System kadrowo płacowy – jaki wybrać?
sykof hrSystem HR powinien być jak najlepiej dopasowany do potrzeb firmy. Zatem jakie najważniejsze cechy i funkcje powinien posiadać? Na co zwrócić uwagę? Obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemów kadrowo-placowych. Dobry program zawiera wszystkie niezbędne dla działu HR funkcjonalności. Na etapie zakupu systemu, firma powinna mieć możliwość zawężenia do tych funkcjonalności, z jakich będzie korzystała. Natomiast wraz z rosnącymi potrzebami – dokupienia następnych w ramach jednego systemu.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Spełnienie powyższych wymagań to jednak za mało. System musi być także wydajny, bezpieczny i niezawodny.

Wdrożenie odpowiedniego rozwiązania dla organizacji pozwoli w pełni wykorzystać zasoby Twojej firmy, umożliwiając skupienie się na zdobywaniu przewagi względem konkurencji.

Czy da się to wszystko sprawdzić przed zakupem?

Najważniejsze cechy systemu kadrowo-płacowego

Właściwy program bez wątpienia powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb firmy, automatyzować powtarzalne czynności, zwiększać efektywność pracy oraz po prostu ułatwiać pracę. Jakie cechy systemu HR są zatem konieczne?

Wysokie bezpieczeństwo danych

Właściwy program HR zagwarantuje Ci wysokie bezpieczeństwo danych poprzez zapewnienie szczelnego systemu nadawania uprawnień, a także ochroni Cię przed niepowołanym dostępem m.in. poprzez udostępnienie bazy danych tylko serwerowi aplikacji i odcięcie jej od dostępu z zewnątrz. Cecha ta jest sporym atutem w licznych procesach kadrowo-płacowych i pozwala uniknąć wielu kłopotów. Systemy kadrowo-płacowe ze względu na swą specyfikę powinny w pełni zapewniać zgodność z przepisami RODO gwarantując skuteczną ochronę danych firmy.

Kompleksowość systemu HR

Zwróć uwagę, czy system oferuje wszystkie niezbędne dla działu HR moduły oraz czy są one ze sobą ściśle zintegrowane. Dopytaj, czy działają w ramach jednej bazy. Posiadanie oddzielnych programów wiązać się będzie z koniecznością przenoszenia danych z jednego do drugiego, co wymaga dodatkowych, czasochłonnych czynności oraz wiąże się ryzykiem wprowadzenia nieprawidłowych informacji. Kompleksowy system HR eliminuje konieczność wprowadzania tych samych danych, ponieważ raz wprowadzona informacja zostanie wykorzystana we wszystkich modułach. Przetwarzanie danych w takim systemie zaoszczędzi czas, a ryzyko pojawienia się błędów będzie całkowicie zminimalizowane. Kompleksowość systemu nie powinna jednak oznaczać konieczności zakupienia wszystkich funkcjonalności od razu, a jedynie tych, które są aktualnie potrzebne z możliwością ich dokupienia w przyszłości (w ramach jednego zintegrowanego systemu).

Odpowiednia architektura systemu kadrowo-płacowego


Jeżeli w momencie wykonywania raportów lub analiz Twój system przestaje „współpracować”, zawiesza się lub zacina – oznacza to, że nie jest przystosowany do przetwarzania większej ilości danych. Systemy kadrowo-płacowe zmagają się bowiem z ogromną ilością danych i stale powiększającą się liczbą użytkowników. W momencie poszukiwań najlepszego systemu dla Twojej firmy zapoznaj się z opisami dotyczącymi architektury danego systemu lub wprost dopytaj o jego budowę przed podjęciem decyzji wyboru. Tylko system zbudowany według właściwej architektury będzie w stanie wyeliminować trudności w eksploatacji. Zastosowanie wielowarstwowej architektury systemu bazującej na technologii Klient-Serwer ochroni Twoją firmę przed inwestycjami w infrastrukturę informatyczną szczególnie w sytuacji rozwoju firmy. Charakteryzuje się ona tym, że główne przetwarzanie danych wykonuje serwer aplikacji, który komunikuje się ze wspólną bazą danych. Natomiast na urządzeniach końcowych użytkowników program jedynie prezentuje dane. Dzięki temu możesz pracować na dowolnym urządzeniu, nawet o niskich zasobach.

