Wdrożenia systemu WMS w firmie D.M.T. sp. z o.o.
wms feniks systemWspółczesny rynek 3PL (eng. „Third Party Logistics”, tłum. Logistyka firm trzecich) charakteryzuje się ciągłymi, dynamicznymi zmianami wymuszanymi przez rosnące wymagania firm, które outsourcują swoją logistykę. Operatorzy logistyczni dążą do daleko idącej optymalizacji i standaryzacji procesów magazynowych musząc jednocześnie oferować swoim Klientom coraz bardziej niestandardowe usługi, coraz szybszą i łatwiejszą możliwość integracji z ich systemami czy automatyzację współpracy.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Narzędziem które zapewnia powyższe oraz często stanowi o sile i przewadze konkurencyjnej firmy będącej operatorem logistycznym jest system zarządzania magazynem (WMS). Jego wdrożenie w takiej firmie stanowi olbrzymie wyzwanie – zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodność specyfik działalności jak i potrzeb obsługiwanych firm.

Charakterystyka Klienta

Firma D.M.T. jako operator logistyczny obsługuje w chwili obecnej, z poziomu swoich 2 magazynów zlokalizowanych w Pruszkowie, kilkadziesiąt firm. Portfolio klientów D.M.T jest mocno zróżnicowane i obejmuje przedsiębiorstwa z branż farmaceutycznej, kosmetycznej, meblowej, elektronarzędziowej oraz producentów urządzeń gospodarstwa domowego.

Wymagania Klienta

Wybierając nowy system WMS naszemu Klientowi zależało na tym, aby oprogramowanie to nie sprawiało kłopotów wydajnościowych (co miało miejsce z dotychczas używanym rozwiązaniem), nadążając jednocześnie za rosnącymi wymaganiami i rozwojem firmy (obsługa coraz większych i wymagających coraz bardziej złożonych usług podmiotów). Istotnym elementem decydującym o wyborze i wdrożeniu nowego systemu była także kwestia łatwości integracji i obsługi nowych Klientów oraz automatyzacja obsługi współpracy z firmami kurierskimi z usług których korzysta firma D.M.T.

Zakres wdrożenia

Złożoność wdrożenia systemu WMS w firmie będącej operatorem logistycznym takim jak D.M.T. to niewątpliwie potrzeba uwzględnienia w funkcjonalnościach systemu specyfiki działalności każdego z obsługiwanych Klientów. Chcąc być konkurencyjnymi, operatorzy logistyczni muszą respektować i zapewniać swoim Klientom narzędzia obsługujące przepisy branżowe i regulacje dotyczące magazynowania produktów, zwłaszcza w sektorach o wysokim stopniu regulacji, takich jak m.in. farmaceutyczny. Wdrożenie systemu WMS w firmie 3PL jest przez to często bardziej złożone - wymaga głębokiej analizy procesów logistycznych obsługiwanych firm, szerokiej konfiguracji i parametryzacji systemu oraz intensywnych testów.

Oprócz uruchomienia systemu Feniks WMS w zakresie pozwalającym na obsługę większości wymagań stawianych przez obsługiwanych kontrahentów, projekt wdrożenia systemu WMS w magazynach firmy D.M.T. obejmował także:
  • Moduł WEB: moduł ten poprzez intuicyjny interfejs online umożliwia klientom D.M.T. m.in. wprowadzanie danych do systemu WMS (np. awizowanie dostaw), bieżący podgląd w swoje stany magazynowe oraz generowanie raportów. 
  • Moduł specyfikacji i not obciążeniowych: moduł pozwalający firmie D.M.T. na automatyzację rozliczeń za swoimi Klientami (generowanie tzw. specyfikacji obciążeniowych).
  • Obsługę współpracy z 7 firmami kurierskimi: DHL, DPD, Geis, InPost, Fedex, UPS, Pharmalink.
  • Szerokie spektrum narzędzi integracyjnych systemu z rozwiązaniami wykorzystywanymi wewnętrznie przez firmę D.M.T. na co dzień (moduł EDI do integracji z Comarch ERP XL) jak i dedykowanych do obsługi Klientów (moduł API pozwalający na bezpośrednią integrację systemu WMS z systemami obsługiwanych firm, integrację z platformą Linker, funkcjonalność do importu danych do systemu z wykorzystaniem plików excel czy xml).

Równolegle z wdrożeniem systemu WMS Feniks Elandis zrealizował dla D.M.T także inne prace, m.in.:
  • Stworzenie projektu, konfiguracja, instalacja oraz uruchomienie przemysłowej sieci radiowej,
  • Dostawa, konfiguracja oraz oddanie do użytku urządzeń auto-ID współpracujących z systemem WMS (terminale mobile, drukarki i skanery kodów kreskowych, komputery POS),
  • Stworzenie a następnie wykonawstwo oraz instalacja przejrzystego i funkcjonalnego systemu oznakowania magazynów.
Źródło: www.feniks-software.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top