Sykom - systemy ERPFirma Ciarko z Sanoka jest największym, polskim producentem okapów oraz pochłaniaczy kuchennych. Dynamiczny rozwój firmy i związany z tym wzrost liczby produkowanych wyrobów spowodował, że Zarząd firmy zaczął poszukiwać możliwości przyśpieszenia ewidencji coraz większej liczby wyrobów.
{MosModule module=RFID_Dzial}

Rozwiązaniem okazało się wdrożenie kolejnego z modułów, funkcjonującego już od 2005 roku w firmie Ciarko, systemu ERP SyKOF. Do ewidencji wyrobów spływających z produkcji i wysyłanych do klientów wykorzystane zostały kody kreskowe i przenośne urządzenia PDA (przenośny komputer osobisty wyposażony w czytnik kodów kreskowych). Obecnie wszystkie produkowane wyroby znakowane są unikalnym dla każdej sztuki kodem kreskowym generowanym przez system ERP SyKOF.

Obsługa przyjęć i wydań wyrobów prowadzona jest na przenośnych, radiowych urządzeniach PDA firmy Metrologic (obecnie Honeywell). Ewidencja wyprodukowanych i przekazywanych do magazynu wyrobów ograniczona została do odczytu kodu kreskowego z opakowania wyrobu.

System ERP SyKOF automatycznie kumuluje przyjmowane wyroby z dokładnością do poszczególnych zleceń produkcyjnych i generuje zbiorcze dokumenty przyjęcia. Wydawanie wyrobów również zostało usprawnione – operator wybiera dyspozycje wydań jakie realizuje i otrzymuje na urządzeniu PDA wykaz wyrobów i ilości do wydania. Podczas odczytywania kodu wydawanego wyrobu weryfikowana jest jego zgodność z dyspozycją. W firmie Ciarko przenośne urządzenia PDA wykorzystywane są również do inwentaryzowania zapasów magazynowych. Wykorzystanie przenośnych urządzeń PDA znaczne przyśpieszyło obsługę procesu przyjmowania i wydawania wyrobów. Jednocześnie nakład pracy potrzebnej na prowadzenie ewidencji magazynowej został ograniczony do minimum.

Źródło: www.sykom.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top