Consafe Logistics integruje WMS z systemami ERP i CRM w Abramczyk Sp. z o.o.

CONSAFE - zarządzanie magazynem, WMSLatem ubiegłego roku Consafe Logistics wdrożył rozwiązanie Effect Warehouse 3.0 do zarządzania magazynami wysokiego składu w firmie Abramczyk. System klasy WMS (Warehouse Management System), który od paru miesięcy wspomaga procesy magazynowe w firmie zajmującej się przetwórstwem i sprzedażą mrożonych wyrobów rybnych, prócz najczęściej stosowanych modułów i funkcjonalności zawiera także moduł integracyjny.
Jak zaznacza Paweł Popko, Product Manager z firmy Consafe Logistics „Do osiągnięcia wszystkich założonych celów dotyczących usprawnienia procesów magazynowych w firmie Abramczyk, należało przeprowadzić integracje WMS z działającymi już w firmie aplikacjami ERP i CRM wdrożonymi przez firmę SOFTEAM”. Za ten proces odpowiedzialny był właśnie moduł integracyjny. Współpraca firm Consafe Logistics oraz Softeam układała się przez cały okres wdrożenia pomyślnie i zakończyła się osiągnięciem wspólnego sukcesu. Na potrzeby integracji, Consafe Logistics przygotował i udostępnił bazę transferową, za pośrednictwem której możliwa była obustronna wymiana danych. Określono i sprecyzowano zakres wymienianych danych, a następnie zaimplementowano moduł integracji. Rozwiązanie zostało zbudowane w oparciu o platformę MS SQL Server i działa w trybie on-line.
Wykorzystaliśmy procedury składowane, żeby zasilić dostarczony przez Consafe Logistics system WMS, w takie dane jak: kartoteki klientów, artykułów, dokumenty przyjęć czy dokumenty wydań. - mówi Sławomir Przewoźniak z Softeam.
W oparciu o dane dostarczone przez firmę Softeam, WMS realizuje całą obsługę magazynową. – dodaje Paweł Popko z Consafe Logistics. ,,Rozwiązanie WMS składa się z aplikacji administracyjnej oraz aplikacji na urządzenia mobilne (terminale), które wspierają codzienną pracę pracowników firmy Abramczyk.
Integracja funkcjonujących już rozwiązań SIMPLE.ERP, SIMPLE.CRM z aplikacją WMS firmy Consafe Logistics pozwoliła osiągnąć przejrzystość i pełną kontrolę procesów zachodzących w magazynie. - mówi Marek Ziębicki, Dyrektor Finansowy firmy Abramczyk – Zamówienia towarów, bezpośrednio wpływają z SIMPLE.ERP do Effect 3.0, a wszystkie procesy zachodzą w czasie rzeczywistym.
Proces integracji systemów informatycznych został sprawnie przeprowadzony wraz z wdrożeniem systemu WMS, co pozwoliło na osiągnięcie założonych celów – usprawnienia przebiegu procesów magazynowych oraz lepszego zarządzania czasem i przestrzenią magazynową.

Źródło: www.consafelogistics.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top