Fujitsu poszerza swoją ofertę rynkową w obszarze macierzy all-flash ETERNUS AF S3 i macierzy hybrydowych ETERNUS DX S5. Nowe generacje rozwiązań zostały zaprojektowane pod kątem obsługi wszechstronnych scenariuszy biznesowych wpisujących się w cyfrową transformację przedsiębiorstw, z gwarancją bezpieczeństwa i wydajności realizacji tych procesów. Nowa klasa wydajności, jaką prezentują wszystkie wprowadzone na rynek modele, spełnić ma oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
Fujitsu zachowuje spójność nowych rozwiązań w zakresie architektury i zarządzania. Dzięki temu łatwiej jest kierować obsługą i dostępnością kluczowych środowisk aplikacyjnych i biznesowych, także w warunkach dużej dynamiki przyrostu danych w dobie obecnej ery cyfrowej i kolejnych wyzwań. Nowa oferta Fujitsu wpisuje się także w rosnące oczekiwania klientów dla atrakcyjnych wskaźników TCO (Całkowitego Kosztu Posiadania) – wysoka wydajność, niskie koszty rozbudowy, zaawansowane funkcje enterprise dla skutecznego zarządzania i ochrony danych już w najprostszych modelach to kontynuacja strategii Fujitsu w tej klasie rozwiązań.

Według IDC, do 2025 roku, w skali globalnej, wielkość danych przechowywanych w systemach informatycznych wzrośnie do 175 bilionów gigabajtów, z czego znaczna część będzie w posiadaniu bardzo dużych firm i organizacji. Obserwując rosnące oczekiwania także mniejszych przedsiębiorstw, Fujitsu postanowiło wprowadzić do oferty zupełnie nowe modele: podstawową macierz all-flash klasy economy ETERNUS AF150S3 oraz macierz hybrydową klasy high-midrange ETERNUS DX900 S5. Rozszerzenie dotychczasowej oferty pozwoli zaspokoić potrzeby dowolnego środowiska biznesowego korzystającego z zasobów IT.

Podstawowa pamięć all-flash ETERNUS AF150 S3 to rozwiązanie dla mniejszych firm i oddziałów dużych przedsiębiorstw. Łączy najnowocześniejsze funkcje bezpiecznego przetwarzania i przechowywania danych oraz wysoką, w tej klasie rozwiązań, wydajność w bardzo przystępnej cenie. Zoptymalizowana pod kątem bardzo niskich czasów opóźnień w operacjach I/O oraz kompatybilna z wiodącymi technologiami wirtualizacyjnymi macierz pozwala na rozbudowę swojej pojemności do 92 TB.

ETERNUS AF150 S3 jest łatwy do wdrożenia i zarządzania oraz w pełni kompatybilny ze wszystkimi innymi systemami pamięci masowej z rodziny ETERNUS. Pozwoli to klientom m.in. uprościć zarządzanie kompletnym środowiskiem macierzowym ETERNUS, także złożonym z kilku różnych modeli i generacji, z wykorzystaniem jednego zunifikowanego interfejsu graficznego konsoli zarządzającej.

Drugą nowością jest macierz klasy high-midrange ETERNUS DX900 S5. Uzupełnia ona rodzinę macierzy hybrydowych ETERNUS DX i oferuje korzyści typowe dla rozwiązań klasy high-end (wydajność, skalowalność, wysoką dostępność), ale przy zachowaniu bardzo atrakcyjnego poziomu kosztów dla rozwiązań klasy midrange. ETERNUS DX900 S5 może być skalowany od dwóch do czterech kontrolerów zarządzających fizyczną pojemnością dyskową nawet do 70PB, bez ograniczeń dla liczby obsługiwanych dysków SSD. Architektura tej macierzy pozwala uzyskać wydajność miliona IOPS przy utrzymaniu bardzo małych opóźnień dla operacji I/O – potwierdzają to najnowsze wyniki opublikowane przez Storage Performance Council (SPC). Obsługa mechanizmu kompresji danych online z wykorzystaniem sprzętowych akceleratorów pozwala zapewnić oczekiwaną wydajność i optymalnie zarządzać pojemnością dyskową macierzy. Klientom wymagającym niezawodności, wysokiej dostępności danych i automatyzacji SLA dla obsługi kluczowych środowisk biznesowych daje komfort i unikalne bezpieczeństwo. Fujitsu oferuje szeroki zakres zaawansowanych mechanizmów ochrony danych: zdalną replikację danych, kopie migawkowe i klony danych, automatyczne i transparentne, dla podłączonych środowisk, przełączanie awaryjne w układzie klastra macierzy (Eternus Storage Cluster).

