quantum logo 2019Zarządzanie ruchem pojazdów na terenie zakładu, w tym na portierni, parkingu, placu manewrowym i przy dokach magazynowych, to w wielu przedsiębiorstwach nadal niedoceniany element łańcucha dostaw. Ubiegłoroczne badanie Logistics Management „Software User Survey” wykazało, że jedynie 10% ankietowanych przedsiębiorstw dysponuje system informatycznym, mogącym wesprzeć ten obszar działań.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
ymczasem to właśnie teren pomiędzy bramą zakładu, a dokiem magazynu jest często miejscem, od którego zależy terminowość dostaw i efektywność procesu zaopatrzenia. W obecnych czasach, gdy upowszechniły się już systemy wspomagające pracę magazynu (WMS – Warehouse Management System) i transportu (TMS – Transport Management System), w otoczeniu zakładu może drzemać duży potencjał do identyfikacji wąskich gardeł i doskonalenia łańcucha dostaw.

Do kompleksowego zarzadzania przepływem pojazdów na terenie przedsiębiorstwa, opracowano rodzinę systemów informatycznych YMS (Yard Management System). Aplikacje te, w odróżnieniu od arkuszy kalkulacyjnych, dokumentacji papierowej czy komunikacji – za pośrednictwem telefonów (pagerów), pozwalają zarządzać podwórzem w czasie rzeczywistym. Możliwości oprogramowania YMS są szczególnie przydatne w sytuacji, gdy zakład dysponuje dużą ilością miejsc parkingowych lub niewielką w stosunku do potrzeb ilością doków magazynowych, a natężenie wizyt pojazdów dostawczych jest znaczne.

Trzy sfery wsparcia

Można wyszczególnić trzy obszary pomocy, jakiej udziela system YMS. Pierwszy z nich, to automatyzacja pracy portierni. YMS pozwala planować wizyty, rejestrować dane pojazdów i kierowców przybywających i opuszczających teren zakładu (księga wejść i wyjść) oraz sterować bramami i szlabanami. System komunikuje się z kierowcami przy pomocy sms, e-mail lub wiadomości na tablicach świetlnych.

Kolejnym zadaniem YMS jest nawigacja pojazdów i rejestracja aktywności na parkingu. System w zależności od wybranej strategii przydziału, automatycznie poprowadzi kierowcę na najbliższe wolne miejsce, albo najmniej zajęty parking. Pozwala to uporządkować i zminimalizować ruch pojazdów, a co za tym idzie podnieść bezpieczeństwo. Użytkownik systemu YMS może w każdej chwili ustalić, gdzie znajduje się dany pojazd, w jakim celu przybył i jaki jest harmonogram jego wizyty.

Ostatnim obszarem działania systemu YMS, jest zarządzanie ruchem przy dokach magazynowych. Oprogramowanie automatycznie wyznaczy dok i powiadomi o tym kierowcę. Przy kojarzeniu samochodu z dokiem system kieruje się parametrami pojazdu, specyfiką ładunku, oraz cechami i wyposażeniem dodatkowym doku. Oprogramowanie YMS zapewni, że do obsługi pojazdu zostanie przydzielony dok o najniższych, spełniających wymagania parametrach, co racjonalizuje gospodarowanie zasobami.

Systemy YMS ułatwią pokonanie wielu wyzwań organizacyjnych, związanych z logistyką podwórza zakładu:

  • zarządzanie priorytetami w obsłudze wizyt pojazdów;
  • szybkie, optymalne przydzielanie pojazdów do doków przeładunkowych; transparentność wizyt, identyfikowanie zawartości naczepy;
  • standaryzacja procesu zarządzania podwórzem;
  • wyeliminowanie zbędnego przemieszczania pojazdów i naczep na parkingu.


Wsparcie decyzji biznesowych

Informacje dostarczane przez oprogramowanie YMS ułatwiają podjęcie decyzji, mających bezpośrednie przełożenie na finanse przedsiębiorstwa. Należą do nich między innymi:
  • Liczba pracowników – system pozwala zautomatyzować pracę portierni i ograniczyć nakład czasu przeznaczany na administrację i koordynację obsługi przy dokach magazynowych. Dzięki kompleksowej informacji o ilości i czasie wykonania załadunków i wyładunków, YMS pomaga optymalnie zaplanować harmonogram pracowników magazynu.
  • Inwestycja w wyposażenie – obsługa pojazdów ciężarowych, może różnić się w zależności od ich parametrów jak i przewożonych przez nie ładunków. Dane z systemu YMS pomogą ustalić, jakie wyposażenie dodatkowe (jak np. dźwigi hydrauliczne) i w jakiej ilości są potrzebne do sprawnej obsługi wizyt.
  • Inwestycja w automatykę – oprogramowanie YMS pomaga rozstrzygnąć, które procesy ze względu na wysokie koszty osobowe lub niedostateczną wydajność warto zautomatyzować.

Integracja z infrastrukturą

Oprogramowanie Yard Management System może współpracować z wyposażeniem znajdującym się w otoczeniu zakładu, w tym między innymi:

bramami i szlabanami – automatyczne otwieranie i zamykanie; wagami – ważenie przy wjeździe i wyjeździe, wyliczanie różnicy wag i generowanie alertów o niezgodności; tablicami świetlnymi – komunikowanie wezwań, miejsc przejazdu czy masy pojazdu; czytnikami kodów kreskowych, RFID – w celu identyfikacji położenia, ruchu i stanów.


System YMS to wsparcie dla tych przedsiębiorstw, które zamierzają zracjonalizować koszty osobowe, ulepszyć organizację i podnieść transparentność wizyt pojazdów. Oprogramowanie wypełnia lukę w koordynowaniu i monitorowaniu działań, jaka występuje pomiędzy magazynem i transportem zewnętrznym. Informacje dostarczane przez system uzupełniają obraz łańcucha dostaw, co daje szansę jego całościowej, a nie tylko fragmentarycznej optymalizacji. A tylko takie, kompleksowe podejście, może zapewnić w pełni zadawalające rezultaty.

Źródło: www.quantum-software.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top