suncode logoCyfryzacja produkcji, bezpośrednio związana z przemysłem 4.0, stała się światowym trendem ostatnich lat. Głównymi jej celami są przede wszystkim: zwiększenie efektywności firmy, optymalizacja kosztów, poprawa jakości produkowanych dóbr oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Jak wynika z raportu DIGI INDEX 2021 Poziom digitalizacji produkcji w Polsce, opublikowanego przez firmę Siemens, tylko 6% firm zadeklarowało, że poziom cyfryzacji w ich przedsiębiorstwie przekroczył 80%. W czterostopniowej skali, wskaźnik Digi Index (Digital Enterprise Index), w naszym kraju osiągnął jedynie 1,8 pkt.

Mimo że większość przedstawicieli firm, biorących udział w badaniu, jest świadoma licznych korzyści płynących z digitalizacji, to aż blisko 63% z nich nadal się waha w kwestii zainwestowania w nią dodatkowych środków.

Jest to o tyle zadziwiające, że, jak wskazuje raport, firmy, które dokonują inwestycji w transformację cyfrową, mogą liczyć na wiele korzyści, m.in. zwiększenie wydajności (35,3%), minimalizację kosztów (34%), czy uelastycznienie procesu produkcji (18%).

Dlatego warto już dziś zainwestować w rozwiązanie klasy Workflow, które pomoże w digitalizacji firm produkcyjnych. Poniżej przedstawiamy korzyści z wdrożenia rozwiązania tego typu.

Korzyści płynące z zastosowania systemu Plus Workflow w branży produkcyjnej

Wpływ cyfryzacji na sektor produkcyjny w Polsce jest niedoceniony. Warto więc wspomnieć, że może on pomóc w monitorowaniu produkcji w czasie rzeczywistym, kompleksowej analizie danych, prognozowaniu trendów oraz szybkim reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe. Poniżej przedstawiamy listę procesów, których optymalizacja przyniesie długoterminowe korzyści i pomoże w rozwoju przedsiębiorstwa.

Akceptacja i dystrybucja dokumentacji technicznej

W procesie produkcyjnym istotne jest, by dostęp do instrukcji operacyjnych czy konserwacji maszyn i urządzeń, jak również specyfikacji technicznych był łatwo dostępny. Umożliwienie wszystkim pracownikom dostępu do dokumentacji, kiedy tego potrzebują, zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu wynikającego z niewiedzy. Dodatkowo, elektroniczny proces akceptacji dokumentów pozwoli w prosty sposób je aktualizować, zgodnie ze zmieniającymi się regulacjami, wymaganiami lub planem produkcji.

Rejestracja urządzeń i utrzymanie ruchu

Jedną z najistotniejszych kwestii w procesie produkcyjnym jest zachowanie płynności produkcji. Dzięki procesowi rejestracji urządzeń, planowania i realizacji przeglądów oraz konserwacji, jak również ewidencji i usuwania awarii, zwiększona zostanie kontrola nad wszystkimi urządzeniami mechanicznymi firmy. Po zarejestrowaniu urządzenia w systemie automatycznie generowana jest karta urządzenia, zawierająca wszelkie informacje techniczne z nim związane. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do dokładnych parametrów i specyfikacji każdej maszyny. Możliwe jest także planowanie remontów i monitorowanie napraw oraz związanych z nimi kosztów. W rezultacie można sprawnie zapobiegać awariom, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie je zgłaszać.

Akceptacja wzorów opakowań

Opakowanie odgrywa ważną rolę podczas procesu decyzyjnego konsumenta, z tego też względu musi być odpowiednio zaprojektowane. Elektroniczny proces akceptacji wzorów opakowań pozwoli zapanować nad całościowym procesem projektowania i akceptacji wzorów opakowań – od wprowadzenia wytycznych Klienta poprzez stworzenie wzoru graficznego, aż do wygenerowania karty specyfikacji technicznej i wzoru graficznego. Wszystkie projekty przechowywane są w bezpiecznych strukturach elektronicznego archiwum, ułatwiającego wyszukiwanie ich po dacie czy parametrach technicznych. W efekcie proces projektowania opakowań zostanie skrócony, a koszty zmniejszone.

Lepsza kontrola kosztów produkcji

Proces zarządzania budżetami pozwoli na bieżąco kontrolować finanse przedsiębiorstwa. System umożliwia rejestrację kosztów ponoszonych przez firmę, z uwzględnieniem wyznaczonych na dany rok budżetów. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za finanse produkcji, będą mogły śledzić wydatki przedsiębiorstwa i lepiej dostosowywać je do ponoszonych kosztów i wahań rynkowych.

Podsumowując, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmach produkcyjnych przyniesie liczne korzyści. Nie tylko usprawni zarządzanie dokumentacją przedsiębiorstwa, lecz także przyczyni się do optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez skuteczną kontrolę dostaw, zamówień oraz finansów. W kontekście relatywnie niskiego stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych taka inicjatywa umożliwi zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz podniesie ogólną wydajność firmy.

Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top