Jak biznes może wykorzystać AI i rozwiązania chmurowe do wprowadzania innowacji?
Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują rozwiązania chmurowe, aby wprowadzać innowacje w biznesie. Według badania PMR Market Experts co piąty respondent uważa cloud computing za kluczowy element strategii biznesowej. Chmura pozwala na pełne wykorzystanie potencjału nowych technologii w biznesie, a przykładem jest innowacyjne rozwiązanie Huawei — Pangu Model 3. Dzięki zastosowaniu AI usprawniło ono działania w wielu branżach, takich jak przemysł wydobywczy czy farmaceutyczny.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W szybko zmieniającym się świecie zwinne reagowanie na zmiany staje się kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Nowe technologie pozwalają na wzrost potencjału firm na niespotykaną wcześniej skalę. Tym samym świat biznesu musi nadążać za aktualnymi trendami. W osiągnięciu tego celu przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują rozwiązania chmurowe, których wdrożenie pozwala na sprawne wprowadzanie innowacyjności i zwiększenie bezpieczeństwa. Jak wskazuje raport PMR Market Experts, to właśnie możliwość wdrażania innowacji jest najważniejszym przyczynkiem do zastosowania usług chmurowych – taką odpowiedź wybrało aż 44% badanych przedsiębiorców. A już co piąty respondent uznał cloud computing za kluczowy element strategii biznesowej i rozwoju firmy.

Rozwiązania chmurowe oparte na architekturze – infrastruktury, oprogramowania i platformy – jako usługi, pozwalają na korzystanie z kompleksowych, skalowalnych zasobów obliczeniowych na żądanie. Dzięki temu wdrażanie innowacji czy zarządzanie zwiększonym ruchem jest dostępne niemal od ręki. Teraz Huawei Cloud wraz z najnowocześniejszymi rozwiązaniami wykorzystującymi uczenie maszynowe sztucznej inteligencji przenosi tę technologię na kolejny poziom. Innowacyjne rozwiązanie Pangu Models 3.0 wspiera biznes w operacjonalizacji sztucznej inteligencji w różnorodnych branżach. Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego Pangu Models 3.0 w branży górniczej w Chinach specjalistom udało się stworzyć szereg funkcjonalnych scenariuszy działania. Na przykład wdrożenie monitoringu procesu wytwórczego z wykorzystaniem AI pozwoliło na natychmiastową reakcję na nieprawidłowości działania maszyn lub naruszenia zasad BHP, co zwiększyło bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo wymiana danych za pośrednictwem Huawei Cloud umożliwiła zastosowanie tych samych reguł dla wszystkich połączonych w systemie kopalni.

Wierzymy, że technologie takie jak rozwiązania chmurowe czy sztuczna inteligencja są kluczem do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Każda rozwijająca się firma musi sprawnie wprowadzać kolejne ulepszenia i innowacje, dlatego opracowaliśmy unikalne modele AI Pangu Models 3.0, które pomagają przedsiębiorstwom w łatwy sposób budować własne rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym z uwzględnieniem specyfiki danego sektora przemysłu. Jesteśmy przekonani, że tego typu rozwiązania usprawnią znacząco proces wdrażanie w firmach rozwiązań, opartych na sztucznej inteligencji zwiększając tym samym stopień ich dojrzałości cyfrowej – podkreśla Witold Walczak, Country Director Huawei Cloud Polska.


Dobrym przykładem jest tu przemysł farmaceutyczny, gdzie zastosowanie Pangu Models 3.0 usprawniło proces wdrażania nowych leków. Dzięki tej technologii stworzono unikalną architekturę konwersującą struktury molekularne na wartości liczbowe. Ułatwiło to dokładne przewidywanie struktury i atrybutów cząsteczki leku. Dodatkowo generator molekuł utworzył bibliotekę 100 milionów nowych małych cząsteczek podobnych do leków, z nowością strukturalną wynoszącą 99,68%. Cząsteczki te mogą być wykorzystywane do szybkiego generowania nowych związków o podobnych cechach, tworząc nieskończone możliwości odkrywania nowych leków.

Huawei Cloud Pangu 3 może się również pochwalić sukcesami w Europie. Szybkość obliczeniowa i możliwość operowania wieloma zmiennymi przez cloud computing to decydujące czynniki przydatne na przykład w szczegółowym prognozowaniu meteorologicznym. Dzięki przyjęciu metod uczenia maszynowego zawartego w usłudze Pangu Weather przez Europejską Agencję Meteorologiczną – European Weather Agency, możemy być świadkami przełomu w porównaniu do tradycyjnych metod numerycznego przewidywania pogody. Dodatkowo model taki jak Pangu Weather wymaga znacznie niższych kosztów obliczeniowych i jest przy tym tak samo lub bardziej dokładny.

Innowacje Huawei, takie jak Huawei Cloud wraz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego Pangu Models 3.0, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom biznesu i umożliwienie firmom sprawnego wprowadzania innowacji, zwiększania konkurencyjności, efektywności i bezpieczeństwa pracy.

Źródło: Huawei ;

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top