System CRM Berberis w FM Banku

FM Bank i BMS Creative podpisały umowę o wdrożeniu systemu Berberis. Oprogramowanie CRM zostanie zainstalowane w Centrali oraz we wszystkich placówkach banku na ok. 400 stanowiskach.
FM Bank to instytucja finansowa dedykowana obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw. Dla tej grupy docelowej bank posiada specjalnie skonstruowaną ofertę pakietów chroniących firmę, produktów oszczędnościowych oraz kredytowych pozwalających uzyskać środki finansowe na rozwój i inwestycje. Oprócz produktów dla firm, FB Bank posiada także ofertę dla klientów indywidulanych umożliwiającą dostęp do nowoczesnych usług bankowych w postaci rachunków osobistych, czy atrakcyjnie oprocentowanych lokat terminowych.

FM Bank postawił na bankowość relacyjną, co oznacza, że wciąż poszukuje nowych form nawiązywania i zacieśniania związków z Klientem. Poza dobrym rozpoznaniem potrzeb mikroprzedsiębiorców, FM Bank stawia na profesjonalną i przyjazną dla Klienta obsługę. Z tego powodu wyodrębnił w swoich oddziałach Opiekunów Klienta, którzy zajmują się jedynie bieżącą współpracą z Przedsiębiorcami.

Berberis będzie jeszcze silniej wspierał pracę Opiekunów Klientów niż dotychczas wykorzystywane w Banku oprogramowanie CRM.
W centrum naszej uwagi stoi zawsze Klient. Naturalną konsekwencją takiego podejścia jest wdrożenie nowoczesnego, dynamicznego CRM – rozumianego jako zdobywanie i utrzymywanie Klientów poprzez efektywne i wydajne zarządzanie wzajemnymi relacjami. System ten traktujemy jako długofalową strategię polegającą na kształtowaniu relacji z Klientem od momentu jej inicjacji do pozyskania jego lojalności – mówi Michał Zielke wiceprezes Zarządu FM Banku. Nowe oprogramowanie ma zapewnić stałe monitorowanie życia Klienta w banku, stanu jego biznesu i potrzeb, poprawę obsługi klienta i jego utrzymanie – dodaje. Berberis zapewni nam wiedzę o potrzebach Klienta, ale co ważniejsze gwarantuje naszemu Przedsiębiorcy wartość dodaną, ponieważ możemy dopasować „szyte na miarę” produkty bankowe – podkreśla Michał Zielke.
BMS Creative oferuje systemy ERP, CRM i BPM.

Źrodło: BMS Creative

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top