Alior Bank migruje Hurtownię Danych do chmury publicznej
Alior Bank, we współpracy z firmami Teradata i Microsoft przeprowadził migrację Hurtowni Danych do chmury publicznej. Dzięki integracji ze środowiskiem analitycznym Microsoft Azure, bank planuje znacząco zwiększyć efektywność procesów analitycznych, w tym w obszarze sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Pozwoli to szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku i klientów. Proces wdrożenia trwał rekordowe 6 miesięcy. Jest to kolejny krok w realizacji strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, której jednym z filarów jest rozwój technologiczny.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Przy wdrażaniu chmury publicznej w Alior Banku naszym głównym celem było przede wszystkim zwiększenie efektywności i konkurencyjności oraz jeszcze szybsze reagowanie na potrzeby klientów. Analiza ich cyfrowych działań generuje duże ilości danych, które wymagają zaawansowanej mocy obliczeniowej oraz narzędzi dostępnych jedynie w chmurze publicznej. Dzięki szybkości dostarczania informacji i gotowości infrastruktury chmurowej „od zaraz” będziemy mogli sprawniej realizować projekty, wprowadzać zmiany i podnosić poziom zadowolenia użytkowników – mówi Mariusz Kłys, Dyrektor Departamentu Danych w Alior Banku.


Dzięki migracji danych do chmury publicznej, Alior Bank uzyskał możliwość łatwej integracji z najnowszymi technologiami i usługami oferowanymi przez Microsoft Azure i Teradata VantageCloud. Ten krok stanowi pierwszy etap realizowanego w banku projektu, którego celem jest modernizacja obecnej architektury danych oraz budowa nowoczesnego ekosystemu aplikacji wspierających wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz technik uczenia maszynowego, opartych na rozwiązaniach chmurowych.

Chmura publiczna jest bezpiecznym i pewnym rozwiązaniem dla organizacji działających w sektorach silnie regulowanych. Spełnia ona standardy bezpieczeństwa i zapewnia zgodność ze wszystkimi przepisami prawa. Ponadto, centra danych zlokalizowane w Polsce pozwalają organizacjom wypełniać wymogi związane z rezydencją danych, a także zapewniają najwyższą stabilność usług i minimalne opóźnienia w ich działaniu. Dzięki temu firmy mogą wprowadzać innowacje, które pozwalają im odpowiadać na potrzeby rynku i zmieniające się oczekiwania klientów – mówi Tomasz Dreslerski, Dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft.


Wykorzystanie chmury pozwala na praktycznie nieograniczone skalowanie danych, umożliwiając uruchamianie nowych inicjatyw z obszaru ich przetwarzania i analityki, bez konieczności długotrwałego rozbudowywania infrastruktury we własnej serwerowni. Dzięki zastosowanemu modelowi rozliczeń bank ma również pełną kontrolę nad ich kosztami.

Migrację zakończyliśmy sukcesem zapewniając 100 proc. dostępności usług serwowanych przez hurtownię w trakcie procesu przenoszenia danych i w momencie przełączenia na ekosystem chmurowy. Średnia wydajność przetwarzania hurtowni w chmurze wzrosła o 45 proc., a dostęp do dodatkowej mocy pozwala nam poprawiać ten wynik w zależności od potrzeb biznesowych. Dodatkowo, zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązanie dla danych archiwalnych hurtowni, które jest dostępne tylko w chmurze publicznej. Pozwala ono na elastyczne zarządzanie kosztem przechowywania dużych wolumenów danych bez negatywnego wpływu na sposób ich udostępniania – mówi Bogusław Zarzeczny, Dyrektor Działu Data Analysis & Management w Alior Banku.


Wdrożenie chmury przynosi znaczne korzyści także pod względem bezpieczeństwa danych. Firmy Teradata i Microsoft wykorzystują najbardziej zaawansowane środki zabezpieczeń, co daje klientom banku pewność, że ich dane są odpowiednio chronione. Migracja umożliwia również automatyczne aktualizacje oprogramowania bez potrzeby interwencji specjalistów bankowych, co zapewnia bieżącą ochronę systemu. Jednocześnie, dzięki automatycznej zdolności do przenoszenia w razie awarii ośrodka przetwarzania danych do innego regionu, bank uzyskuje większą odporność.

Migracja Hurtowni Danych do chmury publicznej wymagała gruntownej zmiany w infrastrukturze IT. Wydajne i bezpieczne podłączenie do środowiska chmurowego (Landing zone) w dwóch regionach Microsoft Azure to transformacja architektury naszych Data Center do modelu hybrydowego. Umożliwia on dalszą, dynamiczną adopcję usług chmury obliczeniowej i monetyzację danych, które zdecydujemy się w niej przetwarzać – mówi Tomasz Fryc, Dyrektor Departamentu Infrastruktury IT i Chmury Obliczeniowej w Alior Banku.


Cieszymy się, że mogliśmy pomóc Alior Bankowi w udanym przejściu na rozwiązanie Teradata VantageCloud na platformie Azure. Przenosząc swoje dane do chmury publicznej, Alior Bank zyskał możliwość łatwej integracji z najnowszymi technologiami i usługami oferowanymi przez Microsoft Azure Cloud i Teradata VantageCloud, zwłaszcza w obszarach zaawansowanej analityki danych i sztucznej inteligencji, aby zapewnić szybką reakcję na potrzeby biznesowe. Zależy nam na tym, aby nasi klienci mogli ufać bezpieczeństwu swoich analiz, dlatego wdrożyliśmy również kompleksowe szyfrowanie danych podczas przesyłania i przechowywania za pomocą narzędzi firm zewnętrznych. Projekt podkreśla bardzo bliską i opartą na zaufaniu współpracę pomiędzy naszymi zespołami na wszystkich szczeblach organizacji – mówi Mariusz Wądołowski, Dyrektor Sprzedaży w Teradata.


Migracja do chmury publicznej przyniesie bankowi także istotne oszczędności związane z utrzymaniem infrastruktury serwerowej banku. Zredukuje to wydatki na energię elektryczną potrzebną do zasilania i chłodzenia, powierzchnię fizyczną na serwery oraz koszty administracji środowiskiem. Ponadto, decyzja wspiera politykę ESG - dostawcy chmurowi korzystają z zielonej energii, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i korzystnie wpływa na środowisko.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top