Qualiac ERP wzmacnia grupę Bayard

S.IN.GE to system wykorzystywany w grupie Bayard do zarządzania działalnością prasową, wydawniczą i internetową. Korzysta on w pełni z możliwości systemu Qualiac ERP.
 


 
Grupa Bayard to międzynarodowe wydawnictwo specjalizujące się w publikowaniu przemysłowej prasy branżowej (prasa drukowana i Internet), tytułów młodzieżowych, wydawnictw religijnych oraz prasy dla seniorów. Bayard obecny jest w 18 krajach, wydaje łącznie 143 tytuły czasopism, wykazuje około 436 milionów euro rocznego obrotu, zatrudnia 2 300 pracowników i współpracuje z blisko 3 000 niezależnymi dziennikarzami (freelancerami).

Fuzja + renowacja = zmiana!

Kilka lat temu zespoły odpowiedzialne w grupie Bayard za zakupy, IT oraz zarządzania finansami, dokonały oceny istniejących systemów IT. Okazało się, że grupa nie miała żadnego globalnie działającego rozwiązania do kontroli zobowiązań. Ponadto pozostałe wykorzystywane rozwiązania IT wymagały odnowienia w ciągu najbliższych dwóch lat
Zastanawialiśmy się wówczas, czy firma powinna unowocześnić swoje systemy IT, zgodnie z dotychczasowym podziałem na dziedziny naszej działalności, czy lepiej wybrać zintegrowany system ERP – wyjaśnia Vincent Blachier, project manager w dziale finansowo-prawnym Bayard Press. – Dodatkowo spółka nabyła wówczas grupę wydawniczo-prasową Milan, co pociągało za sobą konieczność ujednolicenia środowiska zarządzania – podkreśla Vincent Blachier.
S.IN.GE, czyli sposób na połączenie elementów

W związku z powyższą sytuacją, w firmie Bayard uruchomiono projekt S.IN.GE, dotyczący zintegrowanego systemu zarządzania. Jego celem było przygotowanie założeń dotyczących połączenia zarządzania trzema odrębnymi jednostkami – biznesem (prasa, książki, dystrybucja, reklamy, spersonalizowana działalność wydawnicza), podmiotami prawnymi (20 przedsiębiorstw w Europie) i funkcjami (księgowość, środki trwałe, zakupy, sprzedaż, gospodarka magazynowa, produkcja, zarządzanie grupą dziennikarzy freelancerów oraz prawami autorskimi).

Mocne strony Qualiac’a

Z pomocą konsultanta z firmy Ernst & Young, zespół wdrożeniowy wybrał 10 systemów, z których ostatecznie skupiono się na trzech rozwiązaniach: Adonix, Qualiac i Iris firmy Lefebvre Software.
W tym czasie, podczas cyku spotkań i konsultacji z zarządem oraz osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, które opiniowały projekt S.IN.GE, zdecydowano o ostatecznym wyborze systemu Qualiac ERP – mówi Vincent Blachier.
O wyborze tego, a nie innego systemu, zadecydował fakt, że firma Qualiac doskonale spełniła pięć najważniejszych kryteriów z zapytania ofertowego.

System IT całkowicie hostowalny

Wybór systemu Qualiac podyktowany był również jeszcze innym kryterium. System ERP miał bowiem zostać wdrożony w całości w trybie hostingu, co oznaczało, że aplikacja oraz wszystkie dane będą obsługiwane zewnętrznie. Zdecydowano się na hosting z firmy Cegedim, przy wykorzystaniu bazy danych Oracle i systemu operacyjnego Linux. Dostęp do danych zabezpieczony miał być przez klienta Citrix, który instalowany był na stacjach roboczych wszystkich użytkowników.

Projekt rozpoczął się od zdefiniowania grup referencyjnych systemu i parametryzacji modułów księgowego i zarządzania środkami trwałymi. Później skupiono się na wdrożeniu modułu produkcyjnego i praw autorskich. W międzyczasie powstawały interfejsy niezbędne do transferu danych z dotychczasowej listy płac, rozliczeń z izbą skarbową i rozwiązania pomagającego w podejmowaniu decyzji.

Projekt realizowany był skutecznie, zgodnie z planem i bez większych przeszkód.
Dzięki wsparciu ze strony Qualiac’a, wyłączenie poprzedniego i uruchomienie nowego systemu ERP odbyło się bez większych problemów. Skorzystaliśmy też z zewnętrznej firmy szkoleniowej do nauczenia pracowników obsługi modułu księgowego oraz z umiejętności naszego własnego zespołów, w przypadku modułów zakupy, sprzedaż, produkcja oraz modułu obsługującego freelancerów – wspomina Vincent Blachier. – Pracownicy docenili zmiany, zwłaszcza wygodny sposób wprowadzania danych, uproszczone formularze wejściowe, podziały alokacji, zautomatyzowany system płatności, przypomnienia dotyczące klientów itp. – mówi Vincent Blachier
Dla modułów zakupów i sprzedaży istotny okazał się aspekt organizacyjny. Nowe procedury pozwoliły poprawić nam formalności związane z tymi procesami. Qualiac pomógł nam w rozwiązywaniu, krok po kroku, problemów funkcjonalnych, jakie pojawiały się w trakcie wdrożenia. Jego infolinia była szybka i skuteczna, niezależnie od okoliczności. Przeprowadzona z sukcesem, istotna dla nas aktualizacja, odbyła się bez żadnych problemów, co potwierdziło wiedzę techniczną i doświadczenie tego producenta oprogramowania – podsumowuje Vincent Blachier.
Źródło: www.qualiac.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top