Dostęp do systemu HR z dowolnej lokalizacji

Dobry program kadrowo-płacowy zapewni Ci wprowadzanie i przeglądanie danych z dowolnej lokalizacji w kraju lub za granicą. Co więcej sporządzanie raportów i analiz odbędzie się bez konieczności posiadania dużej przepustowości sieci, licencji zdalnych pulpitów czy stacji roboczych wyposażonych w dużą pamięć. Twoja firma powinna mieć możliwość wyboru czy chce zainstalować program na serwerze wewnętrznym firmy czy w chmurze. Oba rozwiązania zapewniają stały dostęp do systemu, z dowolnego miejsca oraz urządzenia (np. nanoszenie ewidencji bezpośrednio z budowy przez kierowników).

Funkcje dobrego programu kadrowo-płacowego

System dedykowany działom HR będzie nie tylko obsługiwał zachodzące w firmie procesy, ale realnie dopasuje się do jej indywidualnych potrzeb, znacznie je usprawniając. Skupienie ważnych funkcjonalności w jednym systemie m.in. Grafiki czasu pracy oraz Ewidencje Czasu Pracy wraz z Kartami Prac wniesie do firmy wymierne korzyści. Stanowić będzie klucz do poznania pełnego obrazu kosztów realizowanych projektów lub produktów, dostarczając istotnych informacji o funkcjonowaniu firmy oraz precyzyjnego rozliczania kosztów. Zwróć uwagę czy dany program posiada funkcjonalności istotne dla Twojej firmy w ramach jednego zintegrowanego systemu.

Samoobsługa pracownicza poprzez Portal pracownika

Coraz więcej firm zwraca uwagę na potrzebę usprawnienia przepływu informacji oraz komunikacji z pracownikami. Istotne jest zatem, aby funkcjonujący w firmie Portal pracownika był integralną częścią systemu HR. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik z dowolnego miejsca sprawdzi wymiar pozostałego urlopu, złoży wniosek o urlop, delegację służbową lub inną nieobecność, a kierownik zatwierdzi wnioski. Wszystkie te dokumenty będą na bieżąco dostępne w systemie dla działu kadr. Pracownik bez konieczności osobistego udania się do działu HR będzie miał dostęp do swoich dokumentów m. in. pasków wynagrodzeń, deklaracji PIT, skierowań na badania, zaświadczeń lub obowiązujących regulaminów. Automatyzacja udostępniania informacji pozwala pracownikom działów Kadr i Płac na pełną koncentrację na pracy bez rozpraszania ich uwagi częstymi zapytaniami.

Zdalne podpisywanie dokumentów

Również sprawy wymagające podpisu pracownika powinny być możliwe do wykonania zdalnie. System kadrowy powinien umożliwiać udostępnianie i podpisywanie w formie elektronicznej z dowolnego miejsca, wszystkich dokumentów kadrowych m. in. umów o pracę, aneksów itp. Ważne, aby podpis elektroniczny był zgodny ze standardami i miał moc prawną odpowiednią do rangi podpisywanego dokumentu.

e-Akta – elektroniczna dokumentacja pracownicza

Obecnie trudno sobie wyobrazić działanie systemu bez możliwości zastąpienia papierowej dokumentacji pracowniczej formą elektroniczną. Przejście na formę elektroniczną to nie tylko wymóg czasów, ale realne korzyści. Digitalizacja akt umożliwi Ci stały i szybki dostęp do dokumentów oraz wyeliminuje koszty związane z prowadzeniem dokumentacji i jej przechowywaniem. Ponadto usprawni przekazywanie dokumentacji zarówno pracownikom jak i instytucjom zewnętrznym.