Większa moc obliczeniowa i szybsza pamięć

Wraz z dwoma nowymi produktami, Fujitsu przedstawiło nową generację wcześniej oferowanych modeli macierzy all-flash ETERNUS AF i macierzy hybrydowych ETERNUS DX. W nowej generacji zapewniono m.in. większą moc przetwarzania, wydajniejszą i większą pamięć Cache w kontrolerach. W wybranych modelach przewidziano obsługę dodatkowej pamięci Cache z technologią NVMe i sprzętowe akceleratory dla mechanizmów redukcji zajętości danych (kompresja/deduplikacja). Wprowadzone innowacje naturalnie zwiększą wydajność i skalowalność oraz utylizację tych systemów, podnosząc wskaźniki opłacalności poniesionych inwestycji. Uniwersalność zastosowań i jednoczesność obsługi kluczowych aplikacji i platform biznesowych dodatkowo zwiększą opłacalność nowych macierzy.

Łatwe zarządzanie pamięcią masową

Fujitsu konsekwentnie rozwija i oferuje możliwość spójnego zarządzania oferowanymi macierzami ETERNUS AF i DX za pomocą pakietu oprogramowania ETERNUS SF. Nowe modele będą obsłużone także w mieszanym środowisku, gdzie występują inni przedstawiciele rodziny ETERNUS.

W najnowszej wersji ETERNUS SF wprowadzono kilka istotnych zmian, nie tylko w zakresie samego wyglądu interfejsu – poszerzono także zakres funkcji zwiększających komfort, intuicyjność i szybkość wykonywania operacji zarządzania i administrowania kompletnym środowiskiem macierzy. Zachowano łatwą w codziennej pracy logikę obsługi i uruchamiania poszczególnych zadań i operacji, jak również utrzymano przejrzysty i czytelny model licencjonowania. Wizualizacja środowiska i podłączonych w nim systemów (server/storage/network), raporty wydajnościowe dla zarządzanych macierzy, administrowanie replikacjami, migracjami i układami klastrowymi chroniącymi krytyczne aplikacje to tylko mała część możliwości dostępnych z poziomu konsoli zarządzającej ETERNUS SF. Aby pomóc klientom zmaksymalizować opłacalność poniesionej inwestycji, Fujitsu stworzyło klientom możliwość ucze

stnictwa w globalnym programie gwarancyjnym ETERNUS Never Worry. Program zawiera nie tylko bezpłatne rozszerzenie standardowej gwarancji o dodatkowe elementy jak bezwarunkowa wymiana uszkodzonego nośnika SSD na sprawny (tj. bez weryfikowania stopnia jego zużycia). W ramach tego programu Fujitsu przyjęło także zobowiązania dla: zapewnienia wysokiej dostępności obsługi (Zero Downtime), uzyskania deklarowanej wydajności dostarczonego rozwiązania (Maximum Satisfaction), osiągnięcia deklarowanego poziomu redukcji zajętości danych na macierzy (Data Reduction). Od klientów zainteresowanych udziałem w programie, Fujitsu wymaga przejścia uproszczonego procesu rejestracji i zapoznania się z warunkami uczestnictwa. Program ma na celu zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z rozwiązań macierzowych Fujitsu. Tym rozwiązaniem firma wychodzi także naprzeciw oczekującym najwyższego bezpieczeństwa biznesowego i najlepszych wskaźników opłacalności inwestycji IT.

Źródło: Fujitsu
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top