Oracle wprowadza funkcje generatywnej sztucznej inteligencji
ORACLEOracle ogłosiła dzisiaj dodanie funkcji opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (SI) w ramach pakietu Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). Nowe funkcje, wspomagane przez usługę generatywnej SI w ramach Oracle Cloud Infrastructure (OCI), są wbudowane w istniejące procesy kadrowe, dzięki czemu zwiększają wartość biznesową i wydajność, usprawniają obsługę kandydatów i pracowników oraz procesy kadrowe.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Generatywna sztuczna inteligencja zwiększa produktywność i odblokowuje nowe obszary umiejętności, pomysłów i kreatywności, co może przynieść natychmiastowe efekty w miejscu pracy” powiedział Chris Leone, wiceprezes ds. rozwoju aplikacji Oracle Cloud HCM. „Dzięki możliwości podsumowywania, opracowywania i rekomendowania treści generatywna sztuczna inteligencja pomaga usprawnić wykonywanie ważnych zadań kadrowych przez pracowników. Na przykład dzięki nowym funkcjom sztucznej inteligencji wbudowanym w Oracle Cloud HCM, nasi klienci będą mogli skorzystać z dużych modeli językowych, aby radykalnie skrócić czas potrzebny do wykonania zadania, poprawić obsługę pracowników, zapewnić większą dokładność informacji o pracownikach oraz ostatecznie zwiększyć wartość biznesową.


Bazując na OCI i wykorzystując jej usługi sztucznej inteligencji, wbudowane funkcje generatywnej SI dostępne w Oracle Cloud HCM zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności i wartości biznesowej. Wbudowane wskazówki pomagają klientom uzyskać najlepsze efekty, jednocześnie zmniejszając niepożądane skutki uboczne, takie jak błędy rzeczowe i systematyczne. Dzięki Oracle klienci używają własnych danych do udoskonalania modeli zaspokajających ich konkretne potrzeby biznesowe – dane klientów nigdy nie są używane do trenowania modeli ani nie są łączone z danymi innych klientów. Zapewniając klientom kontrolę nad danymi używanymi przez generatywną SI, Oracle pomaga chronić dane wrażliwe i zastrzeżone.

Nowo wbudowane funkcje generatywnej SI to między innymi:
  • Wspomagane tworzenie treści: umożliwia ono pracownikom, menedżerom i szefom działów kadr szybkie i łatwe tworzenie treści oraz znacznie zwiększa produktywność i efektywne wykorzystanie czasu. Na podstawie krótkiej wskazówki, na przykład roboczego tytułu zapotrzebowania na określony typ stanowiska lub celu operacyjnego, nowe funkcje generatywnej SI mogą szybko generować treści do przejrzenia, poprawienia i zatwierdzenia przez użytkowników, którzy dzięki temu mogą skupić się na działaniach przynoszących wartość dodaną. Przykładowe przypadki użycia wspomaganego tworzenia treści to: przygotowywanie opisów stanowisk i zapotrzebowań, automatyczne tworzenie celów, w tym szczegółowy opis i miary sukcesu, a także generowanie artykułów do bazy wiedzy HR pomagających pracownikom skutecznie realizować zadania kadrowe.
  • Sugestie: ułatwiają one użytkownikom osiąganie lepszych wyników w krótszym czasie dzięki przetwarzaniu języka naturalnego i najlepszym praktykom. Nowe, oparte na generatywnej SI sugestie dotyczące Oracle Cloud HCM nie tylko zwiększają efekty pracy użytkowników, ale pomagają poszczególnym osobom wykonywać zadania szybciej i dokładniej. Do przykładowych przypadków użycia sugestii należą zautomatyzowane zalecenia dotyczące pytań ankietowych. Ponadto sugerowane treści, przetrenowane przy użyciu modeli LLM (Large Language Models) i pod kontrolą klienta, będą odzwierciedlać styl językowy organizacji.
  • Podsumowanie treści: pomaga ono zwiększyć wydajność poprzez wykorzystanie kluczowych informacji pochodzących z przynajmniej jednego źródła danych. Nowe funkcje generatywnej SI umożliwiają podsumowanie najważniejszych elementów treści, aby zapewnić proste i skuteczne jej wykorzystanie. Przykładem może być podsumowanie wyników pracownika w ramach cyklu oceny okresowej na podstawie informacji zwrotnych zebranych w ciągu roku od pracownika, współpracowników lub menedżerów oraz postępów i osiągnięć w zakresie realizacji celów.

Zidentyfikowaliśmy już ponad 100 scenariuszy zapewniających wysoką wartość dodaną dla generatywnej sztucznej inteligencji w obszarze HR. A to dopiero początek! Dzięki pomocy klientów, którzy stoją za około 80% aktualizacji naszych produktów, stale wbudowujemy nowe przypadki użycia, które umożliwiają organizacjom nieustanne ulepszanie procesów kadrowych i zwiększanie wydajności” – podsumowuje Chris Leone.

Generatywna sztuczna inteligencja to przyszłość technologii w miejscu pracy, mająca wciąż niewykorzystany potencjał transformacji procesów kadrowych” – powiedziała Kim Kohlman, wiceprezeska ds. operacji HCM w firmie Hearst. „Nowe funkcje generatywnej sztucznej inteligencji tworzone przez Oracle Cloud HCM mają na celu zarówno udoskonalenie naszego miejsca pracy, jak i przeniesienie wydajności pracowników na wyższy poziom. Przewidujemy, że te usprawnienia uzyskane przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji pozwolą naszym zespołom skoncentrować wysiłki na zwiększeniu wydajności i zapewnieniu znaczącej wartości biznesowej. Czekamy na korzyści, jakie przyniesie ta technologia.


Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w aplikacjach HCM będzie przełomem dla organizacji” – stwierdził Gareth Abreu, dyrektor ds. domen HCM Business Platforms, Co-op. „Usprawnianie i zwiększanie wydajności działań, inteligentne umożliwianie pracownikom osiągania lepszych wyników i podnoszenie poziomu ich doświadczenia to tylko niektóre z korzyści, jakich spodziewamy się uzyskać dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w Oracle Cloud HCM. Ta technologia może całkowicie zmienić sposób, w jaki myślimy o pracy, a w szczególności o pracy HR.


Usługi generatywnej SI w Oracle Cloud HCM bazują na platformie OCI. Dzięki OCI Supercluster, które zawiera zasoby obliczeniowe Bare Metal z procesorami NVIDIA GPU i siecią RDMA o najwyższej przepustowości w chmurze, OCI przyspiesza trenowanie modeli LLM i zapewnia największą wydajność po najniższych kosztach. Dzięki temu Oracle może szybciej wdrażać innowacje dotyczące SI w branży i przyciągać najlepszych innowatorów - takich, jak Cohere, do korzystania z OCI.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top