusz Hołowacz, Dyrektor ds. Produktów w Gavdi.


Źródło: GavdiI Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top