70% liderów biznesu z 9 krajów wskazuje, że jest im trudno ocenić wiarygodność informacji zamieszczonych w sieci. 72% obawia się, że organizacje wykorzystują dane personalne bez zezwolenia, natomiast blisko 70% boi się możliwych wycieków informacji o klientach* – mówił Christian Leutner, Vice President, Head of EMEIA Product Sales w Fujitsu podczas Fujitsu World Tour 2019. Zdaniem Fujitsu, cyfrowe zaufanie można zagwarantować tylko dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu technologii.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
Zawrotne tempo cyfryzacji wszystkich sfer życia sprawia, że zaistniała potrzeba redefinicji zaufania, które tradycyjnie opierało się na zaufaniu do rodziny czy przyjaciół, a w formie rozbudowanej – na przykład do polityków czy instytucji rządowych. Ponad 50% światowej populacji jest już online. Ludzie ci codziennie powierzają informacje na swój temat dziesiątkom instytucji, które muszą obdarzyć zaufaniem w zakresie bezpieczeństwa danych. Fujitsu wskazuje, że kluczowe dla uwiarygodnienia działania biznesu będzie umiejętne wykorzystanie technologii.

Pomiędzy wygodą i zaufaniem

Gwałtownie wzrastająca ilość przetwarzanych informacji to jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnego biznesu. Firmy muszą przede wszystkim zapobiegać utracie danych, przy jednoczesnej presji ze strony klientów na dostarczanie produktów i usług szybciej, taniej i nieprzerwanie. Musimy być bardzo biegli w kontroli danych i wprowadzać szereg narzędzi, by je kompleksowo zabezpieczać – od rozwiązań sprzętowych po odpowiednie aplikacje i oprogramowanie, automatyzując równocześnie jak największą liczbę procesów i procedur - komentuje Dariusz Kwieciński, prezes Fujitsu Poland


Aby zapewnić efektywność i rentowność biznesu, należy połączyć wysoki poziom bezpieczeństwa danych z łatwym i wygodnym do nich dostępem, co nierzadko bywa ze sobą sprzeczne. W związku z tym firmy często obawiają się migracji do chmury.

Salomonowym rozwiązaniem jest tu połączenie chmury z przechowywaniem krytycznych informacji na własnych serwerach lokalnych, czyli chmura hybrydowa. Ważne jest, żeby odpowiednio dobrać proporcje tradycyjnych i chmurowych rozwiązań – tak, by efekt był odpowiedzią na rzeczywiste problemy i potrzeby biznesowe. Kluczowe jest spojrzenie nie tylko przez pryzmat firmy, ale też stosunek lokalnego rynku do kwestii prywatności, na to, jak odnoszą się do niej nasi klienci - komentuje Piotr Brychczyński, Business Development Manager w Fujitsu.


Kontrolowane AI wspiera zaufanie

Jako technologię, która znacząco wpłynie na rozwój zaufania do przetwarzanych informacji, Fujitsu wskazuje sztuczną inteligencję. Firma zaznacza jednak, że warunkiem jest, by technologia ta pozostawała pod ludzką kontrolą. Żeby mogła odpowiednio działać, wyniki jej analiz muszą podlegać ostatecznej ocenie człowieka.

Jak wskazują eksperci firmy, techniczna dokładność AI jest niezwykła, ale brak jej ludzkiej inteligencji emocjonalnej. Bywało, że algorytmy sprzyjały dyskryminacji lub mylnie oceniały przestępcze skłonności ludzi. Jak twierdzi Fujitsu, rozwiązaniem jest poddanie kontroli decyzji podejmowanych przez AI. Firma rozwinęła więc tzw. Explainable AI, będące połączeniem dwóch unikatowych technologii – Knowledge Graph i Machine Learning, z funkcją wyjaśnienia powodu oceny.

Technologia ta została już zastosowana w Kyoto University w dziedzinie genomowej medycyny nowotworowej. Sztuczna inteligencja przeanalizowała 180 000 fragmentów danych dotyczących mutacji genowych, aby zidentyfikować tę, która spowodowała raka. Połączenie tej analizy z bazą wiedzy zbudowaną z 17 milionów dokumentów medycznych i ponad 10 miliardów innych informacji pozwala technologii znaleźć połączenie pomiędzy mutacją a rzeczywistą przyczyną medyczną.

Fujitsu podkreśla, że zaufanie i sukces biznesowy będą możliwe tylko wtedy, gdy znajdziemy sposób na budowanie przedsiębiorstw i społeczeństwa wokół ludzi (Human Centric Innovation) – inaczej technologie staną się bezużyteczne.

Źródło: Fujitsu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top