Spółki stworzą wspólnie pierwszą platformę brzegową drugiej generacji dla firm i dostawców usług. F5 – lider w ochronie i dostarczaniu aplikacji oraz Volterra – pierwsza uniwersalna platforma Edge as a Service – ogłosiły porozumienie, na mocy którego F5 wykupi wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje Volterry za ok. 440 mln USD i wypłaci wynagrodzenie oraz premię motywacyjną dla jej założycieli i pracowników w kwocie ok. 60 mln USD .

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Z pomocą technologii Volterry, F5 tworzy platformę brzegową dedykowaną aplikacjom, skupioną przede wszystkim na ich bezpieczeństwie i nieograniczonej skalowalności.

Dostępne dla krawędzi sieci rozwiązania po prostu nie są wystarczające dla dzisiejszych klientów korporacyjnych. Czas przełamać zamknięte systemy brzegowe, które tylko utrwalają problemy z budowaniem, uruchamianiem i ochroną aplikacji – powiedział François Locoh-Donou, President and CEO, F5. Z Volterrą rozwiniemy naszą koncepcję aplikacji adaptacyjnych. Platforma Edge 2.0 będzie odpowiedzią na kompleksową rzeczywistość multi-chmurową, z którą mierzą się przedsiębiorstwa. Platforma dostarczy rozwiązanie SaaS, które rozwiąże kluczowe problemy naszych klientów. Sukces transformacji oprogramowania F5 pozwoli nam wykorzystać potencjał Edge 2.0 i na nowo zdefiniować naszą pozycję konkurencyjną na rynku.


Cieszy mnie możliwość bliskiej współpracy z François i zespołem F5 przy wspieraniu ewolucji rozwiązań brzegowych, które zapewnią wszystkim naszym klientom większe możliwości adaptacyjne w dynamicznym środowisku aplikacji – powiedział Ankur Singla, Founder and CEO, Volterra. Nasza platforma umocni wiodącą rolę ochrony aplikacyjnej F5 aż do krawędzi sieci. Tym samym zwiększy się wspólny zasięg w najszybciej rozwijającym się segmencie rynku będącego w obszarze zainteresowania F5, którego wartość ma osiągnąć 28 mld dolarów w 2023 roku.


Nowa, otwarta platforma Edge 2.0 umocni pozycję lidera F5 w zakresie bezpieczeństwa i dostarczania aplikacji, odpowiadając na wyzwania związane z rozwiązaniami brzegowymi pierwszej generacji.

Zapewni firmom:
  • Bezpieczeństwo – dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom zastępującym zwykłe zabezpieczenia dodawane do sieci CDN lub chmury. 
  • Eliminację problemów związanych z multi-cloud „buduj raz, wdrażaj globalnie” – dzięki brzegowemu, zorientowanemu na aplikacje oraz ich dostarczanie charakterowi zdefiniowanemu na poziomie oprogramowania i opartemu na korporacyjnych standardach kontenerów i API. 
  • Nieograniczoną skalowalność – dzięki uwolnieniu aplikacji z zamkniętych platform brzegowych, poprzez uruchamianie usług na dowolnym serwerze we wszystkich środowiskach chmurowych i centrach danych.

Zarządy obu spółek zatwierdziły transakcję podlegającą akceptacjom regulacyjnym i innym formalnym wymaganiom. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2021 r. Po jej sfinalizowaniu Ankur Singla i zespół managerów Volterry będą pełnić kluczowe funkcje w zespole zarządczym F5. Siedziba Volterra pozostanie w Santa Clara.

Źródło: F5 Networks

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top