Farm Frites Poland SA i system ERP QAD

Farm Frites Poland SA, jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji frytek w Europie, rozwija system informatyczny w oparciu o najnowszą wersję pakietu ERP QAD Enterprise Applications. W efekcie wprowadzenia rozwiązania usprawniono obszar użytkowania systemu, dzięki nowemu interfejsowi opartemu na platformie .NET.
Dokonano również szeregu usprawnień w zakresie zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego, zarówno w aspekcie finansowym, jak i jakościowym. Zastosowanie narzędzia QXtend zapewniło efektywniejsze mechanizmy integracyjne. W dalszej kolejności FFP planuje również modernizację używanego systemu Business Intelligence.

Farm Frites Poland SA (FFP) należy do czołówki producentów mrożonych frytek w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzy nowoczesne linie produkcyjne umożliwiają fabryce wytwarzanie kilkudziesięciu różnego rodzaju produktów, które trafiają na wiele światowych rynków. Obecnie w zakładzie w Lęborku pracuje 190 osób. FFP korzysta z systemów firmy QAD od początku swojego istnienia, czyli od 1994 roku. Najnowsza wersja aplikacji została głęboko zintegrowana z szeregiem innych systemów wykorzystywanych w fabryce. Decyzja o aktualizacji była podyktowana dynamicznym rozwojem produkcji i koniecznością zwiększenia jej elastyczności oraz lepszego reagowania na zmiany popytu rynkowego.
Systemy informatyczne wspierające pracę zakładu Farm Frites w Lęborku charakteryzuje duża dojrzałość. Prowadzimy ciągłe działania zmierzające do dalszej optymalizacji procesu wytwórczego. Usprawnienia koncentrują się przede wszystkim na procesie sterowania i raportowania produkcji. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać precyzyjną informację na temat stanu produkcji, terminów, kosztów i generowanych zysków. W konsekwencji, wpływa to na dalszą poprawę uzyskiwanych marż – podkreśla Dariusz Wierzbicki, Dyrektor Informatyki w Farm Frites Poland SA.
Wprowadzenie nowej wersji systemu oznacza możliwość korzystania z atutów interfejsu użytkownika bazującego na platformie .NET. Główne korzyści są dostrzegalne przede wszystkim przez osoby podejmujące decyzje, które zyskały wygodne w eksploatacji narzędzie pozwalające np. na sprawniejsze planowanie produkcji, czy procesu wysyłek. Projekt aktualizacji obejmował również wprowadzenie systemu QXtend, umożliwiającego automatyzację połączeń z innymi aplikacjami. Zapewnia on integrację z produktami dodatkowymi tworzonymi przez zespół IT oraz elastyczność i zgodność pomiędzy różnymi wersjami oprogramowania. Przenoszenie do nowego środowiska i modyfikacje trwały 10 m-cy i zostały zakończone w czerwcu br.
W trakcie wielu lat wspólnych działań QAD blisko współpracowało z zespołem IT firmy Farm Frites Poland w stworzeniu wysoce efektywnego środowiska informatycznego wspierającego osiąganie celów biznesowych. Skrócenie realizacji poszczególnych operacji, usprawnienia w obszarze produkcji, łańcucha dostaw, czy gospodarki magazynowej pozwalają uzyskać konkretne korzyści finansowe – przekonuje Paweł Daszkiewicz, Dyrektor ds. Wdrożeń w QAD Polska.
W dalszej kolejności spółka planuje uruchomienie aplikacji odpowiedzialnej za obszar produkcji oraz najnowszej wersji oprogramowania klasy Business Intelligence.
Aplikacja Business Intelligence powinna być przede wszystkim przyjazna dla użytkownika. Każdy z uczestników procesu biznesowego powinien w prosty sposób korzystać z jej wszystkich możliwości. Najnowsze wersje systemów Business Intelligence umożliwiają proste administrowanie systemem, chociażby modyfikowanie raportów, testowanie różnorodnych scenariuszy, bez konieczności angażowania wyspecjalizowanych konsultantów IT – dodaje Dariusz Wierzbicki.
Źródło: www.qad.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top