Środki z Krajowego Planu Odbudowy dla branży HoReCa
COMARCHRusza wsparcie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały w trakcie pandemii. Podmioty, które odnotowały w tym czasie spadek obrotów, mogą wnioskować do jednej z pięciu instytucji wskazanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dotację w wysokości od 50 do 540 tys. zł na inwestycje prowadzące do rozszerzenia lub dywersyfikacji działalności. Dofinansowanie może objąć koszty związane z transformacją cyfrową firmy, np. systemy do zarządzania produkcją, do zarządzania relacjami z klientami, systemy analityczne oraz e-commerce. Pierwsze środki popłyną do firm z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Głównym założeniem KPO (Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) jest wsparcie branż, które ucierpiały w trakcie pandemii i uodpornienie ich na przyszłe kryzysy. Dlatego w pierwszej kolejności środki trafią do organizacji z branży hotelarskiej, kulturalnej czy gastronomicznej. Wskazane zostały kody działalności PKD, które mogą zostać objęte pomocą.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwa muszą należeć do sektora MŚP, czyli zatrudniać mniej niż 250 pracowników i spełniać jedno z dwóch kryteriów finansowych - roczny obrót poniżej 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa poniżej 43 mln EUR.

Kolejnym warunkiem przyznania pomocy jest spadek obrotów o co najmniej 30% (liczony rok do roku), w roku 2020 lub 2021.

Ile wynosi wysokość dotacji?

Wsparcie z KPO udzielane jest na bardzo korzystnych warunkach. Może wynieść aż 90% kosztów całej planowanej inwestycji. Udzielane jest jako pomoc de minimis. Dotacja może wynieść od 50 do 540 tys. zł. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji poniesionych wydatków. Oznacza to, że firma najpierw musi ponieść koszty całej inwestycji opisanej w złożonym wniosku, a następnie otrzymuje zwrot 90% tych kosztów.

Jakie inwestycje można sfinansować z KPO?

Dotacje można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w sektorach hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć przykładowo unowocześnienia bazy usługowej, zmiany sposobu produkcji lub dostarczania usług, zmiany produktów lub usług w asortymencie firmy, pozyskania nowych dostawców, dystrybutorów czy usługodawców, zwiększenia grona potencjalnych klientów.

Główną częścią projektu muszą być wydatki inwestycyjne, takie jak zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (w tym programów komputerowych i licencji) oraz robót budowalnych. Inwestycje mogą być uzupełnione szkoleniami pracowników i usługami doradczymi.

Warto zaznaczyć, że transformacja cyfrowa firmy jest dodatkowo punktowana. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, jak ważne może być zastosowanie rozwiązań informatycznych w obliczu sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia i związane z nią obostrzenia. Odpowiednio przygotowane firmy mogły szybko przejść na model pracy zdalnej, zmienić kanały dystrybucji, czy elastycznie zmodyfikować procesy produkcyjne. Środki z KPO mają więc wspierać odporność firm poprzez ich cyfrowy rozwój. Można je przeznaczyć na oprogramowanie do zarzadzania produkcją i do automatyzacji procesów w firmie (takie jak systemy Comarch ERP), systemy analityczne (np. rozwiązania Comarch BI), czy e-commerce (np. Comarch e-Sklep).

Jak ubiegać się o dotacje z KPO?

Firmy, które chcą się ubiegać o wsparcie, muszą przygotować wniosek przestawiający zakres inwestycji, jej budżet i harmonogram. Wzór wniosku znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i pięciu regionalnych operatorów konkursu. Wniosek w formie elektronicznej musi zostać złożony w terminie od 6 maja do 5 czerwca. Instytucje deklarują, że dokumentacja zostanie zweryfikowana w ciągu dwóch tygodni od zakończenia naboru, czyli środki mogą zacząć spływać do firm już w okresie wakacyjnym.

W ofercie Comarch ERP znajduje się wiele rozwiązań, które mogą wspierać branżę HoReCa i wpisują się w założenia dotacji z KPO – mówi Magdalena Trybus, Kierownik ds. finansowania Comarch Enterprise Solutions. – Ciekawym przykładem jest kompleksowa cyfryzacja grupy Whiskey in The Jar. W tej znanej sieci restauracji wdrożony został system Comarch ERP Optima do zarządzania firmą, wsparty systemem Comarch ERP DMS zapewniającym digitalizację dokumentów oraz rozwiązaniem Comarch BI, czyli zaawansowaną analityką danych. Innym ciekawym wdrożeniem jest informatyzacja w największym parku rozrywki w Polsce, Energylandii, gdzie znajduje się wiele punktów gastronomicznych. Zachęcam do zapoznania się z tymi przykładowymi wdrożeniami oraz do kontaktu z ekspertami Comarch. Zaproponujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości firmy, a także zweryfikujemy możliwość ich zakupu ze środków KRO – dodaje.


Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top