AUTOautoid logoFirma MIKROTEC Sp. z o.o. powstała we wrześniu 2004 r. Od początku swojej działalności specjalizuje się w precyzyjnej obróbce mechanicznej elementów dla rynku lotniczego, zbrojeniowego oraz innych wymagających gałęzi przemysłu. Atutem firmy jest wysoce wykfalifikowana kadra inżynierska i nowoczesny park maszynowy składający się głównie z maszyn sterowanych numerycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza i współpracuje z największymi firmami z branży lotniczej.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W związku z prowadzoną modernizacją zakładu (nowy park maszynowy) i wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z Politechniką Rzeszowską, firma Mikrotec zwróciła się do nas z zapytaniem o opracowanie systemu, pozwalającego na pełne zabezpieczenie procesów produkcji, logistyki i zagadnień bezpieczeństwa (kontrola dostępu) dostosowanych do nowych wymogów pracy firmy. Jednym z priorytetów było kompleksowe podejście i realizacja kluczowych zadań za pośrednictwem jednego zintegrowanego systemu – UNIS AutoID.

Całość realizacji została podzielona na trzy etapy:
 • analizy przedwdrożeniowej – dzięki której wspólnie z Klientem, bardzo dokładnie określiliśmy zakres wymaganych modyfikacji i prac dostosowawczych, zestawienie wymaganego sprzętu oraz szczegółowy harmonogram wdrożenia
 • etap prowadzenia prac programistycznych i wdrożeniowych 
 • etap uruchomienia systemu, testów i szkoleń.
Przeprowadzona Analiza Przedwdrożeniowa pokazała miejsca wymagające usprawnienia oraz określiła zasoby jakie będą wymagane by spełnić oczekiwania i wymogi klienta.

W zakresie modułu produkcyjnego UNIS PRO największy nacisk został położony na:
 • obszar technicznego przygotowania produkcji, planowanie-uruchomienie-kooperacja
 • rejestry technologii, przewodników, kooperacji, utrzymania ruchu
 • śledzeniu i modyfikacje w czasie rzeczywistym postępu prac w obszarze zasobów ludzkich, maszynowych i surowcowych 
 • rozbudowanie mechanizmów obsługi zwrotów, braków oraz popraw

W zakresie UNIS WMS – logistyki i magazynowania kluczowymi elementami systemu są:
 • pełna identyfikacja łańcucha dostaw
 • rozbudowana struktura magazynów (magazyny materiałów własnych, powierzonych w podziale na cywilne i wojskowe)
 • magazyny narzędzi, narzędzi pomiarowych, oprzyrządowania • magazyny kooperantów
W zakresie UNIS KD klient główny nacisk położył na:
 • wieloczynnikowe uwierzytelnianie – możliwość wykorzystania różnych czynników uwierzytelniających (hasło, karta, biometria)
 • automatyczna identyfikacja i weryfikacja uprawnień użytkownika (dostęp do stref, magazynów, gniazd i maszyn produkcyjnych)
 • praca w trybie weryfikacji i identyfikacji – system umożliwia uwierzytelnienie użytkownika na podstawie identyfikatora użytkownika oraz biometrii jak również z wykorzystaniem wyłącznie biometrii • monitorowanie systemu w trybie ciągłym – operator systemu ma możliwość ciągłego podglądu zdarzeń
 • prezentacja stanów osobowych pracowników i awizowanych gości

W chwili obecnej projekt jest na etapie prac wdrożeniowych.

Źródło: www.autoid.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top