Nokia przenosi funkcje HR do Oracle Fusion Cloud HCM
ORACLEFirma Nokia wybrała Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) w celu konsolidacji i zastąpienia swoich dotychczasowych systemów HR rozwiązaniami chmurowymi w ramach globalnego programu cyfryzacji. Nokia, zatrudniająca pracowników w 130 krajach, będzie korzystać z globalnego wdrożenia rozwiązania Oracle Cloud HCM do zarządzania wszystkimi procesami HR, w tym rekrutacją, wynagrodzeniami i zarządzaniem wynikami.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W 2021 roku Nokia uruchomiła strategię „One Nokia Digital”, aby wspierać konkurencyjność firmy poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych. W ramach tych działań firma Nokia zastąpi swoje lokalne systemy HR rozwiązaniami Oracle Cloud HCM. Nokia wybrała aplikacje chmurowe Oracle Cloud HCM do standaryzacji procesów HR na wspólnej platformie danych, dzięki czemu może zapewnić spójne środowisko obsługi pracowników w różnych zespołach, łatwiej zarządzać usługami kadrowymi i skalować je globalnie.

Optymalizacja doświadczenia pracowników jest centralną częścią naszej strategii. Naszym celem jest zapewnienie sprawności organizacyjnej, doskonałego doświadczenia pracowników i wzrostu wydajności, które wspierają konkurencyjność firmy Nokia. Cieszymy się, że możemy współpracować z Oracle, ponieważ Oracle Cloud HCM stanowi solidną podstawę do budowania cyfrowych środowisk ukierunkowanych na użytkownika” – powiedziała Lisbeth Nielsen, szefowa działu People Experience w firmie Nokia.


Korzystając z najlepszych w swojej klasie rozwiązań, takich jak Oracle Cloud HCM, firma Nokia chce osiągnąć wyższy poziom dojrzałości cyfrowej. Wdrożenie przyczyni się do zwiększenia wydajności oraz zapewni nowe możliwości zarządzania danymi z zastosowaniem sztucznej inteligencji, które możemy wykorzystać, aby poprawiać wyniki biznesowe i rozwijać sprawność we wszystkich naszych działaniach” – powiedział Alan Triggs, dyrektor ds. cyfrowych w firmie Nokia.


Oracle Cloud HCM pozwoli firmie Nokia połączyć wszystkie procesy w całym cyklu życia pracowników, usprawniając procesy podejmowania decyzji i zmniejszając koszty operacyjne. Dzięki technologii opartej na sztucznej inteligencji, takiej jak asystenci cyfrowi, i setkom nowych funkcji regularnie dodawanych do rozwiązania, Oracle Cloud HCM umożliwi firmie Nokia korzystanie z najnowszych innowacji i najlepszych praktyk, aby skuteczniej działać i wspierać zarówno swoich pracowników, jak i kierowników ds. kadrowych.

Nokia jest firmą o wielkiej kulturze innowacji, dzięki której od lat jest liderem w swojej branży, a dzięki Oracle Cloud HCM dysponuje teraz zintegrowaną platformą opartą na najnowszych technologiach, obsługującą jej bieżące i przyszłe potrzeby kadrowe – powiedział Cormac Watters, EVP Applications EMEA w firmie Oracle.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top