Firma CloudFerro otrzymała dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu IPCEI CIS. Wsparcie w wysokości blisko 97 mln zł (22 mln EUR) zostanie przeznaczone na realizację projektu Gateway, którego celem jest rozwój i wdrożenie ekologicznych usług chmurowych oraz przetwarzania rozproszonego. Dofinansowanie jest wynikiem konkursu KPO IPCEI CIS, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Za inwestycję odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Projekt Gateway powstał w odpowiedzi na ogromny wzrost ilości danych przestrzennych generowanych w ostatnich latach. Jego celem jest stworzenie spójnej platformy do wymiany, przechowywania i przetwarzania danych, która ułatwi wymianę i integrację danych przestrzennych, przy zachowaniu niezbędnej kontroli i bezpieczeństwa. Propozycja spółki zakłada wykorzystanie nowatorskiego, rozproszonego podejścia do operacji i dostarczania usług chmurowych.

Decentralizacja ośrodków danych pozwoli na znaczne zwiększenie szybkości operacji - wszystko dzięki wykorzystaniu większej ilości punktów dostępowych do prowadzenia obliczeń. Takie rozwiązanie umożliwi ośrodkom naukowym i podmiotom komercyjnym przeprowadzenie zaawansowanych badań technologicznych, prowadzących do opracowania i uruchomienia usług chmurowych nowej generacji – niezawodnych i bezpiecznych.

Dzięki zastosowaniu przetwarzania rozproszonego (w ośrodkach umiejscowionych w różnych lokalizacja w Polsce i Europie) będzie można analizować dane w miejscu, które jest zasilane zieloną energią, zmniejszając tym samym generowany ślad węglowy. Wszystko zgodnie z zasadą prowadzenia obliczeń przy uwzględnieniu emisji dwutlenku węgla (z ang. carbon aware computing), która zakłada tworzenie oprogramowania i technologii komputerowych w sposób ekologiczny i nieszkodzący planecie.

CloudFerro będące dostawcą największej w Polsce chmury publicznej, w ramach projektu Gateway, do 2026 roku zbuduje 6 połączonych ze sobą repozytoriów danych przestrzennych i 22 połączone klastry obliczeniowe o pojemności 50 petabajtów. Wypełni je ponad 300 kolekcjami danych i zaproponuje 10 pilotażowych aplikacji. Wedle szacunków, do tego czasu z repozytorium będzie korzystało aż 10 tysięcy użytkowników. Ponadto, aby zapewnić szeroki dostęp do osiągnięć przedsięwzięcia, firma zobowiązuje się do sfinansowania badań naukowych na poziomie rozpraw doktorskich. Prace nad projektem podzielono na dwie fazy: pierwsza obejmie badania, rozwój i innowacje, druga natomiast przewiduje wdrożenie przemysłowe, a całkowita wartość trzyletniego projektu wyniesie 28 mln EUR.

Projekt Gateway umożliwi podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki korzystanie na szeroką skalę z informacji płynących z połączenia danych satelitarnych, lotniczych, in-situ oraz symulacji komputerowych. Będzie to niezwykle wartościowe dla badań naukowych, R&D i komercjalizacji w sektorze IT, analiz środowiskowych oraz zarządzania lokalnego i regionalnego – mówi Stanisław Krzyżanowski, Dyrektor Działu Badań i Innowacji w CloudFerro.


Mechanizm IPCEI CIS (z ang. Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services) wspiera projekty o istotnym znaczeniu dla wspólnego interesu europejskiego. Obejmuje on inwestycje w obszarze badań, rozwoju i innowacji, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiej gospodarki. Projekty IPCEI skupiają się na tworzeniu zaawansowanych technologii oraz wzmacnianiu konkurencyjności Europy na globalnym rynku.

Projekt Gateway, realizowany samodzielnie przez CloudFerro, odgrywa istotną rolę w rozwoju europejskich przestrzeni danych. Aby zapewnić, że jego wpływ wykracza poza inicjatywę IPCEI, CloudFerro zobowiązało się do wykorzystania oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym i dzielenia się zdobytą wiedzą poprzez konferencje, warsztaty i publikacje naukowe.

Źródło: CloudFerro

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top