System magazynowy WMS

IFS - WMS, ERP, zarządzanie magazynemKluczowym zagadnieniem w zarządzaniu kapitałem obrotowym firmy jest wybór właściwych technik i narzędzi optymalizacji zapasów magazynowych. Ważne jest zarówno utrzymanie zamrożonego w zapasie kapitału na jak najniższym poziomie, jak i skrócenie cyklu rotacji zapasów magazynowych.
Oczywiście dążenie do utrzymania niskich stanów magazynowych musi współgrać z założonym poziomem obsługi klientów firmy. Dostępność surowców do produkcji, czy wyrobów gotowych do wysyłki jest niezbędna do osiągnięcia oczekiwanego przez rynek, krótkiego czasu realizacji zamówień. Planiści i osoby odpowiedzialne za zarządzanie magazynem na co dzień borykają się z koniecznością pogodzenia tych sprzecznych ze sobą celów.

Aby efektywnie zarządzać zapasem magazynowym niezbędne jest spełnienie kilku warunków::
 • Przede wszystkim konieczny jest bieżący dostęp do aktualnych informacji o stanach zapasów magazynowych firmy. Dane muszą być zarówno aktualne, jak i wysokiej jakości (zgodne ze stanem rzeczywistym).
 • Informacje o strukturze i zawartości lokalizacji magazynowych i możliwość dokładnego ocechowania składowanych pozycji magazynowych są niezbędne zarówno do szybkiegopobrania czy wprowadzania zapasu na magazyn, jak i zapewnienia, że rotuje on w najbardziej efektywny sposób.
 • Planowane wydania i przyjęcia muszą być ujawnione w systemie magazynowym z wyprzedzeniem czasowym, które umożliwi ich sprawną realizację.
 • Wykorzystanie narzędzi planowania zapasu, takich jak mechanizmy MRP II, planowania punktu zamówienia, czy technik Lean, zagwarantuje dostępność właściwych ilości zapasów we właściwym czasie.
W spełnieniu każdego z powyższych warunków pomaga zintegrowany system wspomagający zarządzanie IFS Applications. Już w wersji standardowej moduł IFS Magazyn pozwala na szczegółową identyfikację zapasów magazynowych, zaś jego pełna integracja z pozostałym modułami systemu – zamówieniami klientów, zaopatrzeniem, planowaniem sprzedaży i produkcji, czy finansami i księgowością, pozwala na spełnienie wymienionych wyżej założeń sprawnego zarządzania zapasem magazynowym.

Jednakże od kilku lat coraz częściej współpracujemy z przedsiębiorstwami, w których wymagania postawione przed systemem zarządzania magazynem są szczególnie wysokie. Są to firmy, w których posiadanie stosunkowo wysokiego poziomu zapasów jest niezbędne z uwagi na charakter prowadzonej działalności. Efektem są inwestycje w infrastrukturę magazynową, rozbudowa magazynów dystrybucyjnych, powstawanie nowych specjalistycznych centrów logistycznych, czy zautomatyzowanych magazynów wyrobów gotowych. Wdrożenie koncepcji magazynu wysokiego składowania, zastosowanie automatyki, sterowanych komputerowo systemów transportu wewnątrz-magazynowego, czy chociażby wdrożenie mobilnych terminali umożliwiających efektywne wykorzystanie kodów kreskowych, nakłada wysokie wymagania na system informatyczny.

Firma IFS Poland w oparciu o doświadczenia zebrane w licznych projektach, gdzie zarządzanie magazynami było jednym z krytycznych procesów biznesowych, rozwinęła dedykowane rozwiązanie IFS WMS, które odpowiada na wymagania zarządzania magazynami wysokiego składowania, a jednocześnie stanowi jednorodny komponent pakietu IFS Applications.

Podstawową ideą naszego rozwiązania zarządzania magazynem wysokiego składowania jest ścisłe powiązanie z modułami zamówień klientów, zaopatrzeniem, produkcją, a także wykorzystanie wspólnej definicji danych podstawowych, takich jak umiejscowienia, lokalizacje magazynowe, czy katalog pozycji magazynowych. Dzięki temu rozwiązanie IFS Applications pozostaje spójne koncepcyjnie, administracyjnie, jak również od strony obsługi przez użytkowników końcowych.

