Spółka Inter Metal S.C. rozpoczęła wdreożenie systemów APS Asprova oraz XPRIMER.MES w ramach realizacji projektu wdrożeniowego, mającego za zadanie poprawę jakości planowania i harmonogramowania produkcji oraz precyzyjną ewidencję zdarzeń produkcyjnych.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Spółka Inter Metal S.C, mająca swoja siedzibę w Boninie pod Koszalinem, świadczy kompleksowe usługi w zakresie technologii obróbki metali. Nowoczesny park maszynowy pozwala na samodzielne wykonanie zaawansowanych konstrukcji metalowych zawierających cięcie laserowe blach, rur i profili, zaginanie, toczenie i frezowanie. Firma świadczy również usługi spawania stali węglowej, nierdzewnej i aluminium w różnych metodach. Ostatnie inwestycje w firmie to poszerzenie zakresu usług o frezowanie 5-osiowe, wykrawanie młoteczkowe i zaginanie na automacie. Wszystko po to, aby elastycznie dostosować swoje zasoby i możliwości do potrzeb i wymagań klientów.

W wyniku przeprowadzonej w 2020 roku dopasowanej koncepcji implementacji ustalono, że podstawowym systemem finansowo-księgowym będzie dotychczasowy systemem ERP Plan de Campagne. Planowanie i harmonogramowanie produkcji odbywać się będzie w systemie APS Asprova, a systemem klasy MES, wspomagającym zarządzanie procesami biznesowymi i danymi podstawowymi oraz ewidencję zdarzeń produkcyjnych, będzie XPRIMER.MES. Wszystkie rozwiązania będą działały w zintegrowanym środowisku.

Źródło: EQ System

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top