COM40/CORRECT z WMS firmy Quantum

QUANTUM - WMS, zarządzanie magazynemGrupa COM40/CORRECT. Międzynarodowy producent mebli tapicerowanych i materacy z siedzibą w Nowych Skalmierzycach.Posiada własną sieć sklepów firmowych. Charakteryzuje się wysoką wydajnością produkcji oraz nowoczesnym parkiem maszynowym.
Wdrożenie składało się z dwóch etapów. Pierwszy etap razem z niezbędnym planowaniem i przygotowaniem zasobów trwał około roku, drugi 10 miesięcy.

W I etapie zostały uruchomione Qguar WMS i YMS w obszarze dostaw zewnętrznych oraz dostaw z produkcji. Wynikiem był uporządkowany i w pełni oznakowny magazyn. Po oswojeniu się pracowników z nową technologią terminali radiowych dokonano sprawnej inwentaryzacji magazynu (45.000 palet w 2 dni!). Uruchomione zostały procesy obsługi wydań i zarządzania taborem transportowym: przyporządkowanie do tras, zarządzanie załadunkiem i obsługą ciężarówek. Ustalono, iż projekt zostanie uznany za sukces jeśli przepustowość magazynu zwiększy się o 15% - co przełoży się na około 7.000m² obszaru wysokiego składowania więcej.

Rezultat końcowy to ponad 20%! System uporządkował procesy i ograniczył znacząco ilość pomyłek i reklamacji. II etap miał na celu zarządzanie pracą nowourochomionego taśmociągu oraz optymalizację przepływu palet. Dodatkowo wprowadzono system Qguar Dashboard prezentujący w sposób graficzny stany realizacji konkretnych operacji logistycznych.

Ze względu na dynamikę magazynu oraz wymagania techniczne (regały przesuwne i wieloetapowe transporty nośników) nie można było zastosować standardowego rozwiązania WMS. Proponowane rozwiązanie było elastyczne i dostosowane do pracy magazynu – pracownik podejmował ostateczną decyzję gdzie zeskładuje towar lub skąd go pobierze. W II etapie system musiał we właściwy sposób planować pracę nowouruchomionego taśmociągu i równomiernie rozkładać obciążenie. Ponadto klient wdrożył bramy z liniami grawitacyjnymi, co narzuciło odpowiedni kierunek załadunku. W celu graficznej prezentacji przebiegu procesów oraz informowania o ewentualnych zakłóceniach w wydajności taśmociągu również wykorzystano system QGUAR Dashboard.

Źródło: www.quantum-software.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top