Kolejnym, bardzo istotnym założeniem projektowym, jest zachowanie maksymalnie dużej parametryzowalności rozwiązania, gdyż poszczególne rozwiązania WMS istotnie różnią się między sobą w szczegółach implementowanych algorytmów: przydziału docelowej lokalizacji magazynowej, przydziału zadań, logiki składowania i pobrań oraz innych uwarunkowań branżowych, wpływających na funkcjonowanie magazynu.

Trzecim ważnym założeniem projektowym jest dostarczenie zestawu standardowych narzędzi i ekranów, umożliwiających korzystanie z funkcjonalności systemu na przenośnych terminalach, które są kluczowym elementem wyposażenia magazynu wysokiego składu. Dzięki temu staje się możliwe efektywne wykorzystanie zarówno kodów kreskowych opakowań bezpośrednich i zbiorczych, jak też kodów kreskowych lokalizacji magazynowych, narzędzi pracy czy identyfikatorów operatorów magazynowych.

Podsumujmy cechy funkcjonalne omawianego rozwiązania:
 • Wariantowa struktura opakowań zbiorczych i bezpośrednich dla pozycji magazynowych.
  - Obsługa magazynu opakowań i opakowań zwrotnych.
  - Obrót magazynowy może być realizowany w kontekście palet lub opakowań bezpośrednich. Obsługa palet jednorodnych, jak i niejednorodnych, w tym pełna obsługa procesu kompletacji.
  - Operacje realizowane na obiektach WMS są bezpośrednio odnoszone do powiązanych obiektów źródłowych (zamówienia klienta, wysyłki, zamówienia zakupu, zlecenia produkcyjne, zmiana stanów magazynowych).
  - Pełna historia ruchów wewnątrz-magazynowych (w odróżnieniu od transakcji magazynowych – nie generujących obrotu księgowego) - np. przesunięcia między paletami, znakowanie palet kodem jakości, załadunki.

 • Technologia mobilnych ekranów operatorów, oparta na otwartych i bezpiecznych standardach programowania.
  - Wydruki etykiet dla opakowań zbiorczych i bezpośrednich.
  - Definicja wielu typów kodów kreskowych, w tym możliwość automatycznej generacji kodów kreskowych wg przyjętych założeń.
  - Zastosowanie technologii mobilnej w powiązaniu z kodami kreskowymi pozwala wyeliminować błędy operatorów i gwarantuje aktualność informacji zawartej w systemie informatycznym.
 • Mechanizmy zarządzania pracą magazynierów.
  - Możliwość opisu lokalizacji magazynowych i numerów partii dla pozycji w zapasie dowolną listą cech (np. wymiary, temperatura, wymagania specjalne, itp). W powiązaniu ze standardowymi mechanizmami systemu IFS, np. definicją cech pozycji magazynowych, pozwala to na określenie wszystkich parametrów niezbędnych do optymalizacji pracy magazynu.
  - Generowanie zadań dla magazynierów w oparciu o dedykowane algorytmy, które modelowane są w trakcie wdrożenia. Algorytmy mogą wykorzystywać pełne spektrum informacji zawartej w IFS Applications, dzięki czemu możliwe jest optymalizowanie rotacji magazynu, wybór właściwej trasy zbiórki, tworzenie podpowiedzi dla sposobu pakowania, zapewnienie obsługi poziomu zero, itd.
  - Raportowanie i historia realizacji zadań daje możliwość oceny efektywności pracy pracowników magazynu.
 • Wsparcie dla procesów załadunku i transportu wewnątrz firmowego. System IFS WMS pomaga w kompletacji wysyłek na zamówienia klienta, jak również pozwala na definicję i obsługę zleceń transportowych pomiędzy różnymi geograficznie magazynami firmy.

Moduł IFS WMS wymaga oczywiście wdrożenia, którego stopień komplikacji zależy od wymagań firmy – możliwe jest zarówno uruchomienie rozwiązania w niewysokim budżecie wdrożeniowym, przy założeniu wykorzystania standardowej funkcjonalności, jak też budowa bardzo zautomatyzowanych rozwiązań, które w unikalny sposób wspierają optymalny sposób pracy magazynu.

Źródło: www.ifsworld.com
Autor:Bartłomiej Denkowski, Presales Manager IFS Poland

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top