erp dzisiaj 5

Elektroniczny obieg faktur, a więc zarządzanie procesem rejestracji oraz obsługi zobowiązań kosztowych jest istotnym elementem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala na obniżenie ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów oraz ilości czasu niezbędnego do obsługi faktur. Dzięki odzwierciedleniu omawianego procesu w Plus Workflow możliwe jest jego zautomatyzowanie i zestandaryzowanie obsługi zobowiązań kosztowych w firmie.

REKLAMA:
2018 03 16 Oracle Code Conference POLAND banner 350x350
 
 
Projekty wdrożeń proponowane przez Suncode dotyczą przede wszystkim systemu elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow. Ich zakres może objąć wiele jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa zlokalizowanych w różnych miejscach, zarówno w Polsce jak i za granicą. Międzyzakładowe systemy są ze sobą synchronizowane, co pozwala na natychmiastowy przesył danych w całej sieci organizacyjnej. Możliwa jest również integracja z systemami zewnętrznymi, na jakich pracuje dane przedsiębiorstwo.

Obecnie Plus Workflow jest zintegrowany ze wszystkimi wiodącymi systemami informatycznymi klasy ERP i FI. Zaimplementowane funkcjonalności mają na celu uporządkowanie, ujednolicenie i zintegrowanie różnych klas dokumentów w ramach jednego zestawu składającego się z wielu różnych zestawów dokumentów. Proces obiegu faktur może być inicjowany zarówno poprzez dokument zeskanowany w kancelarii lub pobrany z jednej ze skrzynek obsługującej faktury elektroniczne. Moduł e-faktury wdrażany jest tak, by równolegle obsługiwać wiele elektronicznych skrzynek pocztowych i przypisywać dokument do właściwego oddziału przedsiębiorstwa.

Po zarejestrowaniu faktury proces przechodzi pełną ścieżkę akceptacji i finalnie możliwe są eksporty do systemów zewnętrznych. Wynikiem takiego działania jest wygenerowanie metryczek. Dzięki mechanizmowi aktualizującemu indeksy między poszczególnymi oddziałami danej firmy, synchronizowane i nanoszone są zmiany w opisach dokumentów w pozostałych oddziałach.

Projekt wdrożeniowy obejmuje organizację profesjonalnych stanowisk skanowania dokumentów w każdym z oddziałów pracujących z systemem Plus Workflow. Z systemu może korzystać nieograniczona liczba użytkowników.

Źródło: www.suncode.pl

PODOBNE


loading...