Zarządzanie projektami w systemie ERP

logo proalpha 2018W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych praca w dużej mierze opiera się na projektach, które dotyczą rozwoju lub projektowania produktu, optymalizacji procesów biznesowych i realizacji zamówień. Przedsiębiorstwa muszą sprawnie i terminowo wykonać zlecenia, a projekty realizowane są nawet po kilka na raz, tym bardziej wzrasta potrzeba ujednolicenia i organizacji procesu produkcyjnego. To umożliwia system ERP rozbudowany o moduł wspierający zarządzanie projektami.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Zarządzanie projektami nie sprowadza się tylko do listy zadań i monitorowania ich realizacji. Przedsiębiorstwa powinny sięgać po nowoczesne narzędzia, które skutecznie będą wspierać pracę wszystkich zespołów poprzez zapewnienie spójności danych i ułatwienie współpracy między działami. System ERP umożliwia koordynowanie prac na każdym etapie projektu, począwszy od planowania, budżetowania, harmonogramowania, przypisywania zasobów po controlling, co ma wpływ na zwiększenie efektywności procesów.

ERP i zarządzanie projektami w praktyce

W praktyce poszczególne działy opracowują projekty indywidualnie bez konsultacji z innymi pracownikami. Niestety brak przepływu informacji i nadzoru nad postępem prac mogą spowodować opóźnienia, co będzie miało odbicie w rentowności produkcji. Dlatego konieczne staje się korzystanie z narzędzia, które umożliwi stworzenie struktury projektu i efektywne zaplanowanie przebiegu prac z uwzględnieniem logicznej kolejności. Tutaj wkracza system ERP, który wspiera procesy produkcyjne i zarządzania projektami jednocześnie.

Podczas uruchomienia projektu każdy dział ma dostęp do zadań w przydzielonym zakresie (od działu zakupu po logistykę), zna harmonogram, wie co i na kiedy ma przygotować. Sam projekt można podzielić na mniejsze przedsięwzięcia ze względu na kompetencje czy czasochłonność. Po wykonaniu zadania poprzez Workflow jest wysyłany komunikat do innych pracowników, co ułatwia przepływ informacji.

Wybierając system ERP z modułem zarządzania projektami, zyskuje się możliwość tworzenia projektów, planowania zasobów, zlecania zadań i monitorowania postępu prac. W przypadku prowadzenia kilku lub powtarzalnych projektów można skorzystać z szablonów i uniknie się w ten sposób konieczności ponownego wprowadzania danych. System ERP używa danych rejestrowanych w module do zarządzania projektami i tak np. ustalone terminy zawarte w projekcie wpływają do modułu APS planującego proces produkcji.

Moduł proALPHA Zarządzanie Projektem

proALPHA Zarządzanie Projektami wyróżnia się na tle konkurencji, ponieważ zapewnia pełną integrację ze wszystkimi wykorzystywanymi modułami systemu. Użytkownik zyskuje dostęp do niezbędnych dokumentów, dzięki czemu może organizować i koordynować zadania poszczególnych działów, planować zasoby dla projektu, a co najważniejsze – analizować informacje w trybie Drill-Down na przykład dla pojedynczej pozycji zamówienia, co pozwala wcześnie wykryć ewentualne opóźnienia i zastosować odpowiednie środki zaradcze.

Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top