Firmy Microsoft i Oracle ogłosiły partnerstwo na rzecz współpracy w zakresie świadczenia usług chmury obliczeniowej dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz podmiotów publicznych. W efekcie, klienci będą mogli realizować kluczowe zadania biznesowe, w tym przenosić swoje środowiska IT do chmur Microsoft Azure i Oracle Cloud.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Umowa globalna o współpracy obu firm została zawarta w czerwcu 2019 roku, obecne porozumienie dotyczy działań na szczeblu lokalnym i dotyczy podmiotów prowadzących działalność w Polsce.

Przedsiębiorstwa będą mogły bezproblemowo łączyć usługi chmurowe, takie jak analityka i sztuczna inteligencja (AI) dostępne w Oracle Cloud i Azure, z chmurowymi usługami bazodanowymi obu dostawców, w szczególności z Autonomiczną Bazą Danych Oracle.

Wspólnie, Microsoft Azure i Oracle Cloud oferują klientom jeden punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich usług i aplikacji w chmurze, których firmy potrzebują do sprawnego prowadzenia swojego biznesu. Przez możliwość uruchamiania części obciążenia w ramach Microsoft Azure, zaś innej jego części w Oracle Cloud, partnerstwo dostarcza możliwość realizowania wysoce zoptymalizowanych, najlepszych z możliwych rozwiązań w chmurze.

Wiele organizacji przechodzi teraz proces cyfrowej transformacji przy wykorzystaniu możliwości chmury. Ich środowiska IT stanowią złożony ekosystem technologii, aplikacji i danych. Często zdarza się, że w korporacyjnych systemach działają zarówno rozwiązania Oracle, jak i technologia Microsoft. By zapewnić ich współpracę w procesie przejścia do chmury obliczeniowej, Oracle i Microsoft podjęły decyzję o zapewnieniu płynnej współpracy obu środowisk chmurowych. Dzięki temu klienci zyskają wygodę ich obsługi, ograniczą koszty integracji i wyeliminują zakłócenia podczas migracji do chmury.

Dzięki partnerstwu klienci zyskają bezpośrednią, szybką i wysoce niezawodną łączność sieciową między dwiema chmurami obliczeniowymi. Uzyskają oni również najwyższy standard obsługi klienta i wsparcie, którego oczekują przedsiębiorstwa – zwłaszcza w obecnych niepewnych czasach. Dodatkowo, dzięki Partnerom Microsoft oraz Oracle, którzy wdrażają rozwiązania oparte o Azure i Oracle Cloud, przedsiębiorstwa mają pewność, że proces przejścia do chmury przebiegnie bez zakłóceń.

Rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej będzie wspierał Polskę w budowaniu sukcesu gospodarczego i odporności kraju poprzez dostarczanie inteligentnych rozwiązań chmurowych, mocy przetwarzania big data i zgodności z regulacjami. Wszystko to możemy osiągnąć w ścisłej współpracy z naszymi partnerami technologicznymi dzięki ich wiedzy i technologiom stworzonym na bazie chmury Microsoft.” – mówi Mark Loughran, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft. “Wielu klientów już korzysta z tych technologii, a partnerstwo z Oracle ma im pomóc w lepszym współdziałaniu tych rozwiązań. Wieloletnie doświadczenie firmy Oracle w tej dziedzinie sprawia, że ta współpraca jest dla nas naturalnym wyborem, ponieważ chcemy przyspieszyć cyfrową podróż naszych klientów. - dodaje.


Polski rynek z roku na rok staje coraz bardziej dojrzały i po dość długiej fazie ostrożnego podchodzenia do technologii chmurowych, zaczyna ostatnio wyraźnie nadrabiać zaległości. Rozmawiając z naszymi klientami zauważamy bardzo wiele firm kreujących już teraz strategie wykorzystania chmury w swoich korporacyjnych systemach IT” – komentuje Tomasz Bochenek, Dyrektor Generalny Oracle Polska. „Warto przy tym podkreślić, że takie strategie i związane z nimi działania nie dotyczą jedynie najprostszych scenariuszy, ale obejmują także plany migracji do chmury rozwiązań najbardziej krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Porozumienie zawarte przez Microsoft i Oracle jest reakcją na to zainteresowanie i ma na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów decydujących się na przechodzenie do chmury w szerokim zakresie.


Oprócz zapewnienia środowiska spójnej pracy dla klientów korzystających z oprogramowania Oracle w chmurze Oracle Cloud i rozwiązań Microsoft w chmurze Azure, partnerstwo zapewnia realizację nowych, innowacyjnych scenariuszy. Może to być m.in. sprawne uruchomienie aplikacji opartych na technologii Oracle w chmurze Azure w połączeniu z Autonomiczną Bazą Danych Oracle działającej na infrastrukturze Exadata w chmurze Oracle Cloud, jak i uruchamianie aplikacji opartych na technologii Microsoft w Oracle Cloud w połączeniu z bazami MS SQL w Azure.

W wyniku rozszerzonego partnerstwa, firmy udostępniają nowy zestaw usług dla klientów:

  • Możliwość płynnego połączenia chmur Azure i Oracle Cloud, co pozwoli klientom na rozszerzenie ich centrów danych w modelu on-premise na obie chmury.
  • Zunifikowane zarządzanie tożsamościami i dostępem, dzięki jednolitemu doświadczeniu pojedynczego logowania i automatycznemu udostępnianiu użytkowników do zarządzania zasobami w chmurze Azure i Oracle Cloud. Aplikacje Oracle mogą korzystać z Azure Active Directory jako dostawcy tożsamości i dostępu warunkowego, w takim samym stopniu jak aplikacje Microsoft mogą korzystać z Oracle Identity Cloud.
  • Wsparcie dla wdrożenia aplikacji niestandardowych i pakietowych aplikacji Oracle oraz Microsoft razem z bazami danych w modelu multicloud.
  • Model wsparcia oparty na współpracy, który ma pomóc organizacjom we wdrożeniu nowych możliwości przy jednoczesnym umożliwieniu im wykorzystania istniejących relacji i procesów wsparcia klienta.


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top