DPD Polska sp. z o.o. we współpracy z Gavdi Polska wdrożyła rozwiązania SAP SuccessFactors do zarządzania oceną, celami i rozwojem kompetencji pracowników. W efekcie przeprowadzonych prac ograniczono ilość pracy manualnej działu HR, skrócono czas pracy przeznaczony na obsługę procesów oraz podniesiono poziom doświadczeń użytkowników systemu. Wdrożone rozwiązanie obejmuje wszystkich pracowników DPD Polska – ponad 4 500 osób.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 

Wiemy, jak ważna jest dzisiaj digitalizacja procesów, również w obszarze zarzadzania zasobami ludzkimi. Dlatego szukaliśmy nowego, prostego i intuicyjnego narzędzia, które poprawi doświadczenia naszych pracowników w obszarze procesów HR związanych z rozwojem. Potrzebowaliśmy stabilnego i niezawodnego systemu wspomagającego realizację naszej strategii HR, której integralną częścią jest rozwój kompetencji naszych Pracowników – mówi Marta Westrych-Andrzejczyk, Dyrektor Personalna, Członek Zarządu DPD Polska – Chcieliśmy wdrożyć system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi, zapewniający szybki dostęp do rzetelnych, wiarygodnych i aktualnych danych dotyczących pracowników. Dzięki nowemu systemowi, tworzymy jeszcze lepsze możliwości dla naszych pracowników w zakresie podnoszenia kompetencji i dążenia do realizacji zawodowych celów rozwojowych w naszej firmie. – dodaje.


Zmiana dotychczasowego systemu na SAP SuccessFactors wynikała z potrzeby dopasowania używanego narzędzia do dużej i szybko rosnącej organizacji. DPD Polska zależało na rozwoju kultury organizacyjnej opartej na wiedzy i rozwoju kompetencji pracowników oraz optymalizacji procesu zarządzania oceną, celami i rozwojem pracowników. Ważna również była możliwość analizy danych w czasie rzeczywistym oraz uproszczenie procesu zarządzania oceną, celami i rozwojem kompetencji pracownika.

Prace projektowe i wdrożeniowe trwały od czerwca 2022 do końca stycznia 2023 roku. Już od 1 lutego 2023 z systemu korzystają wszyscy pracownicy DPD Polska.

Chcieliśmy, aby nasi Pracownicy mogli korzystać z nowego systemu tak szybko, jak to możliwe. dlatego czas był poważnym wyzwaniem. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji było ograniczone wsparcie działu IT i PMO ze strony DPD, spowodowane zaangażowaniem w inne projekty. Zatem wdrożenie systemu opierało się na ogromnym zaangażowaniu działu HR – podkreśla Marta Westrych-Andrzejczyk z DPD Polska.


Nowy system wdrożony przez Gavdi Polska składa się z elementów SAP SuccessFactors Performance & Goals oraz Employee Profile. W trakcie prac zintegrowano również Employee Profile z Active Directory. Gavdi odpowiada także za serwis rozwiązania.

W efekcie wdrożenia:
  • skrócono czas pracownika i menadżera przeznaczony na obsługę procesu w systemie;
  • poprawiono user experience dzięki efektywnej digitalizacji procesu;
  • wprowadzono raportowanie statusów, monitorowania oraz wyników ocen, czego efektem jest większa frekwencja realizacji ocen;
  • umożliwiono ciągłe monitorowanie realizacji celów biznesowych przez pracowników;
  • wprowadzono kalibrację oceny uwzględniającą stopień realizacji celów i spełnienia kompetencji widoczną na każdym etapie procesu oceny przez menadżera i pracownika;
  • zredukowano ilość pracy manualnej zespołu HR.

Nowy system prezentuje wymagane kompetencje w sposób przejrzysty. Użytkownik skupia się na tym, co jest ważne, czyli ocenie, a nie działaniu systemu. Zachęca to do korzystania z narzędzia i nieunikania dodatkowych czynności spoza zakresu codziennych obowiązków. Natomiast ujednolicenie systemu poprawiło integralność informacji i spójność danych. Na każdym etapie procesu jest możliwa korekta i powrót do poprzedniego kroku w odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez biznes, podczas gdy w poprzednim systemie nie było możliwości edycji wprowadzonych danych w danym kroku, co zdecydowanie wydłużało cały proces.

Wyzwaniem były wysokie i odmienne oczekiwania działów względem rozwiązania, które nie zawsze można było spełnić ze względu na standaryzacje systemu SuccessFactors. Kluczowym aspektem do osiągnięcia tu sukcesu był skuteczny i otwarty dialog między Gavdi, a zespołem projektowym DPD i opracowaniem adekwatnego produktu, które spełniło oczekiwanie DPD – podkreśla Szymon Ćwik, Kierownik Projektu, Kierownik Zespołu Konsultantów Talent Management z Gavdi Polska. – Przed uruchomieniem właściwego projektu przeprowadzona została analiza wymagań i procesów, dzięki czemu zakres projektu był stabilny i uniknięto inwestowania w procesowanie wniosków o zmianę. Zmian do zakresu projektu było niewiele i żadna z nich nie wpłynęła na harmonogram prac – dodaje.


Wszystkie działy, łącznie z zarządem korzystają teraz z narzędzia oceny, celów i kompetencji, a na tym zależało nam najbardziej. Dla naszej organizacji i naszych pracowników największym sukcesem projektu jest uproszczenie procesu ocen oraz intuicyjna obsługa nowego systemu. Pozytywne doświadczenia naszych pracowników w korzystaniu z narzędzia oraz szybkość jego wdrożenia przy zachowaniu najwyższych standardów zarządzania projektami to kolejne zalety współpracy z Gavdi Polska – mówi Marta Westrych-Andrzejczyk z DPD Polska.


Źródło: Gavdi Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top