493
Usprawnienie produkcji z jednoczesnym zachowaniem działania innych systemów? O wyzwaniach przed jakimi stanęliśmy przy wdrażaniu systemu Vendo.ERP w branży przetwórczej i o wypracowanych rozwiązaniach opowiada Radosław Majer - Sales Executive Director.

NAJNOWSZE VIDEO:

Back to top