Wiądący chiński producent kolejowy - CSR Qingdao Sifang Locomotive Co. Ltd, wdraża kompleksowe rozwiązanie do zarządzania produkcją. PSI dostarcza CSR rozbudowane narzędzie typu MES – Manufacturing Execution System. Rozszerzenie dotychczasowej współpracy z CSR to ważne zlecenie dla PSI w branży kolejowej.

 
CSR Sifang, z siedzibą w leżącym na wschodnim wybrzeżu Chin mieście Qingdao, zatrudnia ok. 10 tysięcy pracowników i należy do chińskiej Grupy CSR. China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited jest państwowym holdingiem, w skład którego, poza Sifang, wchodzi 25 innych firm produkujących pojazdy kolejowe i związane z tym rynkiem produkty. CSR Sifang jest jedną z 500 największych firm przemysłowych w Chinach.

W CSR Sifang wdrażany jest system zarządzania produkcją PSImes. Będzie odpowiadał za planowanie i kontrolę procesów produkcyjnych w trybie ciągłym, współpracując m.in. z systemem SAP na poziomie kontroli prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rozwiązanie PSImes wdrażane jest w oparciu i na bazie systemu pilotażowego, stworzonego i rozwijanego dla CSR Sifang od 2013 r. Wdrożenie oprogramowania zrealizowane zostanie w ciągu sześciu miesięcy, a projekt obejmie łącznie 2 tys. pracowników CSR. Proces wdrożenia zostanie przeprowadzony w Chinach przez międzynarodowy zespół inżynierów PSI.

System będzie odpowiedzialny za zarządzanie operacjami w produkcji. Dzięki centralnym narzędziom do zarządzania produkcją, CSR Sifang posiadać będzie pełny dostęp do całego łańcucha dostaw związanego z realizowaną działalnością wytwórczą. W systemie dla CSR specjalną uwagę poświęcono kilku obszarom działania: przekazywaniu informacji związanych z produkcją w czasie rzeczywistym, przekazywaniu informacji o odchyleniach i nieprawidłowościach związanych z obsługą produkcji, śledzeniu materiałów z uwzględnieniem ich numerów seryjnych czy zarządzaniu wskaźnikami wydajnościowymi (KPI). 

Dla CSR Sifang wdrożenie rozwiązania PSI to ważny krok na drodze do osiągnięcia celu strategicznego – bycia wiodącym na świecie producentem szybkich pociągów. Firma należąca do Grupy CSR jest jednym z największych producentów kolejowych w Chinach, w tym jednym z najważniejszych wytwórców komponentów do lokomotyw i pojazdów na tym rynku.

PSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest częścią międzynarodowego koncernu PSI AG, który dostarcza i integruje, w oparciu o własne produkty, kompletne rozwiązania informatyczne dla energetyki (sieci elektroenergetyczne oraz rurociągi gazowe i paliwowe), produkcji (branża metalowa, motoryzacyjna czy budowy maszyn), logistyki oraz transportu publicznego. Koncern PSI powstał w 1969 roku i zatrudnia obecnie ponad 1700 osób na całym świecie. PSI Polska, jest centrum wdrożeniowym realizującym projekty dla polskich klientów, rozwija także oprogramowanie dla potrzeb całego koncernu.
Źródło: PSI POLSKA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top