Ponieważ w gospodarce cyfrowej firmy są coraz bardziej świadome swojego uzależnienia od infrastruktury cyfrowej, migracja aplikacji i danych do chmury staje się koniecznością, niż miłym dodatkiem.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Gdy przedsiębiorstwa przestawiły się na usługi oparte na chmurze, aby ułatwić wprowadzanie nowych modeli pracy zdalnej wskutek pandemii, pojawiły się jednak wyzwania z tym związane. Z danych firmy Telsyte wynika, że prawie połowa (45 proc.) firm zamierza zwiększyć wydatki na infrastrukturę chmury, a 46 proc. stosuje obecnie politykę „cloud-first” (przede wszystkim chmura) przy dokonywaniu nowych inwestycji.

Systemy oparte na chmurze pomagają firmom lepiej poruszać się po nieznanych wodach, na jakie wszyscy trafiliśmy w związku z pandemią. W końcu, kto nie chciałby mieć mniej czynności administracyjnych, a więcej sprawności potrzebnej do reagowania na szybko zmieniające się warunki? W rzeczywistości można powiedzieć, że pandemia potwierdziła wartość chmury, tj. transformacja cyfrowa stała się warunkiem koniecznym do przetrwania w obecnych i przyszłych realiach.

Cyfrowa transformacja stała się również czynnikiem ograniczającym ryzyko oraz umożliwiającym wykorzystanie przyszłych możliwości biznesowych. Wiąże się z tym wzrost znaczenia i wielkości, a co najważniejsze, złożoność zabezpieczeń.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem i wykorzystaniem technologii chmury, firmy muszą upewnić się, że wprowadzają odpowiednie zabezpieczenia. Zaczyna się to od zrozumienia, że bezpieczeństwo w chmurze oznacza obsługę środowiska chmurowego na swój sposób. Nie jest to podejście uniwersalne.

Jak więc firmy mogą upewnić się, że ich strategia bezpieczeństwa chmury jest zoptymalizowana na chwilę obecną w sposób, który nie utrudni rozwoju ich środowisk chmurowych w przyszłości?

Ocena ryzyka i odpowiednie planowanie

Korzystanie z systemów opartych na chmurze to nie tylko transfer danych. Kluczowym powodem, dla którego przenoszenie danych do chmury nie udaje się, staje się podatne na ataki lub, co gorsza, staje się przedmiotem ataku albo kończy się utratą danych, jest złe planowanie i realizacja.

Udane wdrożenie chmury wymaga dokładnego i przemyślanego planowania w celu zabezpieczenia środowiska. Powinno to najpierw obejmować rozważenie i zrozumienie wszystkich istniejących rodzajów ryzyka, słabych punktów zabezpieczeń i potencjalnych zagrożeń. Po drugie, zrozumienie, jakie środki zaradcze należy podjąć w celu zapewnienia bezpiecznego przywracania lub odtwarzania kopii zapasowych i replikacji, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa sieci lub ograniczenie dostępu do kluczowej infrastruktury.

Planowanie z wyprzedzeniem i ciągła ocena ryzyka nie tylko pomoże firmie być o krok do przodu w strategii bezpieczeństwa chmury, ale również uniknąć poważnych problemów ze zgodnością i potencjalnie poważnych reperkusji prawnych i finansowych.

Przejrzysta umowa

Niewiele osób wie, że umowy o poziomie usług (SLA) oraz umowy na usługi w chmurze gwarantują jedynie obsługę i rekompensatę w przypadku wystąpienia incydentu. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić własność danych i wiedzieć, co się z nimi stanie, jeśli zakończysz świadczenie usług. Często istnieje wiele szarych stref w warunkach, które są po prostu przeoczone, a co może być powodem do zerwania umowy w przypadku naruszenia.

Szkolenie pracowników

Należy proaktywnie szkolić pracowników w zakresie korzystania z usług opartych na chmurze, które wdrażasz w firmie. Zagrożenia bezpieczeństwa mogą pochodzić z dowolnego miejsca, a jeśli pracownicy nie są odpowiednio przeszkoleni w zakresie środowiska chmurowego, mogą stanowić poważne ryzyko wewnętrzne. Różne działy będą potrzebować różnych poziomów szkolenia, np. zespół IT będzie potrzebować bardziej specjalistycznych wskazówek niż pozostali pracownicy i będzie wymagać ciągłych sesji odświeżających, aby jego wiedza była aktualna.

Chmura obliczeniowa z pewnością była jedną z najjaśniej świecących gwiazd pośród rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw w okresie pandemii Covid-19. Podczas gdy nie ma wyraźnego problemu nr 1, jeśli chodzi o przetwarzanie w chmurze, pewne jest to, że bezpieczeństwo jest w centrum uwagi szefów działów technologicznych/informatycznych/cyfrowych.

Rozwój chmury będzie nadal przyspieszać, a firmy muszą przygotować się na to, że ich rozwiązania chmurowe będą dojrzewać wraz z rozwojem ich cyfrowych środowisk, ale mogą one patrzeć w przyszłość tylko wtedy, gdy dobrze przygotują swoje obecne środowiska chmurowe. Oznacza to wykonanie jak najlepszej pracy przy projektowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu zabezpieczeń chmury.

Autorzy: Dave Russell, Vice President of Enterprise Strategy oraz Rick Vanover, Senior Director of Product Strategy w Veeam

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top