Korzyści z wdrożenia systemów ERP w branży mięsnej

BPSCInwestycja w oprogramowanie ERP pozwala przede wszystkim na lepsze planowanie i dokładniejszą kontrolę kosztów produkcji. To o tyle istotne, że produkcja mięsna charakteryzuje się wieloetapowością procesu produkcyjnego i bardzo szeroką pulą asortymentową. W tej branży niezbędna jest wiedza na temat tego jakie są rzeczywiste uzyski na poszczególnych etapach produkcji, na jakim etapie znajduje się realizacja konkretnej partii, jakie koszty zostały w związku z nią poniesione. Uzyskanie tych informacji bez systemu informatycznego byłoby bardzo trudnym zadaniem.

 

Ile to kosztuje?

czyli o skutecznym narzędziu do rozliczania kosztów wytworzenia wyrobu w branży mięsnej, na bazie modułu RKP systemu IMPULS EVO firmy BPSC

Ile to kosztuje? To pytanie proste i oczywiste. Przeciętnie zorganizowane gospodarstwo domowe odpowiada na nie bez większego trudu i czyni to wiele razy w ciągu miesiąca. Ile kosztowały nasze wakacje? Proszę bardzo, sumujemy koszty dojazdu, zakwaterowanie, koszt posiłków oraz pieniądze wydane na lody dla dzieci i odpowiedź gotowa. Ile kosztuje roczna eksploatacja samochodu?
 
  

CZYTAJ CAŁOŚĆ TUTAJ >>

 
Specyfika działalności firmy mięsnej charakteryzuje się również bardzo dużą liczbą zamówień wysyłanych do wielu kontrahentów i modyfikowanych tuż często przed wysyłką. Generują one ogromne ilości pozycji na dokumentach wysyłkowych. W tym przypadku system ERP także może przynieść wymierne korzyści. Pozwala on nie tylko na rejestrowanie, ale również na wspomaganie procesu kompletacji. Umożliwia aktywną kontrolę na wszystkich etapach od pojemnika, przez paletę do załadunku samochodów i finalnie zezwolenia na ich wyjazd. Przy wydawaniu towarów umożliwia przede wszystkim podniesienie jakości oznaczania i identyfikacji, a co za tym idzie ograniczenie ilości zwrotów.

Wbrew obiegowej opinii, wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie mięsnym może przynieść wymierne korzyści w stosunkowo krótkim czasie. IT wspomaga procesy technologiczne we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa – od planowania produkcji, przez jej realizację aż po śledzenie rzeczywistych wyników. Następuje dzięki temu uporządkowanie wiedzy o produkcie, obejmujące m.in. skatalogowanie normatywów na wszystkich etapach produkcji, porównanie normatywów z rzeczywistą realizacją i rejestrację parametrów jakościowych wymaganych przez normy HACCP. Przedsiębiorstwo może dzięki temu kontrolować poziom stabilności produkcji i jakość wyrobów. Kalkulacje oparte o dwa źródła – normatyw i rzeczywisty przepływ surowca – pozwalają oceniać rentowność produktu i tak konstruować technologie, by ta rentowność była optymalna.

Plan produkcji zawarty w systemie ERP pozwala dziś optymalizować partie i przekazywać je do realizacji, przejmując funkcje oprogramowania MES. W efekcie każde stanowisko pracy funkcjonuje w oparciu o zoptymalizowany plan produkcji pod konkretną pulę zamówień oraz aktualny stan magazynowy, z czego możemy uzyskać właściwe zapotrzebowanie surowcowe i konkretne zadania produkcyjne. Są one automatycznie zlecane i w ten sam sposób kontrolowana jest ich realizacja. To oczywiście pozwala na zwrotną informację o stanie realizacji kolejnych zadań produkcyjnych i wpływa na utrzymanie odpowiedniej jakości.

Wdrożenie oprogramowania ERP wprost przekłada się na ograniczenie liczby reklamacji, zmniejszenie liczby produktów wycofywanych z rynku w przypadku wykrycia nieprawidłowości (dzięki precyzyjnej ścieżce produktu), pozwala też na przejście audytu umożliwiającego rozpoczęcie działalności na nowych rynkach. To również szansa na eliminowanie pomyłek, np. na etapie przyjęcia surowca. Wdrożenie sytemu informatycznego często wiąże się też z uporządkowaniem i optymalizacją procesu produkcyjnego jako takiego, a więc ze zmianami w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest też okazją do kompleksowego przyjrzenia się procesowi produkcji.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top