Harmonogramy

Przepisy prawa pracy wymagają, aby dla pracowników tworzyć harmonogramy. System kadrowy powinien nie tylko dawać narzędzie do harmonogramowania, ale przede wszystkim do planowania obsady na stanowiskach, z zachowaniem wymogów prawa pracy. W niektórych przypadkach np. w systemie pracy w ruchu ciągłym, zapewnienie prawidłowej obsady i pogodzenie tego z wymogami prawa pracy, to nie lada wyzwanie. Dlatego system powinien umożliwiać równoczesne planowanie obsady na wielu stanowiskach z automatyczną walidacją powstających w ten sposób grafików pracy. Stosując odpowiednie narzędzia system pozwala na eliminację czasochłonnego rozpisywania dni pracy, wolnych, świąt itp. dla każdego pracownika. System w oparciu o poprzednie okresy powinien automatycznie wytworzyć propozycje harmonogramów według ustalonego wzorca. Powiadamiać o ewentualnych nieprawidłowościach oraz obsługiwać wszystkie systemy czasu pracy o dowolnie długich okresach rozliczeniowych. Utworzone harmonogramy powinny być wykorzystywane w dalszych modułach systemu.

Ewidencja czasu pracy

Harmonogramy stanowią podstawę do prowadzenia ewidencji czasu pracy. W oparciu o nie, ewidencja powstaje na bieżąco. Właściwy system pilnuje zgodności z przepisami prawa pracy umożliwiając planowanie grafików oraz nanoszenie ewidencji nie tylko przez specjalistów ds. kadr i płac, ale również kierowników działów. Odpowiednie nadanie uprawnień osobom zarządzającym pracownikami pozwoli odciążyć działy kadrowo-płacowe. Zastosowane narzędzia automatycznie wytworzą ewidencję nadgodzin, wyjść prywatnych, odbiorów i odpracowań. System jest w stanie samodzielnie sklasyfikować nadgodziny jako płatne 50% lub 100% zgodnie z Kodeksem Pracy oraz rozliczyć czas pracy w przypadku godzin średniotygodniowych. Uzupełnienia wymagać będą jedynie dane na temat ewentualnych nieobecności, zwolnień chorobowych lub wniosków urlopowych. Przydatną opcją jest seryjne uzupełnienie ewidencji, które znacznie przyśpiesza cały proces nanoszenia ewidencji czasu pracy. Dodatkowe ułatwienie stanowi walidator poprawności ewidencji, który sprawdzi braki oraz wskaże nieprawidłowości dotyczące wprowadzonych danych względem harmonogramu oraz danego okresu rozliczeniowego. Efektywne zarządzanie czasem pracy i kontrola nieobecności pracowników wspierana powinna być również poprzez import dokumentów z platformy ZUS oraz wielowymiarowe analizy i raporty. System nie powinien ograniczać się tylko do ewidencjonowania koniecznych elementów, ale również dawać możliwości zapisywania w ewidencji dodatkowych informacji w postaci godzin lub wskaźników specyficznych dla danej działalności, które posłużą np. do dodatkowego wynagradzania – dodatkowe premie. Właściwy system HR powinien realnie usprawniać ewidencję i rozliczanie czasu pracy. Nie sposób nie wspomnieć o konieczności obsługi przez system wniosków urlopowych, wniosków o pracę w nadgodzinach, odbiór nadgodzin itp. Udostępnienie platformy przeznaczonej do składania przez pracowników wniosków w portalu niesie szereg korzyści. Przełożeni w dowolnym momencie mogą je zatwierdzać lub odrzucać. Następnie dane te automatycznie odzwierciedlane są w ewidencji czasu pracy. Zapewnia to ogromne usprawnienie pracy w Dziale Kadr oraz usprawnia przepływ informacji.

RCP – automatyczna rejestracja czasu pracy

Czytniki wejścia-wyjścia stosowane są od bardzo dawna. Jednak pełne korzyści z ich wdrożenia uzyskasz jedynie w kompleksowym systemie HR obejmującym grafiki czasu pracy, wnioski o wyjścia prywatne i pracę w nadgodzinach oraz obsługę rejestratorów wejść-wyjść. Dopiero na tle harmonogramów czasu pracy i złożonych przez pracownika w systemie wniosków w pełni wykorzystasz dane z odczytów, ponieważ każde wejście/wyjście będzie właściwie zinterpretowane. Jeśli z odczytów wynika, że pracownik przyszedł do pracy pół godziny wcześniej lub został dłużej to wcale nie oznacza, że pracował w godzinach nadliczbowych. System powinien umożliwić Ci konfigurację zasad przetwarzania informacji z rejestratorów wejść-wyjść. Następnie zgodnie z nimi powinien właściwie zakwalifikować czas przepracowany w normie lub w nadgodzinach (w oparciu o harmonogram powinien wyznaczyć czas ponadnormatywny i określić 50tki i 100tki płatne lub do odbioru, odpracowania wyjść prywatnych lub ewentualnie zasilić bank godzin). Automatyzacja ewidencji czasu pracy jest możliwa w systemie, w którym oprócz czytników wejścia/wyjścia, funkcjonuje moduł harmonogramy (z walidacją), oraz moduł rozliczenia ewidencji (z interpretacją przepisów prawa pracy). Taki system kadrowo-płacowy znacząco odciąża pracowników odpowiedzialnych za ewidencję czasu pracy, przyśpieszając proces rozliczania czasu pracy oraz eliminując papierowe listy obecności.

