Firma DSR zaprezentowała najnowszą wersję rozwiązania do rejestracji produkcji – Advanced Shop Floor Control. Dzięki systemowi ASFC możliwy jest precyzyjny pomiar wydajności pracowników i maszyn na linii produkcyjnej. W kolejnej edycji produkt zyskał możliwość raportowania pracy dotyczącej zleceń projektowych, realizowanych w środowisku biurowym. Kluczowe usprawnienie dotyczy jednak architektury systemu, który jest obecnie oferowany w wersji przeglądarkowej, zapewniając elastyczność obsługi z dowolnego urządzenia przenośnego wykorzystywanego w firmie.


 
Ergonomia i elastyczność pracy

Najistotniejsza zmiana polega na wprowadzeniu wersji przeglądarkowej systemu, która zapewnia dostosowanie aplikacji do szerokiej gamy platform sprzętowych: począwszy od standardowych komputerów PC, laptopów, poprzez smartfony, tablety, laptopy, panele dotykowe, po specjalistyczne kolektory danych.
W nowej wersji systemu SFC główny nacisk położyliśmy na modernizację architektury systemu. Została ona zaprojektowana tak, by użytkownicy nie byli zmuszeni stosować predefiniowanego sprzętu – podkreśla Piotr Rojek, dyrektor zarządzający DSR. - Oprogramowanie wykorzystuje platformę Aplikacji Webowych, co sprawia, że można je uruchomić poprzez standardową przeglądarkę internetową.
Oprogramowanie zyskało dodatkowo nowy graficzny interfejs użytkownika projektowany pod kątem możliwości wykorzystywania paneli dotykowych oraz różnej wielkości ekranu i sprzętu stosowanego w zakładzie produkcyjnym, czy biurze. Wprowadzone zmiany poprawiły ergonomię pracy z systemem. Unowocześniono kolorystykę aplikacji oraz przekaz informacyjny, m.in. poprzez możliwość wysyłania i wyświetlania komunikatów upublicznianych przez poszczególnych pracowników.

DSR Shop Floor Control 1

Od hali produkcyjnej po biuro


W najnowszej wersji, Shop Floor Control został przystosowany do możliwości raportowania pracy nie tylko zleceń roboczych, ale również projektowych. System może być wykorzystywany zarówno na poziomie hali produkcyjnej, jak i w środowisku biurowym. Liczna grupa osób, która ma wpływ na szybkość i dokładność w procesie ofertowania i projektowania produktu dla klienta, ma możliwość rzetelnego prowadzenia i raportowania czasu oraz postępów pracy dla danego projektu (produktu).
Dzięki SFC w prosty i szybki sposób możemy rozliczyć ilości wyprodukowanego produktu, zweryfikować czas jaki został poświęcony na różnego rodzaju awarie i przestoje (ludzi i maszyn), a także przeprowadzić kontrolę jakości wyprodukowanego produktu – dodaje Piotr Rojek.
Nowa wersja rozwiązania ma konstrukcję modułową. W systemie dostępnych będzie kilka modułów w zależności od potrzeb klientów i ich preferencji. Obecnie klienci firmy mogą korzystać z modułu raportowania czasu pracy i postępów zleceń produkcji oraz zleceń ofertowych\projektowych. Plany zakładają stworzenie modułu monitorującego pracę maszyn i urządzeń oraz modułu kontroli jakości i parametrów procesu produkcji (według założeń do końca czerwca 2015). Ten ostatni umożliwia wprowadzanie danych jakościowych oraz procesowych wykorzystując do tego celu specjalne kolektory danych. Zebrane informacje w systemie SFC można analizować i raportować za pomocą predefiniowanych raportów lub w razie potrzeby tworzyć nowe. Informacje z SFC mogą być również eksportowane do innego systemu ERP lub APS.

Pomiar kluczowych wskaźników

DSR Shop Floor Control 2

Nowy system SFC można porównać do aplikacji klasy MES, nadzorującej realizację zlecenia produkcyjnego lub projektowego. Zlecenia są objęte monitoringiem, począwszy od rozpoczęcia nad nimi pracy do momentu jego zamknięcia (zakończenia). Aby całość procesu przebiegała poprawnie system zbiera informację dotyczące różnych wskaźników KPI, między innymi wskaźnika OEE. Wszystkie zebrane informacje są zapisywane w Bazie Danych systemu w celu późniejszego ich raportowania. Zgromadzone przez system dane informują nas o postępach pracy nad poszczególnymi zleceniami, efektywności pracy ludzi, maszyn i urządzeń w kontekście danego zlecenia.

Główne funkcjonalności nowej wersji systemu SFC:
  • Raportowanie Produkcji - elastyczny i szybki proces raportowania postępów zleceń produkcyjnych.
  • Automatyzacja zbierania danych z maszyn produkcyjnych – system umożliwia sczytywanie odpowiednich sygnałów z maszyn, mówiących o jej stanach (pracy, awarii, postoju) oraz wielkości produkcji i przebytych cykli.
  • Kontrola jakości i parametrów – szybka i intuicyjna możliwość wprowadzenia danych do systemu SFC dotyczących jakości danego produktu, procesu lub maszyny. 
  • Analiza danych – zbierane w sposób automatyczny bądź półautomatyczny informacje w systemie SFC pozwalają w czasie rzeczywistym kontrolować procesy zachodzące na produkcji podczas realizacji zleceń produkcyjnych.
Źródło: www.dsr.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top