AUTOIDRewolucja przemysłowa, która dzieje się na naszych oczach, nabiera tempa. To nie tylko automatyzacja procesów produkcyjnych w oparciu o programowalne sterowniki i komputery. To dążenie do natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych danych w systemie jak poza nim. Mimo szybkiego tempa automatyzacji, coraz to nowszych urządzeń i robotów człowiek dalej pełni ważną rolę w tym ekosystemie, mimo że jego praca może być rozproszona na wiele obszarów i kompetencji.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Stoimy u progu czegoś znacznie większego, początkowo może trudniejszego do zrozumienia w samych założeniach, ale nie na tyle odległego, aby mówić o tym szeptem. Dochodzimy do miejsca, w którym wyrób gotowy przedstawiony jest w formie „cyfrowego bliźniaka”. Połączenie wszystkich systemów informatycznych, automatyki oraz algorytmów sztucznej inteligencji dało podstawy w tworzeniu cyber-fizycznych systemów produkcyjnych wykraczających swoim zasięgiem poza sam zakład produkcyjny i bezpośrednio wkraczając w sferę życia każdego z nas. To, co kiedyś było w sferze spekulacji lub też tylko teorii staje się namacalnym tworem dostępnym dla każdej firmy, która jest gotowa na przeprowadzenie takiej rewolucji w swoim dotychczasowym myśleniu oraz samym działaniu.

Korzystając z tych mechanizmów zarządzanie produkcją, planowanie produkcji, workflow, wyliczanie produkcji w toku może być bardziej intuicyjne i prostsze. Produkcja jednostkowa lub produkcja seryjna nabiera nowego znaczenia i może ze sobą współistnieć bez konieczności wymiany programu do planowania produkcji.

Kluczem do osiągnięcia takiego poziomu informatyzacji i automatyzacji jest uzyskanie i udostępnienie jak największej ilości danych. Gromadzenie i analizowanie może odbywać się na wielu płaszczyznach: poprzez automatyczne pobieranie danych ze sterowników maszyn lub przez dedykowane serwery OPC, deklaratywne wprowadzanie informacji za pomocą paneli HMI lub pobieranie potrzebnych informacji za pomocą EDI Tak pozyskane dane są analizowane przez użytkownika posiadającego odpowiednie kompetencje i wiedzę lub przechodzą przez zaawansowane sieci neuronowe (rekurencyjne, konwolucyjne) o różnej strukturze z uwzględnieniem sieci znacznych rozmiarów (setki neuronów i warstw). Analiza danych w czasie rzeczywistym i automatyzacja procesów na podstawie tych danych znacząco skraca czas wymagany na podjęcie decyzji. W przypadku produkcji seryjnej, gdzie wyrób jest powtarzalny, a jego właściwości fizyczne mocno niestabilne, takie podejście potrafi znacząco skrócić czas samego procesu produkcyjnego i ograniczyć zużycie surowców.

Naszą platformę webUNIS tworzymy przy uwzględnieniu tego, co dzieje się na rynku, wprowadzając na bieżąco wszelkie możliwe usprawnienia i automatyzacje procesów, aby pracownik mógł skupić się na pracy, a nie na ciągłym poprawianiu wcześniej utworzonego procesu. Dzięki zastosowaniu modułu UNIS PRO dążymy do maksymalnego wykorzystania posiadanych danych w systemie, jak również udostępnieniu ich w postaci dedykowanych webserwisów dalej w formie „cyfrowego bliźniaka”. Dostawca lub Klient końcowy może na bieżąco śledzić postęp prac, posiada informację, jakim procesem dany wyrób został wykonany, jakie materiały zostały do tego użyte oraz od kogo pochodził surowiec wejściowy, jeśli oczywiście takie dane będziemy chcieli udostępnić. Klient po numerze seryjnym lub innym kodzie jest w stanie uzyskać wyczerpującą informację o zakupionym lub już użytkowanym produkcie. Często też produkty końcowe są wyposażone w dedykowane czujniki do rejestracji otoczenia. Rezultatem tego jest inteligentny produkt, który idąc dalej, można wyposażyć w technologię bezprzewodową i wtedy jesteśmy w stanie jednoznacznie go rozpoznać, jak również komunikować się z nim. Inteligentne produkty mogą ze sobą komunikować się oraz bezpośrednio wpływać na swoje zadanie i sposób pracy. Ogrom tych danych gromadzony na różnych płaszczyznach jest podłożem również pod zaawansowane zbiory danych w formie „big data”.

A to dopiero początek cyfrowej rewolucji, w jakiej obecnie każdy z nas jest uczestnikiem. Korzystając z naszych rozwiązań, możemy być zawsze w centrum tej rewolucji, skupiając się tak samo na produkcie jak i na kliencie. Jego satysfakcji z zakupu oraz chęci pozostania naszym stałym Klientem na dłuższy czas. I nie musimy tego robić, odchodząc od obecnie obowiązujących zasad i działań w biznesie. Uszlachetniając proces, optymalizując go przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych narzędzi, cel ten będzie prostszy do osiągnięcia nie tylko w wymiarze finansowym, ale również technologicznym i produktowym.

Źródło: www.autoid.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top