Kadry – zarządzanie personelem

Nowoczesny program kadrowy to nie tylko zbiór danych o pracownikach, ale przede wszystkim narzędzie do zarządzania personelem. Na podstawie informacji o planowanej docelowej obsadzie i umiejętnościach, wymaganych na poszczególnych stanowiskach, zapisanych w wielopoziomowej strukturze organizacyjnej firmy, powinien wspomagać planowanie ścieżek rozwoju poszczególnych osób i przygotowywanie rekrutacji celem zapełnienia wakatów. Program powinien również odciążyć użytkowników od pilnowania terminów wymaganych badań lekarskich, szkoleń BHP czy terminów ważności uprawnień posiadanych przez pracowników. W przypadku zmiany stanowiska przez pracownika, poinformować co należy uzupełnić (w zakresie posiadanych umiejętności, czynników szkodliwych, wydanego mu wyposażenia i odzieży ochronnej). Powinien pozwalać na wyszukiwanie wszystkich danych. Zarówno tych aktualnych jak i tych, które obowiązywały w przeszłości, tak aby np. wyszukanie pracowników z aktualnymi uprawnieniami SEP, którzy w przeszłości byli zatrudnieni na kontraktach eksportowych nie stanowiło żadnego problemu. Standardem powinno być nie tylko generowanie zgłoszeń i wyrejestrowań do programu Płatnik, ale także zapamiętywanie informacji przekazanych do ZUS i tworzenie za użytkownika kompletu wymaganych raportów zgłoszeniowych/aktualizacyjnych/wyrejestrowań na podstawie danych rejestrowanych lub aktualizowanych w danych kadrowych. Standardem musi być też generowanie sprawozdań i deklaracji do PPK, GUS, PFRON oraz obsługa całości zagadnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i obsługą rozliczeń SODIR. Struktura organizacyjna powinna umożliwiać przypisanie kont kosztowych, na które maja trafiać koszty osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach.

Rekrutacje

Wykorzystując dane zapisane w strukturze organizacyjnej i dane kadrowe osób zatrudnionych system powinien informować jakie kampanie rekrutacyjne należy prowadzić i jakie kryteria mają spełniać kandydaci. Ważne jest, aby ogłoszenia o pracę można było generować bezpośrednio z systemu na podstawie informacji o wymaganych umiejętnościach, oczekiwaniach czy oferowanych warunkach przypisanych do poszczególnych stanowisk. Utworzone ogłoszenie wprost z systemu powinno trafić na stronę firmową lub portal ogłoszeniowy wraz z formularzem do wypełnienia przez osoby aplikujące. Po uzupełnieniu, dane z formularza powinny trafić do systemu, gdzie obsługiwany będzie cały proces rekrutacji, aż do automatycznego pojawienia się zatrudnionych osób w danych kadrowych.

