Dlaczego firmy ich nie wykorzystują swoich danych choć wiedzą, że to polepszy ich wyniki?
Z ostatniego, ogólnoświatowego badania, przeprowadzonego wśród prawie 10 000 liderów biznesowych wynika, że są oni świadomi kluczowej roli danych dla ich biznesu. Jednak zdecydowana większość z nich nie wykorzystuje danych do podejmowania lepszych decyzji i osiągania korzystniejszych wyników biznesowych. Według badania Salesforce's Untapped Data Research firmy mają trudności z praktycznym wykorzystaniem danych do szybszego podejmowania strategicznych decyzji ponieważ nie potrafią nadać im sensu. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu i narzędziom, dane mogą pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji, zdobyciu zaufania i zmniejszeniu niepewności - szczególnie w trudnych czasach.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Firmy nie wykorzystują potencjału swoich danych, choć go widzą

W czasach niepewności przedsiębiorstwa dostrzegają wartość wykorzystania danych do podejmowania decyzji biznesowych:
 • Obecnie 8 na 10 (80%) liderów biznesowych twierdzi, że dane mają kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji w ich organizacji.
 • 73% zgadza się ze stwierdzeniem, że dane pomagają zmniejszyć poczucie niepewności i usprawnić podejmowanie bardziej trafne decyzje w rozmowach biznesowych.
Chociaż pracownicy zgadzają się co do korzyści płynących z wykorzystania danych, istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy tym, jak faktycznie używają ich w praktyce. Większość firm nie wykorzystuje danych do podejmowania krytycznych decyzji biznesowych:
 • Ponad dwie trzecie (67%) firm nie wykorzystuje danych do podejmowania decyzji o ustalaniu cen zgodnie z warunkami ekonomicznymi, takimi jak np. inflacja.
 • Mniej niż jedna trzecia (29%) wykorzystuje dane do tworzenia strategii przy wprowadzaniu produktów/usług na nowe rynki.
Firmy nie wykorzystują również możliwości wykorzystania danych do kształtowania wartości firmy:
 •  Prawie 8 na 10 (79%) firm na rynku nie wykorzystuje danych do informowania o polityce różnorodności i integracji swojej organizacji.
 • Tylko 17% z nich używa danych w celach klimatycznych.
W warunkach niepewności to dane tworzą efektywność i dają zaufanie Jeśli dane są prawidłowo zintegrowane i wykorzystywane, mają ogromny potencjał budowania efektywności i zaufania zarówno wśród klientów, jak i pracowników:
 • 72% liderów biznesowych jest zdania, że dzięki danym ludzie skupiają się na rzeczach, które mają znaczenie i są istotne dla firmy.
 • 73% zgadza się, że dane pomagają przyspieszyć podejmowanie decyzji.
 • 73% twierdzą, że dane budują zaufanie w rozmowach biznesowych.
 • Dwie trzecie (66%) uważa, że dane pomagają zminimalizować wpływ osobistych opinii lub ego w rozmowach biznesowych.
Firmy muszą zatem zlikwidować lukę w umiejętnościach cyfrowych, aby zacząć wykorzystać ogromną wartość, jaka ukryta jest w ich własnych danych.

Coraz więcej firm jest sparaliżowanych napływem danych. Jednocześnie nie dysponują one wiedzą, jak najlepiej je zoperacjonalizować i wykorzystać do strategicznych inwestycji w przyszłości:
 • 41% liderów biznesowych powołuje się na brak zrozumienia danych, ponieważ są one zbyt złożone lub nie są wystarczająco dostępne.
 • Jedna trzecia (33%) tłumaczy się brakiem umiejętności generowania wniosków z danych.
 • Prawie jedna trzecia (30%) jest przytłoczona liczbą danych, których wielkość ma wzrosnąć ponad dwukrotnie do 2026 roku.
Aby rozwiązać te problemy, 73% firm planuje kontynuować lub zwiększyć wydatki na rozwój umiejętności w zakresie danych i szkolenia dla pracowników. Szkolenie w tym zakresie pomogą zbudować kulturę danych, która będzie wspierała cele biznesowe i zwiększała odporność w trudnych czasach.

Firmy mają do czynienia z jednym z najtrudniejszych okresów ekonomicznych naszych czasów. Mają jednak niewykorzystaną wciąż przewagę: swoje dane." - powiedział Juan Perez, Chief Information Officer, Salesforce. "Tajemnicą sukcesu jest połączenie danych z analityką. Ta kombinacja pozwala firmom zmaksymalizować korzyści z inwestycji w technologię oraz odkryć możliwości, które napędzają strategię biznesową i wzmacniają zaufanie klientów" - dodaje Perez.


Źródło: Salesforce

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top