Wrocławski DSR zaprezentował innowacyjne rozwiązanie do rejestracji produkcji – Advanced Shop Floor Control. Dzięki systemowi ASFC, który jest uzupełnieniem i rozszerzeniem funkcjonalności ERP, możliwy jest precyzyjny pomiar wydajności pracowników i maszyn na linii produkcyjnej.


 
Co więcej, aplikacja zapewnia proste i efektywne obliczanie współczynnika OEE (Overall Equipment Effectiveness). Advanced Shop Foor Control powstał w ramach centrum kompetencyjnego dla firm produkcyjnych DSR odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania i usług doradczych. System będzie oferowany zarówno na rynku polskim, jak i za granicą m.in. na rynku niemieckim.

Pomiar wydajności ludzi i maszyn

Spółka DSR konsekwentnie tworzy środowisko aplikacji biznesowych kompleksowo wspierających procesy produkcyjne. System Advanced Shop Floor Control został stworzony w celu poprawy efektywności produkcji poprzez szczegółową kontrolę procesów zachodzących na hali produkcyjnej. Zbieranie danych odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy polega na automatycznym zbieraniu informacji bezpośrednio z maszyn, takich jak ilość wyprodukowanych przedmiotów w danej jednostce czasu, informacje o zakończeniu danej partii, czy nieprawidłowościach i problemach technicznych. Drugim sposobem jest zbieranie danych przez pracowników za pomocą ekranów dotykowych.
Każdy pracownik ma dostępny panel dotykowy z oprogramowaniem ASFC które pozwala na ewidencjonowanie realizowanych czynności. Pracownik rejestruje postępy pracy przy powierzonych mu czynnościach. W trakcie i po ich wykonaniu wpisuje dane, co do wykonanej pracy, czyli np. ilości produktów, które udało się wytworzyć, ilości błędów, itp. Wprowadzenie danych może odbywać się przy pomocy kodów kresowych celem minimalizacji pomyłek – mówi Piotr Rojek, Dyrektor Zarządzający DSR.
Proste wyliczenie współczynnika OEE

System obsługuje zarówno pojedynczych pracowników, jak i brygady, czyli zespoły osób pracujących w jednym gnieździe produkcyjnym. Aplikacja umożliwia rejestrację ewentualnej awarii maszyny automatycznie informując o niej służby utrzymania ruchu. Pozwala to na szybką reakcję i naprawę, bądź wymianę wadliwego urządzenia, zachowując przy tym płynność produkcji. Dzięki pobranym w ten sposób danym, powstają raporty określające efektywność i sprawność pracy zarówno poszczególnych maszyn i urządzeń, jak i samych pracowników. Co więcej, dzięki temu istnieje możliwość przeprowadzenia dokładnego obliczenia współczynnika OEE.
OEE, czyli całkowita efektywność sprzętu, jest międzynarodowym wskaźnikiem określającym wydajność maszyn na produkcji. Mając dostęp do danych określających poziom wykorzystania poszczególnych urządzeń oraz pracowników, możliwe jest prowadzenie jeszcze dokładniejszych analiz wymaganych do optymalizacji procesu produkcji – mówi Piotr Rojek.
Alternatywa dla systemów MES

Aplikacja powstała w efekcie konsultacji z przedstawicielami firm produkcyjnych, które mają obawy związane z długotrwałą i kosztowną inwestycją w system MES. ASFC zapewniając precyzyjną informację o pracy maszyn i ludzi, realizuje część zadań rozbudowanego MES-a i pozwala na bieżąco optymalizować produkcję. Ponadto, dzięki rejestracji bieżącej produkcji w czasie rzeczywistym, system Advanced Shop Floor skutecznie wspomaga planowanie produkcji w systemach typu APS.
Rozwiązanie Advanced Shop Floor Control może być alternatywą wobec kosztownych i czasochłonnych we wdrożeniu systemów typu MES. Zaimplementowanie ASFC zajmuje ok. 4 miesięcy. Samo użytkowanie systemu jest niezwykle proste i intuicyjne – w żadnej mierze nie spowoduje perturbacji w pracy na produkcji. Co więcej, tworzenie zaawansowanych raportów również nie jest zadaniem skomplikowanym – zapewnia Paweł Koprowski, Dyrektor Sprzedaży DSR.
Źródło: DSR

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top