Telewizja Puls wybrała system ERP INFOR FMS SunSystems

Firma Hogart, specjalizująca się w realizacji projektów wdrożeniowych, podpisała kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu ERP w Telewizji Puls. Projekt obejmie swoim zakresem wdrożenie części finansowej oprogramowania Infor FMS SunSystems w pakiecie eXFM (Księga Główna, Środki Trwałe, Rozksięgowania Korporacyjne i moduły do raportowania Vision) oraz  moduły kadrowo – płacowe systemu HRB.


Dodatkowo Telewizja Puls zdecydowała się na wdrożenie wyspecjalizowanej aplikacji do obsługi elektronicznej komunikacji z bankami.

Telewizja Puls istnieje od 2001 roku. Właścicielami stacji są Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) oraz od 2006 roku News Corporation. News Corporation to największa medialna firma świata do której należą m.in. wytwórnia filmowa 20th Century Fox, telewizje Fox TV i British Sky Broadcasting oraz dzienniki The New York Post i The Sun.

Wybór SunSystems w firmie Telewizja Puls był uzasadniony przede wszystkim rozbudowaną funkcjonalnością systemu. Wielopoziomowa analityka systemu oraz zintegrowane w systemie narzędzia Business Intelligence pozwalają na dokonywanie w szybki i łatwy sposób analiz finansowych i przygotowywanie dynamicznych raportów.

Przy wyborze systemu ERP przez Telewizję Puls równie ważnym czynnikiem były doskonałe referencje Hogart, który z powodzeniem zrealizował kilka dużych projektów wdrożeniowych SunSystems w firmach z branży medialnej.

System zostanie zainstalowany na platformie Windows 2003 w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server.

Źródło: www.hogart.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top