ser groupGrupa SER została doceniona przez Gartner za kluczowe właściwości platformy Doxis4. “Gartner Critical Capabilities for Content Services Platform 2019”* jest publikacją towarzyszącą raportowi “Magic Quadrant”, który analizuje możliwości dostawców na rynku i ocenia zestaw 15 kluczowych właściwości. Został on stworzony, aby pomóc kupującym w znalezieniu najlepiej dostosowanej do ich potrzeb platformy usług dotyczących treści.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Jak ustrukturyzowano w raporcie, Gartner wyróżnił pięć różnych obszarów korzystania z treści: zarządzanie dokumentami, zintegrowane aplikacje biznesowe, przestrzeń robocza zespołu, zarządzanie rekordami i kompozycja aplikacji dotyczących treści. Doxis4 uzyskał ocenę „doskonałą” z zarządzania dokumentami (4,45 na 5), kompozycji aplikacji (4,29 na 5) i przestrzeni roboczej zespołu (4,28 na 5).

Platforma Doxis4 dostarcza usługi, które mogą zmieniać operacje cyfrowe, w dużym stopniu opierające się na treściach biznesowych.

Jesteśmy przekonani, że uznanie w raporcie „Critical Capabilities” podkreśla solidną jakość naszego rozwiązania, ponieważ uwzględnia on nie tylko najważniejsze właściwości platformy, ale także przykłady korzystania z treści, które są kluczowe dla biznesu w zwiększaniu wydajności i rentowności - wyjaśnia Marcin Somla, dyrektor SER Group w Polsce.


Nasza wizja usług związanych z treścią opiera się na wysoce skalowalnej, elastycznej i inteligentnej platformie, którą można wdrożyć w chmurze, lokalnie lub jako rozwiązanie hybrydowe, skutecznie łącząc pozytywne doświadczenie użytkownika z procesami biznesowymi i najnowocześniejszymi usługami kognitywnymi - dodaje Somla.


Doxis4 konsekwentnie wspiera przedsiębiorstwa w ich strategii transformacji cyfrowej, dzięki innowacyjnym treściom, procesom i usługom kognitywnym. Wszystko to pozwala na szybszy dostęp do danych i automatyzację przepływu pracy, a tym samym inteligentne podejmowanie decyzji. Za pośrednictwem Doxis4 iRoom, SER dostarcza zintegrowane rozwiązanie do współpracy, synchronizacji i udostępniania plików oraz obszarów roboczych dla zespołów. Platforma umożliwia także przedsiębiorstwom przestrzeganie wymagań podyktowanych zgodnością z przepisami.

Źródło: www.sergroup.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top