comarchWdrożenie systemu Comarch WMS w Kabat Tyre – producent opon oraz technicznych wyrobów z gumy - pozwoliło na znaczne usprawnienie pracy magazynów i realizacji zamówień. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach na całym świecie, od Azji przez Europę i Afrykę aż po obie Ameryki i otrzymuje blisko 12 000 zamówień rocznie, dlatego potrzebowała systemu, który pozwoliłby na optymalizację procesów magazynowych.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Kadra menedżerska spółki podjęła decyzję o współpracy z firmą Comarch ze względu na wiedzę i doświadczenie zespołu oraz elastyczność systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania.

Coraz mniej papierologii

Firma Kabat Tyre stale się rozwija, rozszerzając asortyment i rozpoczynając działalność na kolejnych rynkach. Rosnąca liczba zamówień przekłada się na coraz to większą liczbę operacji wykonywanych na magazynie. Pojawiła się konieczność optymalizacji tych procesów, aby skrócić czas oraz zmniejszyć liczbę pracowników zaangażowanych w ich realizację.

Wdrożenie systemu Comarch WMS otworzyło drogę do zmniejszenia ilości dokumentów podczas obsługi dyspozycji. Dokumenty z systemu ERP tworzą polecenia magazynowe, które są realizowane przez pracowników magazynu. Korzystają oni z kolektorów danych, które są ważnym elementem cyfrowej modernizacji przedsiębiorstwa. W ten sposób nastąpiła optymalizacja ścieżki kompletowania towaru oraz przyjęć gotowego asortymentu z działu produkcji. Poprawił się również komfort pracy magazynierów oraz wydajność ich pracy. Dzięki szerokiej dostępności do danych zawartych w systemie Comarch WMS kilku pracowników może wykonywać swój zakres obowiązków związany z realizacją jednej dyspozycji w tym samym czasie - mówi Przemysław Małofiej, inżynier systemów informatycznych w Kabat Tyre.


Sprawne raportowanie

System Comarch WMS gromadzi wiele danych, które są zbierane podczas procesów, zachodzących w poszczególnych obszarach działalności firmy. Funkcjonalności oprogramowania dają możliwość sprawnego raportowania działań na magazynie m.in. bieżące śledzenie postępu realizacji procesu dyspozycji, weryfikację wydajności pracowników czy też wykorzystanie wbudowanych raportów lub raportów stworzonych na potrzeby kierownika magazynu.

Analizując raporty wiemy, gdzie są wąskie gardła w realizacji zamówień czy też komunikacji z pozostałymi działami w firmie. W ten sposób możemy je sprawnie wyeliminować, delegując więcej osób do wykonywania danych czynności lub zmieniając dotychczasowy model pracy. Tak sprawne zarządzanie możliwe jest dzięki dostosowaniu systemu Comarch WMS do naszych potrzeb. Podczas prac wdrożeniowych określiliśmy pracownikom Comarch oczekiwania firmy, a oni wykorzystując wiedzę i doświadczenie, zoptymalizowali funkcjonalności oprogramowania. W efekcie pracujemy na systemie skrojonym na miarę – zaznacza Przemysław Małofiej z Kabat Tyre.


Źródo: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top