Auto Plast Produkt S.A wdrożył system ERP z Zeto Poznań

Polskie rozwiązanie informatyczne obejmujące całą działalność firmy wdrożyła grupa APP. Oprogramowanie wdrożone przez poznańskie ZETO to 50 licencji systemu  ERP. Impuls 5 dla całej grupy kapitałowej Auto Plast Produkt S.A.
Nowe rozwiązanie dla APP musiało zaspokajać wszystkie informatyczne i funkcjonalne potrzeby klienta i takim rozwiązaniem okazał się system Impuls 5.

Szczególna trudność w konstrukcji systemu wiązała się z tym, że klient prowadzi swą działalność w ramach pięciu odrębnych firm. Auto-Plast Produkt jako spółka główna koordynuje działania pozostałych czterech. Ale to nie koniec, spółka główna współpracuje z dwiema zewnętrznymi na zasadzie franszyzy, firma handlowa (APP sp. z o.o.) prowadzi działalność w oparciu o przedstawicieli handlowych a Ci z kolei prowadzą własną działalność gospodarczą. Wszystko to musiał uwzględniać wdrażany przez ZETO system.

Osią oprogramowania jest portal korporacyjny z modułem zamówień internetowych. Regulowany przez logowanie dostęp pozwala handlowcom na wgląd w te informacje, które są niezbędne dla realizacji zamówienia i sprawnego działania. Takie innowacyjne rozwiązanie wyeliminowało koszty związane zakupem licencji dla wszystkich przedstawicieli handlowych i otworzyło możliwość korzystania z portalu nie tylko pracownikom ale także klientom, którzy mogą składać za jego pośrednictwem zamówienia mając od razu dostęp do informacji tj. status realizacji swojego zamówienia, własne faktury czy też historię własnych zamówień. Wiadomym jest, iż w obecnych czasach to informacja rządzi światem i niejednokrotnie decyduje o losach Firm. Narzędzia udostępnione przez Portal Korporacyjny połączony z systemem ERP tj. raportowanie i analizy działań handlowców, możliwość bieżącego monitoringu sprzedaży stanowią idealne środowisko dla Dyrektora Handlowego, który za jego pośrednictwem może dokonywać analiz, reagować na trendy i podejmować strategiczne dla Firmy decyzje.
Wprowadzenie systemu Impuls w naszej grupie firm można porównać do przesiadki z Windowsa 98 na najnowszą „siódemkę” mówi dyrektor finansowy APP Leszek Zakrzewski. Lepiej i sprawniej współpracujemy teraz zarówno z dostawcami jak i odbiorcami. Portal – będący oryginalnym rozwiązaniem ZETO Poznań - usprawnił współpracę z klientami i zracjonalizował koszty ich obsługi – dodaje dyrektor.
Jego zdaniem usprawniony obieg danych przyczynił się też do lepszego i nowocześniejszego zarządzania firmą.

Źródło: Zeto Poznań

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top