Dlaczego chmura jest odporna na kryzys?
Od ponad roku globalny sektor IT przeżywa spowolnienie na skutek m.in. zakłóceń w łańcuchu dostaw, inflacji i zmniejszonych budżetów na technologie. Niewielkich zawirowań doświadczyła też branża cloud computingu, jednak nie trwały one długo i dzisiaj prognozy są wyjątkowo dobre. Dlaczego chmura tak szybko wybroniła się z trwającego kryzysu w świecie technologii?

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Wiele firm z branży IT łagodzi skutki gorszej koniunktury przez m.in. podnoszenie cen, inne skupiają się na inwestowaniu w innowacje i nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja. I tak właśnie było i jest w przypadku spółek cloud computingu. Silniejsza integracja z rozwiązaniami AI z pewnością pomogła branży dostosować się do nowej sytuacji. Dane firmy badawczej Synergy Research Group pokazują, że w drugim kwartale 2023 r. globalne wydatki przedsiębiorstw na usługi infrastruktury chmurowej wyniosły prawie 65 mld USD - a to oznacza wzrost o ponad 10 mld USD w porównaniu z drugim kwartałem 2022 roku. Cloud computing to nie tylko technologia


Przejście na przetwarzanie danych w chmurze to nie tylko zmiana technologii. To element strategii firm, która zwykle przynosi wiele korzyści. Mimo wzrostu kosztów w ostatnim czasie, cloud wciąż ma potencjał do generowania oszczędności w ujęciu holistycznym jako strategiczne rozwiązanie dla organizacji. Zapewnia skalowalność, skuteczne odzyskiwanie danych po awarii, dostęp do nowoczesnych i unikalnych technologii i bardzo dobry poziom bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, chmura odpowiada na bieżące wyzwania i potrzeby biznesu – przekonuje Artur Kmiecik, Head of Cloud & Infrastructure Services, GDC EE, CIS w Capgemini Polska. – Firmy, które obecnie rozważają migrację do chmury powinny wziąć pod uwagę nie tylko szybkie korzyści, ale także perspektywiczne znaczenie, jakie wnosi do przedsiębiorstwa cloud computing – dodaje ekspert.


Po chwilowym załamaniu w 2022 i na początku 2023 roku, przyszłość rozwiązań chmurowych wygląda obecnie bardzo dobrze. Zgodnie z najnowszą prognozą firmy Gartner, światowe wydatki na usługi w chmurze publicznej mają wzrosnąć o 21,7% do kwoty 597,3 mld USD w 2023 roku. W zeszłym roku było to 491 mld USD.

Dlaczego tak ciężko odejść od chmury?

W ostatnich miesiącach dyskusja o chmurze sprowadzała się głównie do tematu kosztów, zwykle w negatywnym kontekście. Paradoksalnie jednak cloud computing sam zapewnia narzędzia służące efektywnemu zarządzaniu wydatkami. Jednym z przykładów jest Machine Learning (gałąź sztucznej inteligencji), które pozwala chmurze na wykorzystanie danych do rozwiązywania danego problemu. Dzięki między innymi uczeniu maszynowemu firmy mogą lepiej przewidywać swoje potrzeby w cloud computingu i efektywnie zarządzać swoimi zasobami.

Opłacalność to istotny czynnik, który sprawia, że ​​trudno jest zrezygnować z chmury. Korzystanie z tej usługi eliminuje potrzebę inwestowania przez firmy w kosztowny sprzęt i infrastrukturę sieciową, co w dłuższej perspektywie może zapewnić znaczne oszczędności. Pozwala również korzystać z najnowszych technologii kosztownych bądź niedostępnych w tradycyjnych rozwiązaniach na równi z konkurencją niezależnie od rynku, na którym organizacja operuje. Ponadto rozwiązania chmurowe często oferują elastyczne modele cenowe, które pozwalają firmom płacić tylko za to, z czego korzystają. Obecnie rezygnacja z cloud computingu oznaczałaby długofalowo problem dla firmowych budżetów. – mówi Artur Kmiecik.


Kolejnym wyzwaniem przed jakim stają firmy rezygnujące z chmury, jest integracja istniejących systemów i aplikacji. Wiele przedsiębiorstw ma złożone środowiska IT z różnorodnymi aplikacjami i systemami, które muszą bezproblemowo ze sobą współpracować. Odejście od chmury może zakłócić tę integrację, prowadząc do potencjalnych przestojów, utraty produktywności i zwiększonych kosztów. Firmy muszą dokładnie rozważyć wpływ na istniejące systemy zanim zdecydują się na rezygnację z rozwiązań cloud’owych.

Obawy dotyczące bezpieczeństwa również wpływają na decyzje o przyszłości firmowej chmury. Dostawcy usług cloud’owych zwykle dużo inwestują w ochronę danych swoich klientów. Wiele firm ​​nie byłoby w stanie samodzielnie zapewnić takiego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto dużo branż ma rygorystyczne wymagania regulacyjne, które muszą zostać spełnione, a dostawcy usług w chmurze często posiadają niezbędne certyfikaty.

Chmura wpływa na cały rynek IT

Platformy chmurowe zmieniły sposób działania firm, sprawiając, że są one w stanie szybciej i inteligentniej reagować na zmiany. Biznes może też sprawniej wprowadzać innowacje i eksperymentować z danymi. Technologia cloud computingu ewoluuje i prawdopodobnie pozostanie kluczowym elementem sektora IT, umożliwiając cyfrową transformację. Wiele firm zwraca się ku rozwiązaniom opartym na chmurze i automatyzuje procesy, aby zmniejszyć swoją zależność od zewnętrznych dostawców usług IT. W rezultacie rynek tradycyjnych usług technologicznych spowolnił.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top