W zeszłym roku firma Red Hat postanowiła sprawdzić, co szefowie działów informatycznych sądzą o oprogramowaniu open source, dlaczego je wybierają i jak zamierzają je wykorzystać w przyszłości. Zaowocowało to powstaniem raportu The 2019 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report. Wnioski z opracowania potwierdzają, że korporacyjne oprogramowanie open source stało się domyślną opcją działów informatycznych na całym świecie. Przedsiębiorstwa używają go w kategoriach, które wcześniej były domeną zastrzeżonych technologii.


[loadposition Wiadomosci_Dzial}

 
W tym roku Red Hat postanowił zbadać, jak zmieniły się plany szefów działów informatycznych i wykorzystanie oprogramowania open source. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród 950 szefów działów informatycznych w czterech regionach świata. Respondenci musieli mieć pewną znajomość oprogramowania korporacyjnego open source, a oprogramowanie Linux w ich przedsiębiorstwie musiało stanowić co najmniej 1% udziału. Niekoniecznie zaliczali się oni do klientów Red Hat, nie wiedzieli też o tym, że to firma Red Hat stała za badaniem. Pozwoliło to uzyskać bardziej autentyczne i szersze informacje o prawdziwym statusie korporacyjnego oprogramowania open source. Dane zebrano w 11 krajach, gdzie łącznie przeprowadzono 950 ankiet. Oto niektóre kluczowe wnioski z raportu The 2020 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report:
  1. Korporacyjne oprogramowanie open source odgrywa coraz bardziej strategiczną rolę, podczas gdy oprogramowanie zastrzeżone traci na znaczeniu.
  2. Przetwarzanie w chmurze i korporacyjne oprogramowanie open source rozwijają się w tym samym tempie.
  3. Szefowie działów informatycznych wybierają oprogramowanie open source ze względu na jego wysoką jakość.
  4. Bezpieczeństwo to obszar, w którym szefowie działów informatycznych najczęściej używają oprogramowania open source.

Oprogramowanie open source kształtuje strategię

O dużej roli oprogramowania open source świadczą same liczby: 95% respondentów (w porównaniu z 89% w zeszłym roku) stwierdziło, że oprogramowanie open source odgrywa znaczącą rolę w ogólnej strategii ich przedsiębiorstw w zakresie oprogramowania korporacyjnego.

Szefowie działów informatycznych nie tylko wdrażają oprogramowanie open source, lecz także pozytywnie postrzegają inne firmy, które z niego korzystają. Respondenci byli zdania, że korporacyjne otwarte oprogramowanie jest wdrażane przez najbardziej innowacyjne firmy (uważało tak 86% ankietowanych).

Oczekuje się, że w ciągu następnych dwóch lat użycie korporacyjnego oprogramowania open source wzrośnie, natomiast popularność oprogramowania zastrzeżonego spadnie. W zeszłym roku ponad połowa (55%) oprogramowania używanego przez naszych respondentów stanowiło to zastrzeżone. W tym roku odsetek ten spadł do 42%, a według respondentów za dwa lata spadnie do 32%. Z kolei korporacyjne oprogramowanie open source posiada obecnie 36% udział w ich przedsiębiorstwach, a szefowie działów informatycznych spodziewają się, że w ciągu dwóch lat odsetek ten wzrośnie do 44%.

Korporacyjne oprogramowanie open source i chmura hybrydowa

Przetwarzanie w chmurze stało się integralną częścią strategii biznesowej i korporacyjnej architektury informatycznej, a chmura hybrydowa jest najczęściej wdrażaną strategią chmurową. Badanie pokazało, że 63% ankietowanych szefów działów informatycznych wykorzystuje obecnie infrastrukturę chmury hybrydowej, a spośród 37% respondentów, którzy jej nie stosują, 54% planuje ją wdrożyć w ciągu nadchodzących 24 miesięcy. Chmura hybrydowa jest najpopularniejszym modelem z wielu powodów. Nie każda usługa nadaje się do przetwarzania w chmurze publicznej, natomiast chmura hybrydowa, która może obejmować wszystko od warstwy brzegowej i infrastruktury typu bare metal do publicznych środowisk wielochmurowych (multicloud), zapewnia użytkownikom końcowym największy wybór i elastyczność.

W związku z coraz większą rolą przetwarzania w chmurze liderzy szukają rozwiązań open source, które pomoże im rozbudować ich platformę. 83% szefów działów informatycznych stwierdziło, że korporacyjne oprogramowanie open source było kluczowym czynnikiem, który pozwolił ich przedsiębiorstwu czerpać korzyści z architektury chmurowej.

Więcej korzyści niż tylko oszczędności

Oprogramowanie open source od dawna jest opłacalną opcją dla przedsiębiorstw, ale nie jest to już uważane za główną przyczynę jego wdrażania. Oprogramowanie o otwartym kodzie daje wiele korzyści. Istotną zmianą w porównaniu z ubiegłym rokiem było to, że według respondentów wysoka jakość oprogramowania (33%) była głównym powodem, dla którego wybrali oprogramowanie open source, a tuż za nią plasowały się niższy całkowity koszt posiadania (30%) i wysokie bezpieczeństwo (29%).

Gdzie można je znaleźć?

Są pewne tradycyjne obszary, w których spodziewamy się oprogramowania open source, ale coraz częściej pojawia się ono również w dziedzinach, które dotychczas były domeną oprogramowania zastrzeżonego. Ankietowani szefowie działów informatycznych podali, że trzy obszary, w których obecnie najczęściej jest używane korporacyjne oprogramowanie open source to bezpieczeństwo (52%), chmurowe narzędzia do zarządzania (51%) i bazy danych (49%).

To jednak tylko niektóre z wniosków z naszego badania. Zapraszamy do lektury raportu The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report, z której można dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa wykorzystują narzędzia open source w celu modernizacji swojej strategii informatycznej.

Źródło: Red Hat

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top