Balton usprawnia procesy kadrowo-płacowe z SD Worx HR Cloud
Balton, największy polski producent wyrobów medycznych obecny w 80 krajach na 6 kontynentach, posiada złożone linie produkcyjne w kilku lokalizacjach w Polsce, gdzie zatrudnia ponad 600 pracowników. W ramach realizacji przyjętej strategii – uwzględniającej rozwój organizacji także od strony HR – Balton we współpracy z SD Worx SAP Solutions wdrożył SD Worx HR Cloud. Jest to chmurowe rozwiązanie oparte na SAP SuccessFactors oraz autorskich narzędziach SD Worx SAP Solutions (SD Worx), które usprawniają procesy kadrowo-płacowe.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
System realizujący strategię HR

Dbamy, aby dostarczany przez nas sprzęt był dostosowany do potrzeb i preferencji lekarzy. Dlatego sukcesywnie inwestujemy w rozwój własnych produktów oraz badania najnowocześniejszych rozwiązań we współpracy z czołowymi autorytetami medycznymi poszczególnych dziedzin w Polsce i na świecie – mówi Przemysław Karaman,Kierownik Projektu, Dyrektor Personalny z Balton. – To samo dotyczy naszych pracowników, którzy są największą siłą firmy. Stąd potrzeba zaprojektowania procesów kadrowo-płacowych, których priorytetem jest m.in. budowanie pozytywnego employee experience. Zdecydowaliśmy się więc na wymianę dotychczasowych rozwiązań na system, który będzie wychodził naprzeciw założeniom strategicznego rozwoju Balton, w tym obejmie integrację danych, digitalizację i automatyzację manualnych oraz czasochłonnych zadań. Celem była także redukcja ilości pracy manualnej i obiegu papierowych dokumentów, a także zwiększenie samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej oraz podniesienie efektywności zarządzania czasem pracy – wskazuje Przemysław Karaman z Balton.


Zaproponowane rozwiązanie SD Worx HR Cloud obejmuje takie elementy SAP SuccessFactors jak Employee Central – usprawniający zarządzanie kadrami – oraz Employee Central Payroll – ułatwiający obsługę płac oraz szereg autorskich narzędzi SD Worx. Dzięki SD Worx Self Service Platform opartym na technologii Fiori wszyscy pracownicy i menadżerowie zyskali dostęp do funkcjonalności samoobsługowych w zakresie wniosków i oświadczeń. Realizacja procesów kadrowo-płacowych została usprawniona dzięki implementacji takich narzędzi jak: SD Worx eTeczka, SD Worx ePaski, SD Worx Reminder, SD Worx eDeklaracje, SD Worx PPK, SD Worx Document Generator, SD Worx Reporter, SD Worx Replicator. Z kolei SD Worx Time Management Platform umożliwia sprawne planowanie, ewidencję i rozliczanie danych czasu pracy. Prace wdrożeniowe objęły ponad 600 pracowników firmy. Start produkcyjny odbył się w grudniu 2023.

Nowoczesne środowisko dla pracowników i menedżerów
Konsolidacja obsługi wielu elementów z obszaru kadrowo-płacowego w jednym systemie umożliwia Balton sprawne monitorowanie procesów i zdarzeń, zarówno pod kątem bieżących zmian prawnych, jak i rozliczania wynagrodzeń. Ponadto takie rozwiązanie zapewnia szybkie i spójne analizowanie danych pracowniczych oraz osiągnięcie integralności informacji, czy też eliminację redundancji – mówi Marcin Bogacki, Kierownik Projektu z SD Worx.


W efekcie wdrożenia menedżerowie Balton mają sprawny dostęp do kluczowych informacji i danych organizacyjnych, co wspomaga podejmowanie efektywniejszych decyzji biznesowych. System wspiera także wykorzystanie danych w procesach zarządczych mających na celu optymalizację obszaru HR, czy też payroll. Wartością dodaną jest również uwolnienie czasu zespołu kadrowo-płacowego od zadań administracyjnych na rzecz procesów związanych z realizacją strategii rozwoju całej organizacji. Dzięki automatyzacji i digitalizacji skrócono oraz obniżono koszt naliczania czasu pracy, kalkulacji wynagrodzeń i księgowania kosztów osobowych.

W ramach prac projektowych SD Worx przeprowadziło dodatkowe szkolenia dla kadry zarządzającej w zakresie zaangażowania pracowników i menedżerów firmy pod kątem zmiany sposobu pracy, w szczególności w ramach czasu pracy – np. wniosków o nieobecność, planowania harmonogramu, zamykania miesiąca – dodaje Marcin Bogacki z SD Worx.


To pierwsze tego typu wdrożenie w Balton. Firma jest polskim producentem obecnym na światowym rynku medycznym od 1980 roku, który łączy doświadczenie kliniczne z precyzją wykonania wyrobów medycznych jednorazowego użytku, wspierając pracowników służby zdrowia w ich codziennej pracy.

Źródło: SD Worx

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top