Firma Zebra Technologies zaprezentowała wyniki badania 2024 Warehousing Vision Study. W raporcie przeanalizowano strategie menadżerów operacyjnych i IT w obszarze modernizacji magazynów i centrów dystrybucyjnych.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
Wyniki badania pokazują, że współcześnie strategie firm przyjmują perspektywiczny cel dostosowania organizacji do wymogów gospodarki „na żądanie”. Zarówno rozwiązania w zakresie automatyzacji, jak i zwiększania liczby pracowników będą kluczowym elementem planów decydentów w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponad trzy czwarte (77 proc.) respondentów uważa, że zwiększenie liczby pracowników wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne jest najlepszym sposobem na wprowadzenie automatyzacji w magazynie, ale tylko 35 proc. ma jasną wizję, jak przeprowadzić taki proces. Aż 87 proc. firm jest w trakcie powiększania swoich magazynów lub planuje ich zwiększenie do 2024 r., z czego 82 proc. przewiduje w tym czasie wzrost liczby magazynów.

Menedżerowie odpowiedzialni za IT i działalność operacyjną są przygotowani, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Stopniowo planują wdrażać rozwiązania mające na celu poprawę wydajności indywidualnej i zespołowej, które jednocześnie będą zgodne z funkcjonującym w firmie obiegiem pracy”, powiedział Mark Wheeler, dyrektor ds. rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw w firmie Zebra Technologies. „Do 2024 r. liderzy branży skoncentrują się na wprowadzaniu bardziej kompleksowych rozwiązań w celu stworzenia ekosystemu opartego na danych, który pozwoli osiągnąć optymalne połączenie automatyzacji i pracy ludzkiej. W efekcie pracownicy magazynów, wykorzystując nowoczesne technologie brzegowe, umożliwią firmom zdobywanie przewagi konkurencyjnej.


GŁÓWNE WNIOSKI

Do 2024 r. automatyzacja nie zastąpi pracowników, ale zwiększy ich wydajność.

 • 61 proc. decydentów planuje częściową automatyzację pracy lub wyposażenie pracowników w technologie wspomagające ich pracę.
 • Trzy czwarte respondentów uważa, że interakcje międzyludzkie są częścią optymalnego obiegu pracy. 39 proc. wskazuje częściową automatyzację (pewne zaangażowanie człowieka), a 34 procent wyposażenie pracowników w zaawansowane technologie brzegowe jako preferowany model. 
 • Decydenci przewidują wykorzystanie botów i robotów do zarządzania zasobami w magazynie (24 proc.), wsparcia pakowania towarów do wysyłki (22 proc.) i przyjmowania towarów (20 proc.) do 2024 roku.
Priorytetem pozostaje przeanalizowanie strategii i jej wdrożenie pod kątem sprostania pojawiającym się wyzwaniom związanych z magazynowaniem.

 • Wykorzystanie nowych technologii zostało wskazane jako największe wyzwanie operacyjne przez 61 proc. ankietowanych.
 • 59 proc. respondentów wskazało ograniczoną dostępną przestrzeń magazynów jako wyzwanie, któremu planuje sprostać poprzez jej powiększenie. 
 • 60 proc. organizacji wskazało rekrutację do pracy oraz wydajność pracowników jako jedne z największych wyzwań.
 • W miarę jak magazyny będą się powiększać, zwiększy się również liczba kategorii przechowywanych produktów. Konieczne będzie również zwiększenie szybkości wysyłki.
 • Decydenci będą dążyć do zwiększenia przejrzystości i wydajności systemu poprzez usprawnienie zarządzania zwrotami (81 proc.), usprawnienie podziału zadań (80 proc.) oraz zaangażowanie zewnętrznych podmiotów (83 proc.).
Inwestowanie i wdrażanie nowych technologii ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności w gospodarce na żądanie.

 • Prawie połowa (46 proc.) ankietowanych wskazała szybszą dostawę do klientów końcowych jako główny czynnik napędzający ich strategię rozwoju magazynu.
 • Ponad trzy czwarte decydentów (77 proc.) zgadza się, że by pozostać konkurencyjnym na rynku muszą zmodernizować systemy zarządzania magazynem, jednak wdrażanie nowych urządzeń i technologii mobilnych postępuje powoli. 
 • 73 proc. firm modernizuje obecnie swoje magazyny, wdrażając lub wymieniając stare urządzenia mobilne, takie jak komputery mobilne, tablety i skanery kodów kreskowych. o Do 2024 r. proces modernizacji będzie się opierał na mobilnych komputerach działających na o platformie Android (83 proc.), systemach lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) (55 proc.) oraz magazynowych systemach informatycznych (WMS) (54 proc.).
 • 60 proc. respondentów wymieniło system etykiet z kodami kreskowymi oraz drukarki termiczne jako kluczową inwestycję w ramach planów modernizacji w ciągu najbliższych trzech lat.
Zmiany w Europie

 • Przewiduje się, że w Europie powierzchnia przeciętnego magazynu wzrośnie w przeciągu najbliższych 5 lat o 26 proc. - więcej niż w jakimkolwiek innym regionie. 
 • W Europie do 2024 r. wzrośnie także wykorzystanie technologii RFID i lokalizacji. W co piątym magazynie będą one wykorzystywane w procesach pakowania (25 proc.), zarządzania zasobami (20 proc.) i komplementacji zamówień (19 proc.).
Źródło: Zebra Technologies

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top