Zarządzanie magazynem w Abakusie na systemie Sente

SENTE - ERP, WMS, zarządzanie magazynemFirma Abakus, dostawca części samochodowych uruchomiła zintegrowane oprogramowanie w magazynie wysokiego składu. Rozwiązanie dostarczone i wdrożone przez wrocławską firmę SENTE Systemy Informatyczne wspiera firmę m.in. w efektywnym zarządzaniu pracą magazynierów i przepływu towaru oraz optymalizacji rozmieszczenia asortymentu w hali.
Głównym celem wdrożenia systemu WMS u dostawcy lusterek i oświetlenia samochodowego było skrócenie czasu realizacji zamówień od klientów. Wobec czego magazynierzy zostali wyposażeni w elektroniczne czytniki kodów kreskowych typu Hand-held, przy pomocy których identyfikują bieżące położenie asortymentu w magazynie i weryfikują poprawność realizacji zamówień. Nowy system pomaga im także w obsłudze przyjęć towarów, jak również w prowadzeniu sprawnej inwentaryzacji magazynu. Ułatwia także zarządzanie obrotem towarów wolniej rotujących i drobnicowych.
Wcześniej sporym problemem w tym magazynie było optymalne rozmieszczenie towarów. Towary szybko rotujące znajdowały się w miejscach wolniej rotujących i odwrotnie. Aktualnie w trakcie dostawy system sprawdza do której grupy rotacyjnej należy dany asortyment i wskazuje dla niego optymalne miejsce w magazynie. Co więcej, dotychczas magazynierzy w trakcie szykowania wysyłki nie odstawiali palet lub pojedynczych towarów w przypisane im miejsca. W efekcie, wprowadzało to nieporządek i utrudniało sprawną oraz terminową realizację wysyłek do klientów – wyjaśnia Jarosław Olszewski, kierownik projektu wdrożeniowego w SENTE Systemy Informatyczne.
By pomóc firmie rozwiązać owe problemy konsultanci dostawcy oprogramowania opracowali dodatkowe funkcjonalności w systemie informatycznym, które umożliwiają optymalizację kosztów transportu i pracy magazynierów. Dla przykładu, obecnie oprogramowanie umożliwia wspólne pakowanie towaru do jednego zamówienia, przez kilku magazynierów równocześnie. Mechanizm ten pozwala także wyeliminować błędy w trakcie szykowania wysyłek do klientów. Dodatkowo, jeśli w trakcie kończenia pakowania towarów do wysyłki, zabraknie któregoś asortymentu, system informuje o tym magazyniera i nie pozwala mu zakończyć zadania.

Innym mechanizmem, który ma pomóc magazynierowi w rozładunku towaru, jest możliwość importowania do systemu tzw. list pakowych (ang. packing list), przed przyjęciem dostawy. Są to elektroniczne zestawienia, wystawiane przez dostawców, informujące o zawartości asortymentu w poszczególnych kontenerach. Na podstawie danych z list magazynier nie musi w trakcie dostawy wskazywać na elektronicznym czytniku kodów kreskowych danego towaru. Wystarczy, że przy jego pomocy zczyta kod kreskowy z numerem kartonu zbiorczego lub wpisze go ręcznie na urządzeniu. Dzięki temu może szybciej i efektywniej realizować przyjęcia towaru do magazynu.

Oprócz systemu WMS, od 2009 roku firma Abakus wykorzystuje aplikację SENTE eSystem w obszarze finansów i księgowości oraz sprzedaży i dystrybucji.

Źródło: www.sente.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top