Atos i VMware rozszerzają strategiczne partnerstwo - pracują nad stworzeniem zintegrowanego pakietu rozwiązań, które przyspieszy rozwój przestrzeni danych.

 
 REKLAMA 
 ENOVA - JAK USPRAWNIĆ POLSKI BUSINESS? 
 
"Data Spaces” to platformy, które umożliwiają sprawną wymianę, współpracę i monetyzację danych między organizacjami, niezależnie od branży czy infrastruktury, na której są oparte, przy jednoczesnym zapewnieniu suwerenności danych i interoperacyjności.

Dane oraz aplikacje przemysłowe będą mogły być wykorzystywane i współdzielone w bardziej strategiczny i przemyślany sposób, co pobudzi rozwój krajowych i regionalnych gospodarek cyfrowych. Umożliwi to stworzenie mechanizmów zgodnych z architekturą Gaia-X i będzie kluczowym czynnikiem wspierającym tę inicjatywę. Ma ona na celu przyspieszyć wymianę danych za pośrednictwem nowych platform cyfrowych, spełniających jednolite zasady.

Firmy połączą możliwości VMware w zakresie obsługi wielu chmur i modernizacji aplikacji z chmurą Atos, jak również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i integracji technologicznej. Będzie to miało na celu dostarczenie kluczowych elementów do szybkiego projektowania, rozwijania, wdrażania, zabezpieczania i zarządzania przestrzeniami danych, które są zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami o zarządzaniu danymi.

Co więcej, organizacje mogą wykorzystać i spieniężyć istniejące dane w celu stworzenia usług uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz uruchomienia nowych rozwiązań dla poszczególnych branż:
  • Opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze - łatwiejsze łączenie i wymiana danych dotyczących zdrowia celem przyspieszenia badań i prób klinicznych.
  • Finanse - rozwijanie usług i ekosystemów współpracy międzyfirmowej i transgranicznej, na przykład za pomocą platformy zrównoważonego finansowania.
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - optymalizacja sieci elektrycznych pod kątem ładowania pojazdów elektrycznych.
Dzięki kompleksowym możliwościom VMware i Atos w zakresie przestrzeni danych, instytucje będą mogły bezpiecznie udostępniać, zarządzać i monetyzować swoje dane - powiedział Laurent Allard, dyrektor działu Sovereign Cloud EMEA w VMware. Dzisiejszy świat jest wielochmurowy. Zgodnie z zasadami Gaia-X, cały zbiór możliwości zostanie zaprojektowany tak, aby zapewnić interoperacyjność, odwracalność i bezpieczeństwo wymagane przez europejskie firmy i branże. Pozwoli to tworzyć wartość z danych i szybciej realizować swoje cyfrowe ambicje.


VMware i Atos to długoletni partnerzy, wspierający przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu wartości dzięki danym - powiedział Frédéric Malicki, CTO, Southern Europe, Atos. Wspierając rozwój Data Space i suwerenność danych za pomocą rozwiązań VMware i Atos, chcemy dać klientom narzędzia, które pozwolą im wykorzystywać nie tylko własne dane, ale także dane zrzeszone, we współpracy z partnerami i innymi podmiotami. Organizacje mogą przekształcić istniejące dane w nowe usługi, które na przykład pomogą rolnikom lepiej przewidywać pogodę.


Do funkcjonalności oferowanych przez VMware i Atos należą:
  • VMware Tanzu Data Services - umożliwiają szybkie, skalowalne tworzenie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w przestrzeni danych między zespołami i chmurami poprzez przekształcenie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa budują, uruchamiają i zarządzają aplikacjami na Kubernetes. Tanzu Data Services to zestaw podstawowych usług, które są częścią szerszej oferty VMware Tanzu.
  • VMware Cloud Foundation - służy do połączenia przestrzeni danych z infrastrukturą chmury, w tym z platformami do przechowywania danych, oraz do wykorzystania już istniejących danych.
  • VMware Versatile Data Kit - ma na celu zredukowanie "nieplanowanej pracy" przy użyciu Data SDK, które zawiera elementy do budowania aplikacji danych przy minimalnym wysiłku oraz pluginy umożliwiające rozszerzenie lub kontrolę dowolnej części tej aplikacji; oraz Control Service Server, który umożliwia użytkownikom zarządzanie zadaniami związanymi z danymi poprzez budowanie, pakowanie, instalowanie, śledzenie zależności i utrzymywanie wersji. 
  • Możliwości chmury Atos - jako wsparcie dla przejścia na biznes cyfrowy. 
  • Produkty i usługi Atos Cybersecurity - do utrzymania poufności, integralności i dostępności danych.
  • Atos Digital Hub - tworzenie wspólnych, przejrzystych i dostosowanych do potrzeb platform, które umożliwiają i organizują łańcuchy wartości w ramach rozbudowanych ekosystemów opartych na danych.
Możliwości te będą wspierane przez odwracalność, interoperacyjność i przenośność, które zapewniają partnerzy chmury VMware. Dzięki temu, że dane są hostowane na wspólnej platformie peer-to-peer, która zapewnia zgodność architektury pomiędzy dostawcami chmury, organizacje mogą umieszczać swoje zasoby u dowolnego z uczestniczących operatorów chmury, aby w pełni korzystać z oferowanych usług, zachowując jednocześnie możliwość przenoszenia aplikacji lub federacji danych na platformach innych dostawców chmury w zależności od potrzeb.

Źródło: Atos

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top