76% średnich firm dąży do digitalizacji większości lub wszystkich zasobów. Jakich korzyści oczekują?
Z badania zrealizowanego przez Iron Mountain pośród średnich firm wynika, że 76% organizacji dąży do digitalizacji większości lub wszystkich zgromadzonych zasobów . Utrwalenie trendów dotyczących nowoczesnego podejścia do zarządzania informacją potwierdza, że biznes w większym stopniu dostrzega korzyści związane z uwolnieniem potencjału danych, a także ich odpowiednim zabezpieczeniem.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
Firmy, które okrzepły dotychczas w postpandemicznych realiach biznesowych, w większości mają świadomość, że ich strategia zarządzania informacją powinna ulec zmianie. Według danych z raportu Iron Mountain ponad ¾ przebadanych organizacji planuje zdigitalizować wszystkie lub większość zgromadzonych zasobów . Zainteresowanie wkroczeniem na ścieżkę cyfryzacji potwierdza również sukcesywnie zmniejszająca się ilość przechowywanych w przestrzeniach biurowych papierowych dokumentów. 67% ankietowanych deklaruje, że stanowią one mniej niż 50% całej dokumentacji.

Nie tylko rosnące zainteresowanie digitalizacją danych czy procesów, ale przede wszystkim coraz większa świadomość konieczności sięgnięcia po wsparcie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla efektywnego funkcjonowania biznesu to niepodważalne, globalne trendy. W 2022 r. 35% średnich firm odnotowało wzrost wykorzystania narzędzi cyfrowych, 26% zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo danych, a 27% inwestycji w chmurę . Bez wątpienia wspomniane praktyki mają związek z adopcją hybrydowego modelu pracy. Organizacje, które zdecydowały się na jego trwałe wdrożenie, informują o implementacji platform bazujących na rozwiązaniach chmurowych, potwierdzają lepsze zrozumienie danych i miejsca ich przechowywania, a także potrzebę dbania o bezpieczeństwo informacji – mówi Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu w Iron Mountain Polska.


Strategia samodzielnego działania

Blisko połowa (47%) organizacji biorących udział w badaniu Iron Mountain realizuje strategię zarządzania danymi i informacją w ramach zasobów wewnętrznych, a zaledwie 14% powierza to zadanie zewnętrznym specjalistom . Przy tym blisko 58% organizacji nieposiadających dedykowanego zespołu we wspomnianym obszarze ma w planach zatrudnienie doświadczonego eksperta . Warto odnotować, że mimo wzięcia odpowiedzialności na siebie, firmy reprezentują wysoki poziom zaufania. 72% uważa, że ich obecne procesy zarządzania dokumentacją spełniają wszystkie przepisy dotyczące zgodności.

Strategia „zrób to sam” wciąż pozostaje popularna w obszarze zarządzania informacją. Nieco inaczej prezentuje się samodzielność biznesu dotycząca cyberbezpieczeństwa. W tym przypadku odsetek organizacji wynosi około 33%. Po drugiej stronie znajduje się blisko połowa firm, które korzystają z profesjonalnego wsparcia, zarówno zewnętrznych specjalistów IT, jak i zatrudnionego wewnętrznie zespołu. Przedstawiciele biznesu oceniają swoje zaangażowanie pozytywnie – nawet 91% w pełni ufa wypracowanym procesom zapobiegającym cyberprzestępstwom – dodaje Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu w Iron Mountain Polska.


59% organizacji wierzy, że digitalizacja pomoże im zwiększyć bezpieczeństwo danych, dla 41% najważniejszą korzyścią jest lepsza obsługa klientów, dla 33% priorytetem jest zabezpieczenie przed zakłóceniami biznesowymi w przyszłości, a 33% wskazuje na zaadresowanie potrzeb związanych z hybrydowym środowiskiem pracy . Bez względu na motywację przedstawicieli biznesu, nie da się zaprzeczyć, że nieefektywne zarządzanie danymi może utrudnić wykorzystanie ich pełnego potencjału, narazić organizację na cyberataki i zwiększyć ryzyko naruszenia przepisów.

Źródło: Iron Mountain

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top