Płace

Można wymagać, aby program „wiedział” kiedy i dla kogo należy utworzyć listę płac, aby na liście umieścił właściwych pracowników, a następnie prawidłowo wykonał obliczenia wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, PPKów, potrąceń. Jeśli po wypłaceniu listy, naniesione zostaną zmiany, to program powinien zasugerować, że potrzebna jest dodatkowa lista, a następnie na tej liście powinien wyliczyć dodatkowe kwoty (na plus/minus). Natomiast gdy zmiany dotyczyły okresów przeszłych, to powinien sporządzić odpowiednią korektę list płac oraz odpowiednie raporty korygujące m. in. do ZUS. Nie powinno być problemem korygowanie lat poprzednich np. w sytuacji zbyt późnego otrzymania informacji od pracownika lub ZUS np. o przekroczeniu 30-krotności podstawy składek emerytalno-rentowych. Program powinien w prosty sposób obsługiwać naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych oraz zatrudnionych obcokrajowców, a obliczanie i wypłata wynagrodzeń powinna być możliwa w dowolnie wybranej walucie. Na podstawie tworzonych list płac powinny być generowane dekrety z zapisami do zewnętrznych systemów księgowych, gotowe do zaimportowania w banku paczki przelewów oraz kompletne rozliczenia z wszystkimi instytucjami zewnętrznymi m.in. ZUS, US, PPK, SODIR, komornikami, firmami zajmującymi się dostarczaniem benefitów dla pracowników.

Organizacja codziennych zadań w kalendarzu

Można wymagać, aby system HR nie tylko realizował wszystkie potrzebne funkcje, ale dodatkowo wspierał użytkowników w organizacji i zarządzaniu czasem pracy poprzez m. in. planowanie zadań, ustalanie priorytetów i przypomnień. Funkcjonalność ta pozwala na szybki dostęp do informacji o zaplanowanym zadaniu z dowolnego miejsca, bez konieczności ciągłego dopytywania czy dane polecenie zostało wykonane. Zadania do wykonania użytkownik powinien móc planować, realizować i sprawdzać ich wykonanie bezpośrednio z modułu, w którym aktualnie pracuje np. z kartoteki osobowej, listy płac, badań, rekrutacji itd. Takie kompleksowe rozwiązanie usprawni przepływ informacji, a zgromadzona korespondencja w jednym miejscu dostarczy pełny obraz kontaktu z daną osobą oraz wykonanych względem niej czynności.

Wewnętrzna wyszukiwarka danych


Możliwość kontroli kończących się terminów umów, badań, szkoleń BHP oraz innych ważnych terminów i informacji w jednym miejscu to znaczne ułatwienie, które eliminuje konieczność stałego monitorowania danych. Oprócz wymienionych opcji system prosty w obsłudze powinien posiadać także rozbudowane narzędzia, służące do sprawnego wyszukiwania, przeglądania i analizowania informacji. Użytkownicy nierzadko potrzebują szybko przeanalizować wprowadzone dane. W systemie kadrowym powinna być zatem dostępna łatwa w obsłudze wyszukiwarka umożliwiająca szybki dostęp do każdej informacji, bez względu na miejsce, w którym była wprowadzona.

Różnorodne raporty i analizy dla poszczególnych modułów HR

Warto zwrócić także uwagę, aby system kadrowy zapewniał generowanie różnorodnych raportów i potrzebnych analiz. Funkcjonalność ta znacznie ułatwia kontrolę nad sprawami kadrowo-płacowymi oraz pozwala pozyskać z systemu niezbędne informacje zarówno na potrzeby zarządu jak i instytucji zewnętrznych. Możliwość łatwego sposobu określania szaty graficznej i układu raportów to dodatkowy atut systemu.

Historia zmian danych

Bardzo ważne jest, aby w trakcie dokonywania zmian przez użytkownika system kadrowo-płacowy zapamiętywał również wcześniejsze informacje, aby ich nie nadpisywał, ale tworzył historię modyfikacji danych. Dodatkowo powinien zapamiętywać okres obowiązywania tych danych np. przy zmianie nazwiska powinien pamiętać do kiedy obowiązywało poprzednie nazwisko i od kiedy nowe. Każda zmiana danych powinna być opatrzona czasem i użytkownikiem, który jej dokonał co pozwoli szczegółowo analizować historię zmian danych.

Uprawnienia do danych

W czasie, gdy coraz częściej pracownicy mają dostęp do systemu, aby rejestrować i przeglądać swoje dane, szczególnie należy zadbać o ochronę danych osobowych. Istotnymi funkcjami jakie powinien oferować program kadrowo-płacowy jest możliwość szczegółowego nadawania uprawnień użytkownikom zarówno do poszczególnych informacji np. harmonogramów pracy jak i do osób, których te informacje dotyczą. Powinna istnieć możliwość łatwego określenia uprawnień w oparciu o grupy pracowników, które system sam będzie wytwarzał np. pracownicy wskazanego wydziału produkcji.

