sap logo67 proc. firm stosuje hybrydowy model pracy – wynika z badania EY. Takie podejście wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby pracowników szukających nowych ścieżek rozwoju. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskują działy HR, na których spoczywa odpowiedzialność za projektowanie doświadczeń pracowników.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W drugim roku pandemii HR przybiera coraz bardziej strategiczny i koncepcyjny charakter. Stanowi punkt odniesienia dla pracowników oraz dźwignię dla ich dalszej kariery. To wymaga zdolności zarządzania emocjami pracowników oraz troski o ich dobrostan. Wgląd w sytuację zespołów możliwy jest dzięki cyfrowej technologii, która tworzy atmosferę wspólnoty i zaangażowania oraz sprawia, że stajemy się po prostu bardziej ludzcy. Jakob Kiblboeck, Dyrektor SAP SuccessFactors na Europę Środkowo-Wschodnią


Jak przyznali eksperci branżowi podczas SAP Human Experience Summit, pandemia okazała się ostatnim dzwonkiem dla organizacji, by przejść na model cyfrowy. Widać to także w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Działy HR musiały wypracować sposób działania bazujący na synergii ludzi oraz technologii. Obecnie każdy może pracować z dowolnego miejsca. Ta sytuacja najprawdopodobniej się utrzyma. Badanie polskich przedsiębiorców zlecone przez SAP wskazuje, że po zakończeniu pandemii 76 proc. przedsiębiorców zamierza podtrzymać możliwość pracy zdalnej przynajmniej w wyjątkowych sytuacjach.

Zaufaj mi

Ubiegłoroczne doświadczenia i praca zdalna czy hybrydowa uwidoczniły także aspekt zaufania wobec pracowników. Jak zauważa Sabrina Dick, Dyrektor Personalny SAP na Europę Środkową i Wschodnią liderzy, którzy byli w stanie zaufać sobie i swoim zespołom wygrali. Dzieląc się swoimi szczerymi odczuciami i emocjami wzmocnili relacje międzyludzkie oraz zapewnili współpracownikom faktyczne wsparcie.

Empatia to obecnie strategiczna cecha przywódcza – taki wniosek płynie z konferencji SAP Customer Experience Summit. Jednak oprócz zaufania i wyrozumiałości potrzebne jest także inteligentne przewodnictwo, wyznaczające jasne ramy działania oraz pozwalające pracownikom rozkwitnąć.
Poza zaufaniem gorącym tematem dla działów HR stał się coaching i mentoring. Firmy stanęły przed wyzwaniem zmotywowania pracowników do dalszego działania i poukładania codziennych wyzwań związanych zarówno z pracą zawodową, jak i życiem osobistym. Organizacje przemodelowały oferowane świadczenia pozapłacowe, kierując uwagę w stronę konsultacji psychologicznych czy szkoleń z zakresu wellbeingu, by pracownicy mogli zrozumieć zachodzące zmiany i przejąć większą kontrolę nad swoją codzienną pracą i karierą realizowaną od czasu pandemii w zmienionej rzeczywistości. Katarzyna Rusek, Dyrektor HR, SAP Polska i SAP Ukraina


Według raportu „Organizacja pracy w czasie pandemii. Wyzwania dla HR w 2021 roku” 21 proc. firm wprowadziło lub w najbliższym czasie zamierza wprowadzić porady psychologiczne telefoniczne lub online, z kolei 5 proc. oferuje prywatną opiekę psychologiczną. Służyć ma to dbałości o dobre samopoczucie pracowników, przekładające się na wszystkie aspekty życia. Ludzie są bowiem najważniejszym elementem strategii biznesowej, dlatego tak ważna jest troska o ich zaangażowanie, samoświadomość i pozytywne doświadczenia.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top