Jak wdrożenie ERP Impuls EVO pomaga w rozwoju Grupy Cellfast?
dps systems logoGrupa Cellfast to polska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji rozwiązań i narzędzi ogrodowych. Firma została założona ponad 30 lat temu w Krośnie, początkowo jako niewielki zakład produkujący i sprzedający węże ogrodowe przede wszystkim na rynku polskim.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Na przestrzeni lat, otwarcie kolejnych zakładów produkcyjnych sukcesywnie zwiększało potencjał produkcyjny firmy, a poszerzenie oferty asortymentowej oraz zwiększenie eksportu przyczyniło się do zdobycia nowych klientów i podniesienia konkurencyjności na rynku europejskim.

Obecnie Grupa Cellfast zatrudnia ponad 700 pracowników i dysponuje powierzchnią produkcyjną przekraczającą 75 000 m². Składają się na nią cztery zakłady produkcyjne w Krośnie oraz w Stalowej Woli. Natomiast dwa centra dystrybucyjne znajdują się w Krośnie i w Kijowie. Warto też wspomnieć, że działalność firmy oparta jest w 100% na polskim kapitale.

Dynamiczny rozwój Grupy Cellfast jest możliwy również dzięki inwestycjom w nowoczesne linie produkcyjne, innowacje technologiczne i wsparcie procesów decyzyjnych, poprzez zastosowanie systemu klasy ERP Impuls EVO.

Jak mówi Dariusz Wydra, Dyrektor zakładu produkcyjnego Cellfast Sp. z o.o.
System Impuls EVO daje nam nieograniczone możliwości do rozwijania i kontrolowania oraz optymalizacji całych procesów produkcyjnych, które mają bezpośrednio wpływ na rozwój firmy w zakresie organizacyjnym, wynik finansowy i zyski firmy.


Wybór systemu Impuls EVO poprzedzony był analizą i weryfikacją dostępnych na rynku rozwiązań ERP, a na ostateczną decyzję wpłynęły dwa kluczowe argumenty, tj. elastyczność systemu oraz możliwość objęcia systemem jak największej liczby procesów występujących w firmie.

System Impuls EVO nie jest systemem, którego rozwiązania są sztywne, do których musi się firma - klient dostosować. Jest to system bardzo elastyczny. To system dostosowuje się do naszej organizacji, do naszych rozwiązań, które przez lata były budowane, które przez lata były przez nas dopracowywane - podkreśla Jacek Macias, Główny specjalista ds. wdrożenia i optymalizacji systemu ERP w Cellfast.


Proces wdrożenia ERP Impuls EVO przebiega wg ściśle określonej metodyki i tym samym pozwala szybciej osiągnąć oczekiwane efekty biznesowe.

Jako dostawca rozwiązań dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dysponujemy wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów klasy ERP. Oferujemy również możliwość integracji systemów naszych partnerów oraz własnych rozwiązań z innymi narzędziami i technologiami. Taka synergia pozwala nam na jeszcze większą elastyczność i możliwość dostosowania do wymogów klientów – komentuje Robert Gondek, Prezes Zarządu DPS Systems Sp. z o.o.


Poszukując systemu ERP, poszukiwaliśmy również firmy, która wybrany przez nas system wdroży. Argumentami przemawiającymi za firmą DPS Systems była możliwość uzyskania wsparcia w zakresie zmian organizacyjnych, jak również systemowych. Firma DPS do wdrożenia systemu kieruje kierownika projektu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za wdrożenie systemu, ale również architekta projektu, który bezpośrednio bierze udział w analizie przedwdrożeniowej. Po każdym wdrożeniu modułu systemowego firma DPS Systems robi podsumowanie, czy wdrożenie idzie w dobrym kierunku. Takie podejście firmy wdrażającej sprawia, że wdrożenie systemu staje się bezproblemowe - wyjaśnia Dariusz Wydra, Dyrektor zakładu produkcyjnego Cellfast Sp. z o.o.


Również producent systemu ERP Impuls EVO, tj. firma BPSC Sp. z o.o. z Katowic, zadbał o możliwość integracji z systemami, które często funkcjonują już w przedsiębiorstwie. Korzyścią z takiej funkcjonalności jest automatyczna wymiana danych i dostęp do wszystkich zasobów i informacji w czasie rzeczywistym. Wszystko to wpływa pozytywnie na oszczędność czasu i eliminację błędów w procesie komunikacji. Elastyczność systemu jest szczególnie ważna dla firm, które mają specyficzne wymagania i potrzeby biznesowe. W przypadku wdrożenia w Grupie Cellfast narzędzie pozwoliło na dodatkową konfigurację i personalizację wybranych parametrów oraz przystosowanie interfejsu użytkowników do indywidualnych potrzeb. Zależnie od oczekiwań system został dostosowany w obszarze wyglądu poszczególnych modułów, układu menu, kolorystyki, możliwości i obszarów raportowych, czy też do zwykłych, codziennych przyzwyczajeń.

Adaptacja organizacji do nowego środowiska informatycznego to kluczowy czynnik sukcesu wdrożenia systemu ERP. Dlatego DPS Systems kładzie szczególny nacisk na opiekę serwisową i wsparcie techniczne użytkowników po zakończeniu wdrożenia.

Współpraca powdrożeniowa oraz współpraca techniczna z DPS Systemu odbywa się w układzie serwisowym. Tego typu współpraca oraz gotowość do pomocy ze strony DPS Systems jest bardzo istotna, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, gdzie produkcja odbywa się w systemie ciągłym. Nie ma znaczenia w takich organizacjach, czy problem wystąpi w nocy, czy w czasie weekendu w dni wolne system zawsze musi działać bezbłędnie i bezproblemowo – docenia Jacek Macias.


DPS Systems Sp. z o.o. od ponad 20 lat stawia na budowanie partnerstwa i długoterminową współpracę z klientami, pozwalającą lepiej poznać, rozumieć i reagować na zmieniające się potrzeby. Rozwój efektywnego środowiska ERP powinien wspierać rozwój organizacji i w sposób elastyczny dopasowywać się do bieżących oraz przyszłych oczekiwań. Według Jacka Maciasa

Nasze wyzwania i potrzeby to cele i zadania dla DPS Systems. Współpraca pomiędzy Cellfast a DPS Systems nie skończyła się na wdrożeniu i serwisie powdrożeniowym, jakim prowadził DPS Systems. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników DPS Systems, uruchomiliśmy kolejny projekt, którego celem jest optymalizacja łańcucha dostaw. Celem tego projektu jest w szeroko pojętym znaczeniu optymalizacja obsługi zamówień klientów z uwzględnieniem planowania sprzedaży planowania strategicznego z wykorzystaniem MPS oraz planowania zasobami z wykorzystaniem CPR.


Źródło: www.dps-systems.pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top