Współpraca z innymi programami ERP


System kadrowo-płacowy powinien współpracować z innymi programami np. produkcyjnym, księgowym, kontrolingowym. Najprostszym sposobem wymiany danych jest eksport/import poprzez pliki w formatach arkusza kalkulacyjnego, csv, xml. Satysfakcjonujący sposób współpracy można osiągnąć poprzez wymianę danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem usług udostępniania danych oraz wykonywania usług świadczonych przez inne systemy.

Aktualizacje programu kadrowo-płacowego

Przed dokonaniem wyboru warto upewnić się, czy firma zapewnia bieżące aktualizacje systemu HR wynikające ze stale zmieniających się przepisów oraz na jakich warunkach. Istotne jest, aby aktualizacje dostarczane były z wyprzedzeniem, ale jednocześnie z zachowaniem przepisów aktualnie obowiązujących oraz nowo wprowadzonych, gdyż jedne bądź drugie będą zastosowane w zależności od okresu, jakiego dotyczyć będą obliczenia. W przypadku korygowania okresu minionego, zastosowane muszą zostać przepisy obowiązujące w tamtym czasie. Zwykle zmiany przepisów prowadzą do powstawania nowych wersji programów. Ważnym jest, aby aktualizacje programów obywały się bez udziału użytkowników systemu. Automatyczne aktualizacje zapewniają zawsze aktualne wersje systemu zwiększając komfort pracy, pozwalają zaoszczędzić czas i uniknąć nieprawidłowych obliczeń.

Automatyzacja kopii zapasowych (back-up)

Równie ważnym obszarem jest możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych, co zabezpiecza firmę przed utratą danych np. w następstwie awarii sprzętu, przypadkowego skasowania bądź innych możliwych pomyłek. System powinien pozwalać na kontrolę tego procesu bezpośrednio z systemu oraz dodatkowo informować np. mailowo odpowiedzialne osoby.

Najlepszy system kadrowo-płacowy – podsumowanie


Właściwy system powinien oferować wszystkie potrzebne moduły z możliwością ich wyboru, ułatwiać pracę użytkownikom oraz być intuicyjny. Umożliwi pracę wszystkim użytkownikom z dowolnej lokalizacji w kraju lub na świecie.

Koniecznym jest, aby kontrolował wymagane przepisami parametry, był niezawodny i zawsze zgodny z przepisami. System HR zbudowany na solidnych założeniach projektowych i stosujący odpowiednie technologie to gwarancja bezpieczeństwa danych oraz wydajna i bezawaryjna praca.

Zapewnienie automatyzacji powtarzalnych czynności wspomoże koncentrację na najważniejszych zadaniach. Natomiast udostępnienie odpowiednich funkcjonalności (m.in. RCP, e-akta, zdalne podpisywanie dokumentów) pozwoli wyeliminować przechowywanie dokumentów w formie papierowej gwarantując dostęp do nich z dowolnego miejsca upoważnionym osobom.

Warto podkreślić, iż właściwy system będzie realnie wspierał funkcjonowanie całej firmy uwzględniając jej wszystkie oczekiwania oraz upraszczając obsługę procesów zachodzących w firmie.

Dlaczego warto wybrać system SyKOF HR?

SyKOF HR to kompleksowy system spełniający wszystkie wymagania i jeden z niewielu systemów charakteryzujących się indywidualnym podejściem do firmy. Celem dostępnych narzędzi w systemie SyKOF HR jest zwiększanie możliwości pracowników eliminując tym samym tworzenie zbędnej dokumentacji. System realnie wpływa na automatyzację powtarzalnych czynności, wspomagając koncentrację na wartościowych zadaniach.

Obsługując wszystkie obszary i procesy zachodzące w firmie dajemy możliwość wyboru najistotniejszych modułów dopasowując się do wymagań i potrzeb własnych firmy. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie dostawy, uruchomienia oraz wsparcia realizowanego na każdym etapie wdrożenia oraz korzystania z systemu. Użytkownicy posiadają nieograniczony dostęp do bazy wiedzy, szkoleń oraz stały dostęp do centrum pomocy, gdzie w dowolnym momencie można zgłosić zapytanie.

Źródło: www.sykofhr.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top