ser groupWebinrium:
Podstawowe korzyści biznesowe związane z zarządzaniem umowami

19 sierpnia 2021 r., godz.: 11:00 - 11:30


Zarządzanie umowami to znacznie więcej niż obsługa umów w formie cyfrowej.

Wszyscy wiemy, jak istotne jest zarządzanie umowami. Właściwe wykonywanie tego procesu może przynosić daleko idące korzyści – od wyższych przychodów z tytułu umów po wzrost zgodności z przepisami i obniżenie ryzyka. A mowa tu dopiero o poziomie korporacyjnym! W szerszym ujęciu z zalet tego procesu mogą także korzystać specjaliści i administratorzy ds. zarządzania umowami. Dzięki systemowi ECM przedsiębiorstwa mogą teraz korzystać z zupełnie nowego standardu tego procesu!

Podczas webinaru dowiesz się:
  • jakie są konkretne korzyści dla przedsiębiorstwa ze stosowania modułu do zarządzania umowami Doxis4 Contract Management
  • w jaki sposób specjaliści i administratorzy ds. zarządzania umowami mogą zwiększać swoją wydajność i zgodność z wymogami dotyczącymi odpowiedzialności 
  • jak moduł Doxis4 Contract Management zwiększa wydajność procesu zarządzania cyklem życia umowy 
  • o studiach przypadków klientów, którzy już odnoszą korzyści ze stosowania modułu Doxis4 Contract Management.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top